Klucz dostępu n przeskakuje w nawigacji strony. Przejdź do początku.

Ten dokument jest tłumaczeniem. W przypadku rozbieżności i błędów aktualna wersja angielska powinna być uznana za autorytatywną. Pierwotne prawa autorskie należą do W3C jak wykazano poniżej.

Tłumacz: Angielski Team

s_gotoW3cHome Internacjonalizacja
 

Dwuliterowe czy trzyliterowe kody języka

Potencjalni odbiorcy: XHTML/HTML coders (using editors or scripting), script developers (PHP, JSP, etc.), CSS coders, schema developers (DTDs, XML Schema, RelaxNG, etc.), XSLT developers, Web project managers, and anyone who needs advice on using language tags in markup and style sheets.

Uwaga: Wprowadzono zmiany do oryginalnej wersji angielskiej od czasu wykonania tłumaczenia. Dostępna lista zmian.

Pytania

Czy powinienem używać dwuliterowych czy trzyliterowych kodów języka ISO w znacznikach języka?

Tło informacyjne

Sieć Internet stosuje znaczniki językowe do wskazania języka tekstu w protokołach i formatach takich jak HTML, XHTML, XML, HTTP i innych. W przeszłości wartości znaczników języka były definiowane przez RFC 3066 - Znaczniki służące identyfikacji języków (oraz ich poprzednika RFC 1766) i rozpoczynały się albo dwuliterowym kodem języka ISO 639-1 lub trzyliterowym kodem ISO 639-2. Dla niektórych języków istniała zarówno możliwość użycia dwuliterowego jak i trzyliterowego kodu ISO. (W niektórych językach można było nawet wybierać spośród dwóch trzyliterowych możliwości.)

Ludzie byli czasami niepewni, którego kodu ISO powinni używać w znaczniku języka.

Odpowiedź

Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz się dłużej martwić odpowiedzią na to pytanie!

W roku 2006 IETF opublikowała nową specyfikację opisującą zasady tworzenia znaczników języka - RFC 4646. Już nie odsyła ona do list kodów ISO. Zamiast tego powinieneś odnaleźć właściwy podznacznik w nowym Rejestrze Podznaczników Języka IANA. Rejestr ten zawiera tylko jeden podznacznik dla każdego języka, więc nie możemy mieć już żadnych wątpliwości.

Pomimo tego, że teraz musisz używać Rejestru Podznaczników Języka IANA zamiast list kodów ISO znaczniki języka, których używałeś do tej pory nie muszą być zmieniane (o ile tylko stosowałeś się do zasady 'najkrótszego kodu'). Wprowadzona zmiana dotyczy tylko sposobu, w jaki uzyskujesz do nich dostęp.

Rejestr Podznaczników Języka IANA wciąż stosuje i dba o aktualizację kodów zawartych w standardach ISO, ale to osoby zarządzające rejestrem zajmują się zasadą dwuliterowe czy trzyliterowe.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym jak używać składni nowych znaczników języka oraz rejestru przeczytaj artykuł Znaczniki języka w HTML i XML.

Powiedz nam co myślisz (po angielsku).

Wyślij komentarz

Warto przeczytać

Autor: Martin Dürst, W3C. Zmodyfikowano przez: Richard Ishida, W3C. Tłumacz: Angielski Team.

Angielska wersja dokumentu z dnia 2006-09-23. Tłumaczenie wykonano dnia 2007-03-06 11:56 GMT

Historia zmian dokumentu qa-lang-2or3 w blogu i18n.