W3C

Bert Bos | Media-selectie (Future CSS, Utrecht 2013)

Media-selectie

(Media Queries)

Cascading Style Sheets


 

Media Queries

Met Media Queries kan eenzelfde document verschillende stijlen bevatten voor:

Media Queries zijn ontstaan uit het media-attribuut van HTML4 en de system-attributen van SMIL.

De verschillende media

medium CSS-naam zintuig gepagineerd/continu interactief
papier print visueel gepagineerd niet-interactief
computerscherm screen visueel niet-gepagineerd interactief
videoprojectie projection visueel gepagineerd interactief
mobiel handheld visueel/auditief gepagineerd/niet-gepagineerd interactief
spraakgeneratie speech auditief - interactief
 

Een medium als screen, dat van zichzelf niet gepagineerd is, kan in principe ook in pagina's worden opgedeeld. De CSS-eigenschappen daarvoor zijn in ontwikkeling. Het laatste voorstel zijn nieuwe waarden paged-x en paged-y voor de eigenschap overflow-style.

Zie verderop voor problemen met handheld.

Karakteristieken van media

Verschillende karakteristieken van media:

Sommige karakteristieken zijn tegenwoordig niet zo erg interessant meer. Schermen met minder dan 24-bits kleuren zijn er bijvoorbeeld nauwelijks meer…

Een aparte W3C Recommendation, „The 'view-mode' Media Feature” definieert view-mode, voor de toestand van een venster op het bureaublad: gemaximaliseerd, geminimaliseerd, volledig-scherm, enz.

Dit is bedoeld voor applicaties, bijvoorbeeld om scrollbars wel of niet weer te geven, of om animaties te stoppen.

Vier methodes

Vier methodes:

Karakteristieken van media

Uit de demo:

@media all and (min-width: 60em)
{
 h2 {float: left; width: 20%}
 .menu {float: right; width: 20%}
 .main {float: right; width: 49%}
}

Meer, minder of exact

@media all and (min-width: 60em) {...}

Karakteristieken met numerieke waarden kunnen op drie manieren worden getest:

Medium 'all'

Gebruik een komma om meerdere MQ's te combineren:

@media screen and (min-width: 60em),
 handheld and (min-width: 60em),
 projection and (min-width: 60em),
 print and (min-width: 60em) {...}

Om aan te geven dat het medium er niet toe doet:

@media all and (min-width: 60em) {...}

Eenheden

Diashow

Uit de demo:

<STYLE TYPE="text/css"
    MEDIA=projection>
 h1 {page-break-before: always}
 h1:first-child {page-break-before: avoid}
 body {font: 40px/1.2 sans-serif}
</STYLE>

Projection is gepagineerd (net als print)

Deze presentatie is er een voorbeeld van

'print' – uitvoer naar papier (of PDF)

Uit de demo:

<STYLE TYPE="text/css" MEDIA=print>
@page {
 margin: 2cm 1cm;
 @bottom {content: "— "counter(page, lower-roman) " —"}
}
body {columns: 21em}
</STYLE>

Programma's: Prince, WebToPDF.NET, AH Formatter, PDFreactor en meer

(Zie het onderdeel over kolommen voor paginering, hoerenjongen en weeskinderen)

'handheld'

Waarschuwing 1: de meeste mobiele browsers die op Webkit zijn gebaseerd reageren niet op Media Queries tenzij deze regel voorkomt in de HTML:

<meta name=viewport
 content="width=device-width">

Waarschuwing 2: De iPhone beschouwt zichzelf als een screen-medium, niet als handheld

handheld is in de praktijk wat problematisch. We hebben tot nu toe nog niet gedefinieerd hoe je kunt weten of een apparaat gepagineerd is of niet (of hoe je eventueel ertussen kunt wisselen); en ook niet hoe je spraak en beeld synchroniseert. In de praktijk zijn er alleen implementaties zonder paginering en zonder spraak.

Een ander probleem met handheld is dat Apple vindt dat de iPhone „eigenlijk” een computerscherm heeft van 960 pixels breed, onafhankelijk van wat hij werkelijk heeft, en daarmee onder het medium screen valt i.p.v. handheld.

(Als je een pagina maakt zonder Apple's onofficiële extensie van HTML, de „meta-viewport,” zijn gebruikers dus veroordeelt tot voortdurend in- en uitzoomen. Met de huidige dominantie van browsers gebaseerd op Webkit is dat een groot probleem. De CSS werkgroep werkt aan een extensie van CSS om die ",meta-viewport” overbodig te maken.)

Oefening

Maak een document met drie verschillende stijlen voor vensters van minder dan (ongeveer) 80 letters breed, tussen de 80 en 160, en meer dan 160.

Einde

Terug naar agenda