Języki

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem, które może zawierać błędy, lub który mógł się zdeaktualizować w stosunku do wersji angielskiej. Wykonane przez: Emil Sierżęga

Utworzone przy pomocy… Kaskadowych Arkuszy Stylów

Strona, z której Cię tutaj przeniesiono wykorzystuje Kaskadowe Arkusze Stylów ( ang. Cascading Style Sheets, w skrócie CSS) w celu ulepszenia wyglądu. CSS-y są Rekomendacją World Wide Web Consortium (W3C), która daje autorom i czytelnikom większą kontrolę nad wyglądem dokumentów HTML i XML.

Przyciski CSS

W celu uzyskania dodatkowych informacji nt. CSS-ów, poradników i przykładów, przejdź do strony głównej CSS.

Jeśli piszesz strony internetowy z wykorzystaniem CSS-ów, sprawdź przyciski, które możesz na nią dodać!

CSS buttons

Co

Wykorzystując CSS-y możesz kontrolować:

Możesz wstawić kod CSS bezpośrednio do dokumentu HTML albo wstawić link do zewnętrznego dokumentu CSS, który może wpływać na dowolną liczbę innych dokumentów.

Dlaczego

Do korzyści z wykorzystania CSS-ów można zaliczyć:

CSS jest zaimplementowany w wielu różnych przeglądarkach internetowych, w tym Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Apple Safari, Konqueror i Netscape Navigator.

Bert Bos, Steven PembertonCopyright © 1994-2017 W3C®

Valid CSS! Made with     CSS! Utworzono przed czerwcem 1997.
Ostatnia aktualizacja pią, 1 kwi 2022, 18:42:22

Języki

O tłumaczeniach