Тілдер

Сол аударма. Бұл құжатта аударма қателері мен жаңылыстар бар болуы мүмкін Ағылшын болжам. Аудармашы: B. Ruslan (Yourate)

CSS ағымдық жұмысы және қалай араласу

CSS спе­ци­фи­ка­ции

Сол бет необработанный тізбені ана асырайды, над немен жұмыс істейді CSS WG (бұрын “CSS & FP WG”). Сендер соң CSS3 дамуының қарау қаласаңдар, сол тап ана жер. Бас сіздің идеялар болады? Толықтыруларлар? Осы бетте қараңыз “Сендер көмектесу қаласаңдар”.

Маманданымдар басшылықпен болып табылмайды. Адалда үшін болмайды кері жазып қой жобалардың және ләббай, арызды, сендер мынадай жобаны тапсаңдар. Маманданымдар нақты дәрісханаға деген кезенетін. Қараңыз Elika Etemad's CSS түсінушілігі Маманданымдардың.. J. David Eisenberg сырттың пайдалы материалы жазып қойды Қандай бейнемен оқұ маманданымның W3C. Немесе сендер оқып тастау білесіңдер “modules,” “levels,” “snapshots” and the CSS process.

Маманданымдар тізбесі

Тағы қараңызЖ Йенса Меерта ұрғашылқының тізбесі.

Жұмыс аяқталады Қа­зіргі Ке­лешек ℹ⃝
CSS Snapshot 2010 (Сурет CSS 2010) NOTE ℹ⃝
CSS Snapshot 2007 (Сурет CSS 2007) NOTE ℹ⃝
CSS Color Level 3 (CSS Түстері) REC REC ℹ⃝
CSS Namespaces (Аттың облысы ара CSS) REC REC ℹ⃝
Selectors Level 3 (Селекторлар) REC REC ℹ⃝
CSS Level 2 Revision 1 (CSS 2-ші деңгей қарап шығу) REC REC ℹ⃝
CSS Level 1 REC ℹ⃝
Media Queries (Медиа сұраныстар) REC REC ℹ⃝
CSS Style Attributes (атрибуттың синтаксисы) REC REC ℹ⃝
Биік бас­ым­дық Қа­зіргі Ке­лешек ℹ⃝
CSS Backgrounds and Borders Level 3 (Рең және шекаралар ара CSS) CR PR ℹ⃝
CSS Conditional Rules Level 3 CR CR ℹ⃝
CSS Image Values and Replaced Content Level 3 CR PR ℹ⃝
CSS Multi-column Layout (Мульти-колон макеті ара CSS) CR CR ℹ⃝
CSS Speech (Сөздің синтезі ара CSS) CR PR ℹ⃝
CSS Values and Units Level 3 (Мағына және бірліктер ара CSS) CR PR ℹ⃝
CSS Flexible Box Layout (Майысқақ терезенің қалыбы ара CSS) LC CR ℹ⃝
CSS Text Decoration Module Level 3 CR PR ℹ⃝
CSS Cascading and Inheritance Level 3 (Каскад және мұрагерлік ара CSS) CR PR ℹ⃝
CSS Fonts Level 3 (Қаріптер ара CSS) CR PR ℹ⃝
CSS Writing Modes Level 3 (Жазбаның режимдері ара CSS) CR PR ℹ⃝
CSS Shapes CR PR ℹ⃝
CSS Masking CR PR ℹ⃝
CSS Mobile Profile 2.0 (Ұтқыр профиль 2,0 ара CSS) CR NOTE ℹ⃝
Орта бас­ым­дық Қа­зіргі Ке­лешек ℹ⃝
CSS Animations (Қимылдану ара CSS) WD WD ℹ⃝
Web Animations 1.0 WD WD ℹ⃝
CSS Counter Styles Level 3 CR PR ℹ⃝
CSS Text Level 3 (Мәтін ара CSS) LC CR ℹ⃝
CSS Fragmentation Level 3 WD WD ℹ⃝
CSS Transforms (Өзгеріс ара CSS) WD WD ℹ⃝
CSS Transitions (Өткелдер ара CSS) WD LC ℹ⃝
Cascading Variables WD LC ℹ⃝
Compositing and Blending CR PR ℹ⃝
CSS Syntax Level 3 (Синтаксис ара CSS) CR PR ℹ⃝
CSS Will Change FPWD WD ℹ⃝
Орта бас­ым­дық Қа­зіргі Ке­лешек ℹ⃝
CSS Box Alignment Module Level 3 WD WD ℹ⃝
CSS Grid Layout WD WD ℹ⃝
CSS Paged Media Level 3 (Беттің медиалары ара CSS) WD LC ℹ⃝
CSS Basic User Interface Level 3 (Негізгі қолданбалы интерфейс ара CSS) WD LC ℹ⃝
CSSOM View (Көруу ара CSSOM) WD WD ℹ⃝
Selectors Level 4 (Селекторлар) WD WD ℹ⃝
Орта бас­ым­дық Қа­зіргі Ке­лешек ℹ⃝
CSS Backgrounds and Borders Level 4 (Рең және шекаралар ара CSS) WD ℹ⃝
CSS Device Adaptation FPWD WD ℹ⃝
CSS Exclusions WD WD ℹ⃝
Filter Effects WD WD ℹ⃝
CSS Generated Content for Paged Media (Беттің медиасының жаса ара CSS) WD WD ℹ⃝
CSS Page Floats WD ℹ⃝
CSS Template Layout NOTE NOTE ℹ⃝
CSS Intrinsic & Extrinsic Sizing Module Level 3 FPWD WD ℹ⃝
CSS Line Grid (Тордың сызықтары ара CSS) WD WD ℹ⃝
CSS Lists Level 3 (Тізбелер ара CSS) WD WD ℹ⃝
CSS Positioned Layout Level 3 (Орналастыру ара CSS) WD WD ℹ⃝
CSS Regions WD WD ℹ⃝
CSS Ruby WD WD ℹ⃝
CSS Tables Level 3 WD ℹ⃝
CSS Object Model (Нысанның қалыбы ара CSS) WD WD ℹ⃝
CSS Overflow FPWD WD ℹ⃝
CSS Font Loading WD WD ℹ⃝
CSS Display WD WD ℹ⃝
CSS Scoping FPWD WD ℹ⃝
Media Queries level 4 (Медиа сұраныстар) FPWD WD ℹ⃝
Non-element Selectors FPWD WD ℹ⃝
Geometry Interfaces Module Level 1 WD WD ℹ⃝
CSS Inline Layout Module Level 3 FPWD WD ℹ⃝
CSS Pseudo-Elements Module Level 4 FPWD WD ℹ⃝
Аласа бас­ым­дық Қа­зіргі Ке­лешек ℹ⃝
CSS Basic Box Model Level 3 (Терезенің негіздік қалыбы ара CSS) WD WD ℹ⃝
CSS Generated Content Level 3 (Жаса және ауыстыр мазмұн ара CSS) FPWD WD ℹ⃝
CSS Line Layout Level 3 (Сызықтың макеті ара CSS) FPWD WD ℹ⃝
Аласа бас­ым­дық Қа­зіргі Ке­лешек ℹ⃝
The CSS 'Reader' Media Type NOTE ℹ⃝
CSS Presentation Levels (CSS Көрсетілімнің деңгейлері ) NOTE ℹ⃝
CSS TV Profile 1.0 (Теледидарламаның профильсы ара CSS) NOTE ℹ⃝
CSS Marquee (Бұрғылағыш ара CSS) NOTE ℹ⃝
Behavioral Extensions to CSS (Аумақтаудың тәртібі ара CSS) NOTE ℹ⃝
Fullscreen NOTE ℹ⃝

Тү­ст­т­ін & мәртебе­нің коды

Мәртебенің коды W3C маманданымының тұрақтылығын нұсқайды. Жұмыстың тобы CSS оларды пайдаланады ұсақ және ең тұрақты:

Қыс­қар­ма Толық атау
WD Working Draft (Жұмыстың жобасы)
LC Last Call (Соңғы жазба пікір)
CR Candidate Recommendation (Рекомендации Кандидата)
PR Proposed Recommendation (Ұсын ұсыныстар)
REC Recommendation (Ұсыныстар)

Аттар ара тағайынды тарауларда  7.3және 7.4 Құжаттаманың W3C. REC сол ана, не әншейін атайды “қалыппен.” W3C күнделікті игерушілікті мен баста ұсынады CR.

Сендер көмектесу қаласаңдар

Бас-басы сарапта баста араласу біледі архив таратудың тізбесінің www-style@w3.org. Сендер білесіңдер жазыл. Сол алды жер сараптар үшін, сондықтан, не мүшелер жұмыстың топтар олар көр болады. Ләббай, осы тізбені сұрақтар үшін пайдаланбаппын үлгінің Сияқты мен білемін … Пайдалан comp. infosystems. www. authoring. stylesheets ("ciwas") қарамастан немесе қарайсыңдар “Танысамыз CSS”.

Сендер бас жұмыс істесеңдер ұйымды, мүшені W3C, сендер де біріктірілу білесіңдер жұмыстың тобына CSS қарамастан және қара жобалар алдым оның жарияланымының. Араласу чтобы жұмыс істеуге қажетке (орташа) 1 күн аптада. Мен байланыс менімен қарамастан немесе W3C контактілі бетімен сендерде ұйымдардың. Топтың хаттамалары ашық және ара орналастыр болып табылады CSS WG блогында.

Туралы сынақ терімдерде

Жұмыстың тобы CSS көп уақыт на потратить қалайды зерттемені CSS сынақ терімдерінің қатар мен CSS маманданымдарының. Сынақ терімді бас-басы модуль үшін қамсыздандыра, сияқты ғана ол ұстап бер-, біз тек сенеміз, не Жүзеге асудың CSS3 маманданымға жауап беру болады, қарамастан бірақ және, не маманданымның формалдық мәтіні астам болады адамдар түсінікті.

Арада сынақ терімдердің олардың боламын меншікті архивның тізбелер таратулар public-css-testsuite@w3.org. Ләббай, анда туралы қателерде есеп беру ұсын тестілік терімдерде және көрінген сырттың сұрақтары, және қарамастан түсініктемелер туралы CSS тестілік терімдерінде. Elika Etemad қолдайды CSS тестеу ақпараттың үлкен санымен қатысқандарлар.

Бастапқы код маман­даны­мдардың

Маманданымның бастапқы коды тағайынды тиіс жөн-жосықтарға (нешінші пайдалы автоматты өңдеу үшін).

Bert Bos, стайл қызметтің бастығы
Copyright © 1994–2015 W3C®

Соңғы жаңала Бс 26 Нау 2015 18:51:59

Тілдер

Туралы аудармада