RubyRdfInstallationLog

From W3C Wiki

Here's a log from installing RubyRdf. --DanBridanbri@fireball:~/tmp$ wget http://www.w3.org/2001/12/rubyrdf/rubyrdf-plus.tar.gz
      => `rubyrdf-plus.tar.gz'
Resolving www.w3.org... done.
Connecting to www.w3.org[18.29.1.35]:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 481,843 [application/octet-stream]

[...]

13:11:42 (143.07 KB/s) - `rubyrdf-plus.tar.gz' saved [481843/481843]

danbri@fireball:~/tmp$ tar -zxvf rubyrdf-plus.tar.gz
pack/
pack/doc/
pack/doc/README.html
pack/doc/README.rd
pack/lib/
pack/lib/RDF4R/
pack/lib/RDF4R/Consumer/
pack/lib/RDF4R/Consumer/Simple.rb
pack/lib/RDF4R/Consumer/Standard.rb
pack/lib/RDF4R/Driver/
pack/lib/RDF4R/Driver/RDFParser.rb
pack/lib/RDF4R/Driver/REXRDFParser.rb
pack/lib/RDF4R/Driver/SimpleData.rb
pack/lib/RDF4R/Driver/XMLParser.rb
pack/lib/RDF4R/Model/
pack/lib/RDF4R/Model/Standard.rb
pack/lib/RDF4R.rb
pack/lib/RDF4R.txt
pack/lib/basicrdf.rb
pack/lib/squish.rb
pack/lib/test/
pack/lib/RDF4R.copying
pack/install.rb
pack/examples/
pack/examples/data/
pack/examples/data/eg1/
pack/examples/data/eg1/events.nt
pack/examples/data/eg1/events.sql
pack/examples/data/eg1/events.xml
pack/examples/examples/
pack/examples/squish/
pack/examples/squish/README-tests.txt
pack/examples/squish/README-tests.txt~
pack/examples/squish/_query_tests.sql
pack/examples/squish/danbri.wot.nt
pack/examples/squish/danbri.wot.rdf
pack/examples/squish/inkdemos.txt
pack/examples/squish/inkling-junit-tests.tar
pack/examples/squish/inktest1.squish
pack/examples/squish/inktest10.squish
pack/examples/squish/inktest1b.squish
pack/examples/squish/inktest2.squish
pack/examples/squish/inktest3.squish
pack/examples/squish/inktest9.squish
pack/examples/squish/knowpaths.squish
pack/examples/squish/pathinfo.squish
pack/examples/squish/test0.squish
pack/examples/squish/test0b.squish
pack/examples/squish/test0c.squish
pack/examples/squish/test1-bogusclause.squish
pack/examples/squish/test1-nons.squish
pack/examples/squish/test1.squish
pack/examples/squish/test2.squish
pack/examples/squish/test3.squish
pack/examples/squish/test4.squish
pack/examples/squish/wot.squish
pack/examples/tests/
pack/tests/
pack/tests/syntax/
pack/tests/syntax/nodeID/
pack/tests/syntax/nodeID/example11.nt
pack/tests/syntax/nodeID/ex1.rdf
pack/tests/syntax/nodeID/example11.rdf
pack/tests/syntax/nodeID/nodeID.txt
pack/tests/syntax/nodeID/badexample11a.rdf
pack/tests/syntax/Makefile
pack/tests/syntax/ayf.rb
pack/tests/syntax/danbri-foaf.rdf
pack/tests/syntax/expattest.rb
pack/tests/syntax/rdftest.rb
pack/tests/syntax/scutter.rb
pack/tests/syntax/_t1
pack/tests/syntax/_t2
pack/tests/syntax/emma/
pack/tests/syntax/emma/emma1.rdf
pack/tests/syntax/emma/emma1.txt
pack/tests/Makefile
pack/tests/_querytests.rb
pack/tests/coretests.rb
pack/tests/expected.sh
pack/tests/expected.txt
pack/tests/gcore.rb
pack/tests/rdfcal/
pack/tests/rdfcal/openingHours.rdf
pack/tests/rdfcal/README.txt
pack/tests/rdfcal/bad_openingHours.nt
pack/tests/rdfcal/openingHours.nt
pack/tests/rdfcal/Makefile
pack/tests/_core.rb
pack/tests/rdfq_test_manifest.rdf
pack/tests/rdf-testcases/
pack/tests/rdf-testcases/latest_All.zip
pack/tests/rdf-testcases/Manifest.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-reification-required/
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-reification-required/test001.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-reification-required/test001.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-nested-bagIDs/
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-nested-bagIDs/test012a.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-nested-bagIDs/test012.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-nested-bagIDs/test012b.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-nested-bagIDs/test001.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-nested-bagIDs/test001.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-nested-bagIDs/test002.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-nested-bagIDs/test002.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-nested-bagIDs/test003.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-nested-bagIDs/test003.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-nested-bagIDs/test004.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-nested-bagIDs/test004.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-nested-bagIDs/test005.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-nested-bagIDs/test005.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-nested-bagIDs/test006.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-nested-bagIDs/test006.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-nested-bagIDs/test007.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-nested-bagIDs/test008.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-nested-bagIDs/test008.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-nested-bagIDs/test009.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-nested-bagIDs/test009.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-nested-bagIDs/test010a.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-nested-bagIDs/test010.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-nested-bagIDs/test010b.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-nested-bagIDs/test011.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-nested-bagIDs/test011a.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-nested-bagIDs/test011b.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-uri-substructure/
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-uri-substructure/error001.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-uri-substructure/test001.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-uri-substructure/test001.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-010.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-010.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-011.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-011.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-012.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-012.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-013.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-013.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-014.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-014.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-015.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-015.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-016.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-016.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-017.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-017.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-018.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-018.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-019.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-019.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-020.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-020.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-021.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-021.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-022.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-022.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-023.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-023.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-024.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-024.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-025.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-025.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-026.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-026.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-027.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-027.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-028.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-028.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-029.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-029.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-030.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-030.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-031.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-031.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-032.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-032.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-033.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-033.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-034.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-034.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-035.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-035.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-036.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-036.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-037.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-037.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/error-001.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/error-002.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/error-003.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/error-004.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/error-005.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/error-006.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/error-007.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/error-008.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/error-009.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/error-010.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/error-011.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/error-012.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/error-013.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/error-014.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/error-015.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/error-016.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/error-017.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/error-018.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/error-019.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/error-020.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/warn-001.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/warn-001.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/warn-002.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/warn-002.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/warn-003.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/warn-003.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-001.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-001.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-002.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-002.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-003.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-003.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-004.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-004.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-005.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-005.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-006.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-006.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-007.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-007.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-008.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-008.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-009.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-names-use/test-009.nt
pack/tests/rdf-testcases/datatypes/
pack/tests/rdf-testcases/datatypes/test001.rdf
pack/tests/rdf-testcases/datatypes/test001.nt
pack/tests/rdf-testcases/datatypes/test002.rdf
pack/tests/rdf-testcases/datatypes/test002.nt
pack/tests/rdf-testcases/datatypes/test008a.nt
pack/tests/rdf-testcases/datatypes/test008b.nt
pack/tests/rdf-testcases/datatypes/test009a.nt
pack/tests/rdf-testcases/datatypes/test009b.nt
pack/tests/rdf-testcases/datatypes/test006.nt
pack/tests/rdf-testcases/datatypes/test010.nt
pack/tests/rdf-testcases/datatypes/test002b.nt
pack/tests/rdf-testcases/datatypes/test004b.nt
pack/tests/rdf-testcases/datatypes/test004a.nt
pack/tests/rdf-testcases/datatypes/test004c.nt
pack/tests/rdf-testcases/datatypes/test007a.nt
pack/tests/rdf-testcases/datatypes/test007b.nt
pack/tests/rdf-testcases/datatypes/test003b.nt
pack/tests/rdf-testcases/datatypes/test003a.nt
pack/tests/rdf-testcases/datatypes/test005a.nt
pack/tests/rdf-testcases/datatypes/test005b.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdf-charmod-literals/
pack/tests/rdf-testcases/rdf-charmod-literals/test001.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdf-charmod-literals/test001.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdf-charmod-literals/error001.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdf-charmod-literals/error002.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-empty-property-elements/
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-empty-property-elements/test001.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-empty-property-elements/test001.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-empty-property-elements/test002.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-empty-property-elements/test002.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-empty-property-elements/test003.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-empty-property-elements/test003.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-empty-property-elements/test004.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-empty-property-elements/test004.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-empty-property-elements/test005.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-empty-property-elements/test005.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-empty-property-elements/test006.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-empty-property-elements/test006.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-empty-property-elements/test007.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-empty-property-elements/test007.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-empty-property-elements/test008.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-empty-property-elements/test008.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-empty-property-elements/test009.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-empty-property-elements/test009.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-empty-property-elements/test010.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-empty-property-elements/test010.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-empty-property-elements/test011.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-empty-property-elements/test011.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-empty-property-elements/test012.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-empty-property-elements/test012.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-empty-property-elements/test013.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-empty-property-elements/test013.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-empty-property-elements/test014.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-empty-property-elements/test014.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-empty-property-elements/test015.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-empty-property-elements/test015.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-empty-property-elements/test016.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-empty-property-elements/test016.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-empty-property-elements/test017.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-empty-property-elements/test017.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-empty-property-elements/error001.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-empty-property-elements/error002.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-empty-property-elements/error003.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdf-charmod-uris/
pack/tests/rdf-testcases/rdf-charmod-uris/test001.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdf-charmod-uris/test001.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdf-charmod-uris/test002.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdf-charmod-uris/test002.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdf-charmod-uris/error001.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-xmllang/
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-xmllang/test007b.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-xmllang/test007c.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-xmllang/test007a.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-xmllang/test001.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-xmllang/test001.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-xmllang/test002.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-xmllang/test002.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-xmllang/test003.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-xmllang/test003.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-xmllang/test004.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-xmllang/test004.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-xmllang/test005.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-xmllang/test005.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-xmllang/test006.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-xmllang/test006.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-duplicate-member-props/
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-duplicate-member-props/test001.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-duplicate-member-props/test001.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfs-domain-and-range/
pack/tests/rdf-testcases/rdfs-domain-and-range/premises005.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfs-domain-and-range/nonconclusions005.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfs-domain-and-range/premises006.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfs-domain-and-range/nonconclusions006.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfs-domain-and-range/test001.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfs-domain-and-range/test002.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfs-domain-and-range/test002.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfs-domain-and-range/test003.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfs-domain-and-range/test003.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfs-domain-and-range/test004.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfs-domain-and-range/test001.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfs-domain-and-range/test004.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-identity-anon-resources/
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-identity-anon-resources/test001.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-identity-anon-resources/test001.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-identity-anon-resources/test002.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-identity-anon-resources/test002.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-identity-anon-resources/test003.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-identity-anon-resources/test003.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-identity-anon-resources/test004.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-identity-anon-resources/test004.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-identity-anon-resources/test005.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-identity-anon-resources/test005.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-difference-between-ID-and-about/
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-difference-between-ID-and-about/error1.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-difference-between-ID-and-about/test1.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-difference-between-ID-and-about/test1.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-difference-between-ID-and-about/test2.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-difference-between-ID-and-about/test2.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-difference-between-ID-and-about/test3.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-difference-between-ID-and-about/test3.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdf-containers-syntax-vs-schema/
pack/tests/rdf-testcases/rdf-containers-syntax-vs-schema/test001.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdf-containers-syntax-vs-schema/test001.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdf-containers-syntax-vs-schema/test002.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdf-containers-syntax-vs-schema/test002.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdf-containers-syntax-vs-schema/test003.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdf-containers-syntax-vs-schema/test003.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdf-containers-syntax-vs-schema/test004.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdf-containers-syntax-vs-schema/test004.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdf-containers-syntax-vs-schema/test006.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdf-containers-syntax-vs-schema/test006.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdf-containers-syntax-vs-schema/test007.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdf-containers-syntax-vs-schema/test007.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdf-containers-syntax-vs-schema/test008.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdf-containers-syntax-vs-schema/test008.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdf-containers-syntax-vs-schema/error001.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdf-containers-syntax-vs-schema/error002.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdf-containers-syntax-vs-schema/test005.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdf-containers-syntax-vs-schema/test005.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-para196/
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-para196/test001.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-para196/test001.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-syntax-incomplete/
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-syntax-incomplete/error001.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-syntax-incomplete/error002.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-syntax-incomplete/error003.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-syntax-incomplete/error004.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-syntax-incomplete/error005.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-syntax-incomplete/error006.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-syntax-incomplete/test001.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-syntax-incomplete/test001.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-syntax-incomplete/test002.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-syntax-incomplete/test002.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-syntax-incomplete/test003.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-syntax-incomplete/test003.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-syntax-incomplete/test004.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-syntax-incomplete/test004.nt
pack/tests/rdf-testcases/amp-in-url/
pack/tests/rdf-testcases/amp-in-url/test001.rdf
pack/tests/rdf-testcases/amp-in-url/test001.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-xml-literal-namespaces/
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-xml-literal-namespaces/test001.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-xml-literal-namespaces/test001.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-xml-literal-namespaces/test002.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-xml-literal-namespaces/test002.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-not-id-and-resource-attr/
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-not-id-and-resource-attr/test001.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-not-id-and-resource-attr/test001.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-not-id-and-resource-attr/test002.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-not-id-and-resource-attr/test002.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-not-id-and-resource-attr/test003.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-not-id-and-resource-attr/test003.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-not-id-and-resource-attr/test004.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-not-id-and-resource-attr/test004.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-not-id-and-resource-attr/test005.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-not-id-and-resource-attr/test005.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdf-ns-prefix-confusion/
pack/tests/rdf-testcases/rdf-ns-prefix-confusion/test0001.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdf-ns-prefix-confusion/test0001.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdf-ns-prefix-confusion/test0002.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdf-ns-prefix-confusion/test0002.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdf-ns-prefix-confusion/test0003.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdf-ns-prefix-confusion/test0003.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdf-ns-prefix-confusion/test0004.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdf-ns-prefix-confusion/test0004.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdf-ns-prefix-confusion/test0005.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdf-ns-prefix-confusion/test0005.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdf-ns-prefix-confusion/test0006.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdf-ns-prefix-confusion/test0006.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdf-ns-prefix-confusion/test0009.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdf-ns-prefix-confusion/test0009.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdf-ns-prefix-confusion/test0010.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdf-ns-prefix-confusion/test0010.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdf-ns-prefix-confusion/test0011.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdf-ns-prefix-confusion/test0011.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdf-ns-prefix-confusion/test0012.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdf-ns-prefix-confusion/test0012.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdf-ns-prefix-confusion/test0013.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdf-ns-prefix-confusion/test0013.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdf-ns-prefix-confusion/test0014.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdf-ns-prefix-confusion/test0014.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdf-ns-prefix-confusion/error0003.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdf-ns-prefix-confusion/error0004.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdf-ns-prefix-confusion/error0005.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdf-ns-prefix-confusion/error0006.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdf-ns-prefix-confusion/error0007.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdf-ns-prefix-confusion/error0008.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdf-ns-prefix-confusion/error0009.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdf-ns-prefix-confusion/test0007.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdf-ns-prefix-confusion/test0007.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdf-ns-prefix-confusion/test0008.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdf-ns-prefix-confusion/test0008.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdf-ns-prefix-confusion/error0001.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdf-ns-prefix-confusion/error0002.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-abouteach/
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-abouteach/error001.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-abouteach/error002.rdf
pack/tests/rdf-testcases/xmlbase/
pack/tests/rdf-testcases/xmlbase/test001.rdf
pack/tests/rdf-testcases/xmlbase/test001.nt
pack/tests/rdf-testcases/xmlbase/test002.rdf
pack/tests/rdf-testcases/xmlbase/test002.nt
pack/tests/rdf-testcases/xmlbase/test003.rdf
pack/tests/rdf-testcases/xmlbase/test003.nt
pack/tests/rdf-testcases/xmlbase/test004.rdf
pack/tests/rdf-testcases/xmlbase/test004.nt
pack/tests/rdf-testcases/xmlbase/test006.rdf
pack/tests/rdf-testcases/xmlbase/test006.nt
pack/tests/rdf-testcases/xmlbase/test007.rdf
pack/tests/rdf-testcases/xmlbase/test007.nt
pack/tests/rdf-testcases/xmlbase/test008.rdf
pack/tests/rdf-testcases/xmlbase/test008.nt
pack/tests/rdf-testcases/xmlbase/test009.rdf
pack/tests/rdf-testcases/xmlbase/test009.nt
pack/tests/rdf-testcases/xmlbase/test010.rdf
pack/tests/rdf-testcases/xmlbase/test010.nt
pack/tests/rdf-testcases/xmlbase/test011.rdf
pack/tests/rdf-testcases/xmlbase/test011.nt
pack/tests/rdf-testcases/xmlbase/test012.rdf
pack/tests/rdf-testcases/xmlbase/test012.nt
pack/tests/rdf-testcases/xmlbase/test013.rdf
pack/tests/rdf-testcases/xmlbase/test013.nt
pack/tests/rdf-testcases/xmlbase/test014.rdf
pack/tests/rdf-testcases/xmlbase/test014.nt
pack/tests/rdf-testcases/xmlbase/error001.rdf
pack/tests/rdf-testcases/xmlbase/test005.rdf
pack/tests/rdf-testcases/xmlbase/test005.nt
pack/tests/rdf-testcases/xmlbase/test015.rdf
pack/tests/rdf-testcases/xmlbase/test015.nt
pack/tests/rdf-testcases/xmlbase/test016.rdf
pack/tests/rdf-testcases/xmlbase/test016.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-seq-representation/
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-seq-representation/test001.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-seq-representation/test001.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-seq-representation/test002.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-seq-representation/test003a.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-seq-representation/test003b.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-seq-representation/empty.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-seq-representation/test004.nt
pack/tests/rdf-testcases/statement-entailment/
pack/tests/rdf-testcases/statement-entailment/test001b.nt
pack/tests/rdf-testcases/statement-entailment/test002a.nt
pack/tests/rdf-testcases/statement-entailment/test002b.nt
pack/tests/rdf-testcases/statement-entailment/test001a.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfs-container-membership-superProperty/
pack/tests/rdf-testcases/rdfs-container-membership-superProperty/not1P.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfs-container-membership-superProperty/not1C.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfs-no-cycles-in-subPropertyOf/
pack/tests/rdf-testcases/rdfs-no-cycles-in-subPropertyOf/test001.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfs-no-cycles-in-subPropertyOf/test001.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-id/
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-id/error001.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-id/error002.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-id/error003.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-id/error004.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-id/error005.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-id/error006.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-rdf-id/error007.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfs-no-cycles-in-subClassOf/
pack/tests/rdf-testcases/rdfs-no-cycles-in-subClassOf/test001.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfs-no-cycles-in-subClassOf/test001.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfs-subPropertyOf-semantics/
pack/tests/rdf-testcases/rdfs-subPropertyOf-semantics/test001.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfs-subPropertyOf-semantics/test002.nt
pack/tests/rdf-testcases/unrecognised-xml-attributes/
pack/tests/rdf-testcases/unrecognised-xml-attributes/test001.rdf
pack/tests/rdf-testcases/unrecognised-xml-attributes/test001.nt
pack/tests/rdf-testcases/unrecognised-xml-attributes/test002.rdf
pack/tests/rdf-testcases/unrecognised-xml-attributes/test002.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-parseType/
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-parseType/error001.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-parseType/error002.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-parseType/error003.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-literal-is-xml-structure/
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-literal-is-xml-structure/test001.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-literal-is-xml-structure/test001.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-literal-is-xml-structure/test002.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-literal-is-xml-structure/test002.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-literal-is-xml-structure/test003.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-literal-is-xml-structure/test003.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-literal-is-xml-structure/test004.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-literal-is-xml-structure/test004.nt
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-literal-is-xml-structure/test005.rdf
pack/tests/rdf-testcases/rdfms-literal-is-xml-structure/test005.nt
pack/tests/_actual.txt
pack/tests/trpage/
pack/tests/trpage/Makefile
pack/tests/trpage/tr.rdf
pack/tests/trpage/tr.html
pack/tests/trpage/report.rb
pack/tests/ts_rdftests-out.txt
pack/tests/memsquish.rb
pack/tests/_local.rdf
pack/tests/querymanifest.rdf
pack/tests/,local.rdf
pack/tests/tc_fetchrdf.rb
pack/tests/ts_rdftests.rb
pack/tests/events.xml
pack/tests/_genq.rb
pack/tests/expected.rb
pack/tests/gqt.rb
pack/config.save
pack/InstalledFilesdanbri@fireball:~/tmp$ cd pack/

danbri@fireball:~/tmp/pack$ sudo ruby install.rb install
install.rb: entering install phase...
---> lib
mkdir -p /usr/local/lib/site_ruby/1.6/
install RDF4R.rb /usr/local/lib/site_ruby/1.6/
install RDF4R.txt /usr/local/lib/site_ruby/1.6/
install basicrdf.rb /usr/local/lib/site_ruby/1.6/
install squish.rb /usr/local/lib/site_ruby/1.6/
install RDF4R.copying /usr/local/lib/site_ruby/1.6/
---> lib/RDF4R
mkdir -p /usr/local/lib/site_ruby/1.6/RDF4R
---> lib/RDF4R/Consumer
mkdir -p /usr/local/lib/site_ruby/1.6/RDF4R/Consumer
install Simple.rb /usr/local/lib/site_ruby/1.6/RDF4R/Consumer
install Standard.rb /usr/local/lib/site_ruby/1.6/RDF4R/Consumer
<--- lib/RDF4R/Consumer
---> lib/RDF4R/Driver
mkdir -p /usr/local/lib/site_ruby/1.6/RDF4R/Driver
install RDFParser.rb /usr/local/lib/site_ruby/1.6/RDF4R/Driver
install REXRDFParser.rb /usr/local/lib/site_ruby/1.6/RDF4R/Driver
install SimpleData.rb /usr/local/lib/site_ruby/1.6/RDF4R/Driver
install XMLParser.rb /usr/local/lib/site_ruby/1.6/RDF4R/Driver
<--- lib/RDF4R/Driver
---> lib/RDF4R/Model
mkdir -p /usr/local/lib/site_ruby/1.6/RDF4R/Model
install Standard.rb /usr/local/lib/site_ruby/1.6/RDF4R/Model
<--- lib/RDF4R/Model
<--- lib/RDF4R
---> lib/test
mkdir -p /usr/local/lib/site_ruby/1.6/test
<--- lib/test
<--- lib
install.rb: install done.
danbri@fireball:~/tmp/pack$ cd tests


danbri@fireball:~/tmp/pack/tests$ make

ruby ./ts_rdftests.rb
Loaded suite ./ts_rdftests
Started
..............FF.FFF.F...FF..F..FF...FF.FF.F...F..............................F....F.F......F...............F.........F.F.............F.....Frdf calendar test. Parsed: 23
F.........
Finished in 10.948883 seconds.

 1) Failure!!!
test_syntax_110(TC_CoreTester) [./_core.rb:2790]:
Mistakenly failed on '+' http://www.w3.org/2000/10/rdf-tests/rdfcore/rdfms-empty-property-elements/test003.rdf Error: 'sorry, i don't do parseType='Literal' yet.'

 2) Failure!!!
test_syntax_111(TC_CoreTester) [./_core.rb:2815]:
Mistakenly failed on '+' http://www.w3.org/2000/10/rdf-tests/rdfcore/rdfms-xmllang/test001.rdf Error: 'sorry, i don't do parseType='Literal' yet.'

 3) Failure!!!
test_syntax_113(TC_CoreTester) [./_core.rb:2862]:
Mistakenly suceeded on '-' http://www.w3.org/2000/10/rdf-tests/rdfcore/rdfms-rdf-names-use/error-007.rdf

 4) Failure!!!
test_syntax_114(TC_CoreTester) [./_core.rb:2887]:
Mistakenly suceeded on '-' http://www.w3.org/2000/10/rdf-tests/rdfcore/rdfms-rdf-names-use/error-001.rdf

 5) Failure!!!
test_syntax_115(TC_CoreTester) [./_core.rb:2912]:
Mistakenly suceeded on '-' http://www.w3.org/2000/10/rdf-tests/rdfcore/rdfms-syntax-incomplete/error006.rdf

 6) Failure!!!
test_syntax_117(TC_CoreTester) [./_core.rb:2962]:
Mistakenly suceeded on '-' http://www.w3.org/2000/10/rdf-tests/rdfcore/rdfms-rdf-names-use/error-016.rdf

 7) Failure!!!
test_syntax_120(TC_CoreTester) [./_core.rb:3037]:
Mistakenly suceeded on '-' http://www.w3.org/2000/10/rdf-tests/rdfcore/rdf-containers-syntax-vs-schema/error001.rdf

 8) Failure!!!
test_syntax_121(TC_CoreTester) [./_core.rb:3062]:
Mistakenly suceeded on '-' http://www.w3.org/2000/10/rdf-tests/rdfcore/rdfms-rdf-names-use/error-002.rdf

 9) Failure!!!
test_syntax_124(TC_CoreTester) [./_core.rb:3137]:
Mistakenly suceeded on '-' http://www.w3.org/2000/10/rdf-tests/rdfcore/rdfms-rdf-names-use/error-004.rdf

 10) Failure!!!
test_syntax_127(TC_CoreTester) [./_core.rb:3212]:
Mistakenly suceeded on '-' http://www.w3.org/2000/10/rdf-tests/rdfcore/rdfms-rdf-names-use/error-013.rdf

 11) Failure!!!
test_syntax_128(TC_CoreTester) [./_core.rb:3237]:
Mistakenly suceeded on '-' http://www.w3.org/2000/10/rdf-tests/rdfcore/rdfms-nested-bagIDs/test007.rdf

 12) Failure!!!
test_syntax_131(TC_CoreTester) [./_core.rb:3312]:
Mistakenly suceeded on '-' http://www.w3.org/2000/10/rdf-tests/rdfcore/rdf-charmod-literals/error002.rdf

 13) Failure!!!
test_syntax_132(TC_CoreTester) [./_core.rb:3337]:
Mistakenly suceeded on '-' http://www.w3.org/2000/10/rdf-tests/rdfcore/rdfms-rdf-names-use/error-005.rdf

 14) Failure!!!
test_syntax_134(TC_CoreTester) [./_core.rb:3387]:
Mistakenly suceeded on '-' http://www.w3.org/2000/10/rdf-tests/rdfcore/rdfms-rdf-names-use/error-006.rdf

 15) Failure!!!
test_syntax_135(TC_CoreTester) [./_core.rb:3412]:
Mistakenly suceeded on '-' http://www.w3.org/2000/10/rdf-tests/rdfcore/rdfms-rdf-names-use/error-008.rdf

 16) Failure!!!
test_syntax_137(TC_CoreTester) [./_core.rb:3462]:
Mistakenly suceeded on '-' http://www.w3.org/2000/10/rdf-tests/rdfcore/rdfms-rdf-names-use/error-020.rdf

 17) Failure!!!
test_syntax_17(TC_CoreTester) [./_core.rb:465]:
Mistakenly failed on '+' http://www.w3.org/2000/10/rdf-tests/rdfcore/rdf-charmod-uris/test001.rdf Error: 'bad URI(is not URI?): http://example.org/#André'

 18) Failure!!!
test_syntax_45(TC_CoreTester) [./_core.rb:1165]:
Mistakenly failed on '+' http://www.w3.org/2000/10/rdf-tests/rdfcore/rdfms-xml-literal-namespaces/test001.rdf Error: 'sorry, i don't do parseType='Literal' yet.'

 19) Failure!!!
test_syntax_5(TC_CoreTester) [./_core.rb:165]:
Mistakenly failed on '+' http://www.w3.org/2000/10/rdf-tests/rdfcore/xmlbase/test014.rdf Error: 'same ID (frag) cannot be used more than once'

 20) Failure!!!
test_syntax_51(TC_CoreTester) [./_core.rb:1315]:
Mistakenly failed on '+' http://www.w3.org/2000/10/rdf-tests/rdfcore/rdfms-empty-property-elements/test009.rdf Error: 'sorry, i don't do parseType='Literal' yet.'

 21) Failure!!!
test_syntax_58(TC_CoreTester) [./_core.rb:1490]:
Mistakenly failed on '+' http://www.w3.org/2000/10/rdf-tests/rdfcore/rdf-containers-syntax-vs-schema/test004.rdf Error: 'sorry, i don't do parseType='Literal' yet.'

 22) Failure!!!
test_syntax_72(TC_CoreTester) [./_core.rb:1840]:
Mistakenly failed on '+' http://www.w3.org/2000/10/rdf-tests/rdfcore/rdfms-syntax-incomplete/test004.rdf Error: 'undefined method `states' for #<RDF4R::Driver::XMLParser:0x402ff420>'

 23) Failure!!!
test_syntax_81(TC_CoreTester) [./_core.rb:2065]:
Mistakenly failed on '+' http://www.w3.org/2000/10/rdf-tests/rdfcore/rdfms-difference-between-ID-and-about/test2.rdf Error: 'name 'Dürst' didn't match XML name syntax constraints'

 24) Failure!!!
test_syntax_83(TC_CoreTester) [./_core.rb:2115]:
Mistakenly failed on '+' http://www.w3.org/2000/10/rdf-tests/rdfcore/rdfms-difference-between-ID-and-about/test3.rdf Error: 'bad URI(is not URI?): #Dürst'

 25) Failure!!!
test_syntax_96(TC_CoreTester) [./_core.rb:2440]:
Mistakenly failed on '+' http://www.w3.org/2000/10/rdf-tests/rdfcore/rdfms-xml-literal-namespaces/test002.rdf Error: 'sorry, i don't do parseType='Literal' yet.'

 26) Failure!!!
test_fetchrdf(TC_FetchRDF) [./tc_fetchrdf.rb:19]:
Dataset should contain several triples.

 27) Failure!!!
test_rdfcal(TC_FetchRDF) [./tc_fetchrdf.rb:27]:
There should be 21 triples in this calendar, not 23

151 tests, 170 assertions, 27 failures, 0 errors
danbri@fireball:~/tmp/pack/tests$
Script done on Sat Apr 5 13:13:26 2003


TODO: find a way of suppressing alarming output when we expect certain tests to fail.