Klucz dostępu n przeskakuje w nawigacji strony. Przejdź do początku.

Ten dokument jest tłumaczeniem. W przypadku rozbieżności i błędów aktualna wersja angielska powinna być uznana za autorytatywną. Pierwotne prawa autorskie należą do W3C jak wykazano poniżej.

Tłumacz: Angielski Team

s_gotoW3cHome Internacjonalizacja
 

Ruby

Potencjalni odbiorcy: Każdy, kto słyszał o tekście ruby i chciałby dowiedzieć się trochę więcej na ten temat.

Pytania

Czym jest 'ruby'?

Odpowiedź

Termin ruby używany jest w odniesieniu do szczególnego typu adnotacji. Zazwyczaj ruby jest stosowany we wschodnio-azjatyckich skryptach do zapewnienia transkrypcji fonetycznych znaków niewyraźnych lub znaków, których czytający najprawdopodobniej nie zna. Dla przykładu, jest on szeroko stosowany w materiałach edukacyjnych i tekstach dla dzieci. Od czasu do czasu jest też używany do przekazywania informacji na temat znaczenia.

W języku japońskim, gdzie termin ruby jest nazywany furigana, transkrypcje fonetyczne zazwyczaj pojawiają się w hiragana nad tekstem poziomym lub po prawej stronie tekstu pionowego.

Przykłady poziomego i pionowego tekstu pokazane są poniżej i po prawej. Uwaga: ruby w przykładach na tej stronie oznaczony jest na czerwono tylko, aby zwrócić na niego twoją uwagę - normalnie będzie on w tym samym kolorze, co tekst podstawowy.

Przykład użycia ruby w poziomym zdaniu japońskim.
Przykład użycia ruby w pionowym zdaniu japońskim.

Informacje semantyczne (lub pokrewne znaczeniowo) są zazwyczaj umieszczone pod tekstem poziomym lub na lewo od tekstu pionowego.

Pomimo iż w języku japońskim ruby zapisany jest zazwyczaj w hiragana, można również natknąć się na adnotacje w kanji, katakana czy zapisane za pomocą alfabetu łacińskiego.

Na Tajwanie znaki zhuyin (bopomofo) są stosowane, aby wskazać na wymowę tradycyjnego języka chińskiego. Zamiast pojawiać się nad tekstem głównym adnotacje umieszczane są pionowo po prawej stronie każdego znaku niezależnie od tego czy tekst główny jest pisany pionowo czy poziomo.

Dla przykładu:

Obraz tekstu ruby w tradycyjnym języku chińskim opartym na znakach bopomofo.

Ruby może być również stosowany przy nieazjatyckich adnotacjach oraz do obsługi tekstu międzywierszowego.

Dodadkowe informacje

Termin wywodzi się od nazwy rozmiaru czcionki (5pt) używanej przez drukarzy.

Do obsługi ruby za pomocą znaczników stosuje się notacje ruby, które są rekomendacją W3C oraz częścią XHTML 1.1 od maja 2001 roku. Do obsługi przez ruby stylów istnieje CSS3 Ruby Module (obecnie na etapie Candidate Recommendation.)

Informacje na temat obsługi ruby przez przeglądarki można znaleźć w sekcji Implementing Ruby przewodnika Ruby Markup and Styling.

Powiedz nam co myślisz (po angielsku).

Wyślij komentarz

Warto przeczytać

Autor: Richard Ishida, W3C. Tłumacz: Angielski Team.

Angielska wersja dokumentu z dnia 2006-10-16. Tłumaczenie wykonano dnia 2011-02-18 20:01 GMT

Historia zmian dokumentu qa-ruby w blogu i18n.