Języki

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem, które może zawierać błędy, lub który mógł się zdeaktualizować w stosunku do wersji angielskiej. Wykonane przez: Emil Sierżęga

Przyciski Kaskadowych Arkuszy Stylów

Zachęcamy do korzystania z poniższych przycisków arkuszy stylów na swoich stronach internetowych, o ile spełniają one pewne wytyczne:

Użycie

  1. Możesz używać tych przycisków jedynie w niezmienionej formie.
  2. Przyciski nie mogą być wykorzystywane w sposób, który sugeruje, że W3C sponsoruje albo reklamuje Twój produkt, oferowane usługi czy stronę internetową.
  3. Przyciski nie mogą być użyte w celu zdyskredytowania W3C, członków tej organizacji, świadczonych przez nią usług czy produktów.
  4. Logo musi posiadać link do strony http://www.w3.org/Style/CSS/Buttons.

CSS

http://www.w3.org/Style/CSS/Buttons/cssos

Made     with CSS

http://www.w3.org/Style/CSS/Buttons/mwcos

CSS

http://www.w3.org/Style/CSS/Buttons/cssom

Przycisk "Valid CSS!" posiada dodatkową zasadę:

Valid      CSS!

Jeśli chcesz skorzystać z ostatniego przycisku, to znaczy, że twierdzisz, że Arkusze Kaskadowe Stylów na Twojej stronie internetowej zostały sprawdzone pod kątem poprawności. Zajrzyj na stronę walidatora CSS-ów i przetestuj swoją stronę internetową. Walidator powie Ci czy możesz korzystać z tego przycisku, a jeśli tak to w jaki sposób.

Alternatywne przyciski

Te przyciski są częściowo przezroczyste, tak aby "dostosować się" do otoczenia. Łapiesz? Oto te trzy przyciski renderowane na tle innego koloru:

CSS Made with CSS CSS

CSS Made with CSS CSS

CSS Made with CSS CSS

CSS Made with CSS CSS

Adresami URL powyższych przycisków są (kolejno od lewej) http://www.w3.org/Style/CSS/Buttons/cssts, http://www.w3.org/Style/CSS/Buttons/mwcts oraz http://www.w3.org/Style/CSS/Buttons/csstm.

Logo zostało zaprojektowane przez Verso [link archiwalny z 1997 roku] wraz z pracownikami W3C.

Bert Bos, Håkon LieCopyright © 1994-2017 W3C®

Ostatnia aktualizacja pią, 1 kwi 2022, 18:30:06

Języki

O tłumaczeniach