Warning:
This wiki has been archived and is now read-only.

Data Catalog Vocabulary/opengov.se in RDF

From W3C eGovernment Wiki
Jump to: navigation, search

opengov.se is a citizen initiative that maintains a catalog of Swedish datasets. It is implemented using opengov-catalog, an open-source data catalog software developed by Peter Krantz.

RDF descriptions of datasets are implemented. Example:

 <http://www.opengov.se/data/4/>
  a dcmi:Dataset ;
  dct:title "Statsredovisningen"@sv ;
  dct:description """Statsredovisningen är en del av Hermessystemet till vilket myndighterna rapporterar in sin redovisning. Varje myndighet rapporterar per månad, kvartal, halvår och/eller år uppgifter om anslag och inkomsttitlar på statsbudgeten samt resultat- och balansräkningsinformation med hjälp av de så kallade S-koderna. Med informationen är det möjligt att följa upp och granska hur myndigheterna använt medel i sin verksamhet. Informationen i systemet är inte tillgänglig för utomstående."""@sv ;
  foaf:homepage <http://www.esv.se/amnesomraden/hermes.4.132be10ff3faddcb38000142.html> .
  dct:license [ rdfs:label "Ej tillgänglig"@sv ] ;
  dct:subject [ rdfs:label "ekonomi"@sv ], [ rdfs:label "offentliga medel"@sv ], [ rdfs:label "redovisning"@sv ];
  dct:publisher [
    a foaf:Organization ;
    rdfs:label "Ekonomistyrningsverket, ESV"@sv ;
    foaf:homepage <http://www.esv.se/>
  ] ;
  .

The same dataset in syntax-highlighted RDF/XML

Each dataset description is contained in an individual RDF file. These files are bundled into a catalog via an Atom feed. The URL of each file is discoverable via a <link> element in the Atom feed entry.