زبان ها

این یک ترجمه است. ممکن است حاوی خطا باشد یا با توجه به نسخه انگلیسی از تاریخ خارج شود. مترجم: Alex White

دکمه های برگه های سبک آبشاری

می‌توانید دکمه‌های CSS زیر را به صفحاتی که از شیوه نامه‌ها استفاده می‌کنند اضافه کنید، مشروط بر رعایت دستورالعمل‌های زیر.:

استفاده

  1. شما فقط می توانید از دکمه های واکشی شده از URL های فهرست شده در زیر استفاده کنید.
  2. دکمه ها نباید به هیچ وجه به معنای حمایت مالی W3C یا تایید محصول، خدمات یا سایت اینترنتی شما باشد.
  3. این دکمه ها را نمی توان برای تحقیر W3C، سازمان ها، خدمات یا محصولات عضو آن استفاده کرد.
  4. لوگو باید یک لینک فعال به http://www.w3.org/Style/CSS/Buttons باشد

CSS

http://www.w3.org/Style/CSS/Buttons/cssos

Made     with CSS

http://www.w3.org/Style/CSS/Buttons/mwcos

CSS

http://www.w3.org/Style/CSS/Buttons/cssom

"CSS معتبر!" دکمه قوانین اضافی دارد:

Valid      CSS!

اگر از این دکمه آخر استفاده می کنید، مدعی هستید که شیوه نامه های CSS صفحه شما از نظر صحت بررسی شده است. به اعتبار سنج CSS بروید و صفحه خود را آزمایش کنید: به شما می گوید که آیا می توانید از این لوگو استفاده کنید و اگر چنین است، چگونه.

دکمه های جایگزین

مجموعه دکمه‌های زیر تا حدی شفاف هستند تا با محیط سازگار شوند. آن را دریافت کنید؟ این سه دکمه روی رنگ‌های پس‌زمینه مختلف در زیر ارائه می‌شوند:

CSS Made with CSS CSS

CSS Made with CSS CSS

CSS Made with CSS CSS

CSS Made with CSS CSS

آدرس‌های اینترنتی دکمه‌های بالا (از چپ به راست) هستند. http://www.w3.org/Style/CSS/Buttons/cssts, http://www.w3.org/Style/CSS/Buttons/mwcts و http://www.w3.org/Style/CSS/Buttons/csstm.

نسخه های SVG

نسخه های مقیاس پذیر دکمه های "CSS" به صورت SVG در دسترس هستند:

طراحی لوگو توسط Verso [پیوند به سال 1997] با کارکنان W3C.

Bert Bos, Håkon Lieکپب رایت © 1994-2018 W3C®

آخرین بروزرسانی چهارشنبه ۰۶ آوریل ۲۲، ۱۳:۵۱:۴۰

زبان ها

درباره ترجمه ها