Тілдер

Сол аударма. Бұл құжатта аударма қателері мен жаңылыстар бар болуы мүмкін Ағылшын болжам. Аудармашы: B. Ruslan (Yourate)

CSS ағымдық жұмысы және қалай араласу

CSS спе­ци­фи­ка­ции

Сол бет необработанный тізбені ана асырайды, над немен жұмыс істейді CSS WG (бұрын “CSS & FP WG”). Сендер соң CSS3 дамуының қарау қаласаңдар, сол тап ана жер. Бас сіздің идеялар болады? Толықтыруларлар? Осы бетте қараңыз “Сендер көмектесу қаласаңдар”.

Маманданымдар басшылықпен болып табылмайды. Адалда үшін болмайды кері жазып қой жобалардың және ләббай, арызды, сендер мынадай жобаны тапсаңдар. Маманданымдар нақты дәрісханаға деген кезенетін. Қараңыз Elika Etemad's CSS түсінушілігі Маманданымдардың.. J. David Eisenberg сырттың пайдалы материалы жазып қойды Қандай бейнемен оқұ маманданымның W3C. Немесе сендер оқып тастау білесіңдер “modules,” “levels,” “snapshots” and the CSS process.

Не жаңа? (Also available as Atom news feed.)

Маманданымдар тізбесі

Тағы қараңызЖ Йенса Меерта ұрғашылқының тізбесі.

Жұмыс аяқталады Қа­зіргі Ке­лешек ℹ⃝
CSS Snapshot 2017 NOTE ℹ⃝
CSS Snapshot 2015 NOTE ℹ⃝
CSS Snapshot 2010 (Сурет CSS 2010) NOTE ℹ⃝
CSS Snapshot 2007 (Сурет CSS 2007) NOTE ℹ⃝
CSS Color Level 3 (CSS Түстері) REC REC ℹ⃝
CSS Namespaces (Аттың облысы ара CSS) REC REC ℹ⃝
Selectors Level 3 (Селекторлар) REC REC ℹ⃝
CSS Level 2 Revision 1 (CSS 2-ші деңгей қарап шығу) REC REC ℹ⃝
CSS Level 1 REC ℹ⃝
Media Queries (Медиа сұраныстар) REC REC ℹ⃝
CSS Style Attributes (атрибуттың синтаксисы) REC REC ℹ⃝
Биік бас­ым­дық Қа­зіргі Ке­лешек ℹ⃝
CSS Backgrounds and Borders Level 3 (Рең және шекаралар ара CSS) CR PR ℹ⃝
CSS Conditional Rules Level 3 CR CR ℹ⃝
CSS Multi-column Layout (Мульти-колон макеті ара CSS) CR CR ℹ⃝
CSS Values and Units Level 3 (Мағына және бірліктер ара CSS) CR PR ℹ⃝
CSS Cascading and Inheritance Level 3 (Каскад және мұрагерлік ара CSS) CR PR ℹ⃝
Биік бас­ым­дық Қа­зіргі Ке­лешек ℹ⃝
CSS Image Values and Replaced Content Level 3 CR CR ℹ⃝
CSS Speech (Сөздің синтезі ара CSS) CR CR ℹ⃝
CSS Flexible Box Layout (Майысқақ терезенің қалыбы ара CSS) CR PR ℹ⃝
CSS Text Decoration Level 3 CR CR ℹ⃝
CSS Fonts Level 3 (Қаріптер ара CSS) CR CR ℹ⃝
CSS Writing Modes Level 3 (Жазбаның режимдері ара CSS) CR CR ℹ⃝
CSS Shapes Level 1 CR CR ℹ⃝
CSS Masking Level 1 CR CR ℹ⃝
CSS Counter Styles Level 3 CR PR ℹ⃝
CSS Fragmentation Level 3 CR PR ℹ⃝
Compositing and Blending Level 1 CR CR ℹ⃝
CSS Syntax Level 3 (Синтаксис ара CSS) CR CR ℹ⃝
CSS Grid Layout Level 1 CR PR ℹ⃝
CSS Basic User Interface Level 3 (Негізгі қолданбалы интерфейс ара CSS) CR PR ℹ⃝
Geometry Interfaces Level 1 CR CR ℹ⃝
CSS Cascading and Inheritance Level 4 CR PR ℹ⃝
CSS Scroll Snap Level 1 CR PR ℹ⃝
Орта бас­ым­дық Қа­зіргі Ке­лешек ℹ⃝
CSS Animations (Қимылдану ара CSS) WD WD ℹ⃝
Web Animations 1.0 WD WD ℹ⃝
CSS Text Level 3 (Мәтін ара CSS) LC CR ℹ⃝
CSS Transforms (Өзгеріс ара CSS) WD WD ℹ⃝
CSS Transitions (Өткелдер ара CSS) WD CR ℹ⃝
CSS Cascading Variables CR PR ℹ⃝
CSS Box Alignment Level 3 WD WD ℹ⃝
CSS Will Change Level 1 CR PR ℹ⃝
Preview of CSS Level 2 FPWD NOTE ℹ⃝
CSS Timing Functions Level 1 FPWD WD ℹ⃝
Орта бас­ым­дық Қа­зіргі Ке­лешек ℹ⃝
CSS Paged Media Level 3 (Беттің медиалары ара CSS) WD WD ℹ⃝
CSSOM View (Көруу ара CSSOM) WD WD ℹ⃝
Selectors Level 4 (Селекторлар) WD WD ℹ⃝
CSS Intrinsic & Extrinsic Sizing Level 3 WD CR ℹ⃝
CSS Overflow Level 3 FPWD WD ℹ⃝
CSS Display Level 3 WD WD ℹ⃝
CSS Pseudo-Elements Level 4 FPWD WD ℹ⃝
Орта бас­ым­дық Қа­зіргі Ке­лешек ℹ⃝
CSS Backgrounds and Borders Level 4 (Рең және шекаралар ара CSS) WD ℹ⃝
CSS Device Adaptation WD WD ℹ⃝
CSS Exclusions WD WD ℹ⃝
Filter Effects WD WD ℹ⃝
CSS Generated Content for Paged Media (Беттің медиасының жаса ара CSS) WD WD ℹ⃝
CSS Page Floats FPWD WD ℹ⃝
CSS Template Layout NOTE NOTE ℹ⃝
CSS Line Grid (Тордың сызықтары ара CSS) WD WD ℹ⃝
CSS Lists Level 3 (Тізбелер ара CSS) WD WD ℹ⃝
CSS Positioned Layout Level 3 (Орналастыру ара CSS) WD WD ℹ⃝
CSS Regions WD WD ℹ⃝
CSS Ruby Level 1 WD WD ℹ⃝
CSS Table Level 3 FPWD WD ℹ⃝
CSS Object Model (Нысанның қалыбы ара CSS) WD WD ℹ⃝
CSS Font Loading LC WD ℹ⃝
CSS Scoping Level 1 FPWD WD ℹ⃝
Media Queries level 4 (Медиа сұраныстар) WD WD ℹ⃝
Non-element Selectors FPWD WD ℹ⃝
CSS Inline Layout Level 3 WD WD ℹ⃝
Motion Path Level 1 FPWD WD ℹ⃝
CSS Round Display Level 1 WD WD ℹ⃝
CSS Basic User Interface Level 4 FPWD WD ℹ⃝
CSS Text Level 4 FPWD WD ℹ⃝
CSS Painting API Level 1 FPWD WD ℹ⃝
CSS Properties and Values API Level 1 FPWD WD ℹ⃝
CSS Typed OM Level 1 FPWD WD ℹ⃝
Worklets Level 1 FPWD WD ℹ⃝
CSS Color Level 4 FPWD WD ℹ⃝
CSS Fonts Level 4 WD ℹ⃝
CSS Rhythmic Sizing Level 1 FPWD WD ℹ⃝
CSS Image Values and Replaced Content Level 4 WD WD ℹ⃝
CSS Fill and Stroke Level 3 FPWD WD ℹ⃝
CSS Containment Level 1 WD WD ℹ⃝
Аласа бас­ым­дық Қа­зіргі Ке­лешек ℹ⃝
CSS Basic Box Model Level 3 (Терезенің негіздік қалыбы ара CSS) WD WD ℹ⃝
CSS Generated Content Level 3 (Жаса және ауыстыр мазмұн ара CSS) FPWD WD ℹ⃝
Аласа бас­ым­дық Қа­зіргі Ке­лешек ℹ⃝
CSS Mobile Profile 2.0 (Ұтқыр профиль 2,0 ара CSS) NOTE ℹ⃝
The CSS 'Reader' Media Type NOTE ℹ⃝
CSS Presentation Levels (CSS Көрсетілімнің деңгейлері ) NOTE ℹ⃝
CSS TV Profile 1.0 (Теледидарламаның профильсы ара CSS) NOTE ℹ⃝
CSS Marquee (Бұрғылағыш ара CSS) NOTE ℹ⃝
Behavioral Extensions to CSS (Аумақтаудың тәртібі ара CSS) NOTE ℹ⃝
Fullscreen NOTE ℹ⃝

See also: Jens Meiert's index of properties.

People who are reviewing CSS drafts might be interested in these indexes that include both official and editors' drafts: properties [HTML] [TSV] [XML] [JSON] and descriptors [HTML] [TSV] [XML] [JSON].

Тү­ст­т­ін & мәртебе­нің коды

Мәртебенің коды W3C маманданымының тұрақтылығын нұсқайды. Жұмыстың тобы CSS оларды пайдаланады ұсақ және ең тұрақты:

Қыс­қар­ма Толық атау
WD Working Draft (Жұмыстың жобасы)
LC Last Call (Соңғы жазба пікір)
CR Candidate Recommendation (Рекомендации Кандидата)
PR Proposed Recommendation (Ұсын ұсыныстар)
REC Recommendation (Ұсыныстар)

Аттар ара тағайынды тарауларда  7.3және 7.4 Құжаттаманың W3C. REC сол ана, не әншейін атайды “қалыппен.” W3C күнделікті игерушілікті мен баста ұсынады CR.

Сендер көмектесу қаласаңдар

Бас-басы сарапта баста араласу біледі архив таратудың тізбесінің www-style@w3.org. Сендер білесіңдер жазыл. Сол алды жер сараптар үшін, сондықтан, не мүшелер жұмыстың топтар олар көр болады. Ләббай, осы тізбені сұрақтар үшін пайдаланбаппын үлгінің Сияқты мен білемін … Пайдалан comp. infosystems. www. authoring. stylesheets ("ciwas") қарамастан немесе қарайсыңдар “Танысамыз CSS”.

Сендер бас жұмыс істесеңдер ұйымды, мүшені W3C, сендер де біріктірілу білесіңдер жұмыстың тобына CSS қарамастан және қара жобалар алдым оның жарияланымының. Араласу чтобы жұмыс істеуге қажетке (орташа) 1 күн аптада. Мен байланыс менімен қарамастан немесе W3C контактілі бетімен сендерде ұйымдардың. Топтың хаттамалары ашық және ара орналастыр болып табылады CSS WG блогында.

Туралы сынақ терімдерде

Жұмыстың тобы CSS көп уақыт на потратить қалайды зерттемені CSS сынақ терімдерінің қатар мен CSS маманданымдарының. Сынақ терімді бас-басы модуль үшін қамсыздандыра, сияқты ғана ол ұстап бер-, біз тек сенеміз, не Жүзеге асудың CSS3 маманданымға жауап беру болады, қарамастан бірақ және, не маманданымның формалдық мәтіні астам болады адамдар түсінікті.

Арада сынақ терімдердің олардың боламын меншікті архивның тізбелер таратулар public-css-testsuite@w3.org. Ләббай, анда туралы қателерде есеп беру ұсын тестілік терімдерде және көрінген сырттың сұрақтары, және қарамастан түсініктемелер туралы CSS тестілік терімдерінде. Elika Etemad қолдайды CSS тестеу ақпараттың үлкен санымен қатысқандарлар.

Бастапқы код маман­даны­мдардың

Маманданымның бастапқы коды тағайынды тиіс жөн-жосықтарға (нешінші пайдалы автоматты өңдеу үшін).

Bert Bos, стайл қызметтің бастығы
Copyright © 1994–2017 W3C®

Соңғы жаңала Ср 26 Сәу 2017 13:27:13

Тілдер

Туралы аудармада