Języki

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem, które może zawierać błędy, lub który mógł się zdeaktualizować w stosunku do wersji angielskiej. Wykonane przez: Emil Sierżęga

Cienie - demo

To jest przykład zastosowania "rzucanego cienia" (ang. drop shadows). Wykorzystane do tego style znajdziesz w kodzie źródłowym tej strony. Jego wyjaśnienie znajduje się na osobnej stronie.

Czy róża kwitnąc woń własną czuje?

Heinrich Heine (1797-1856), przeł. Adam Mieleszko-Maliszkiewicz

Czy róża kwitnąc woń własną czuje?
Czy słowik sercem podziela pieśnie,
Gdy nuci rzewnie, tęskno, boleśnie –
Tak jak im człowiek sercem wtóruje?

Nie wiem. Lecz jeśli zapachem kwiecie
I słowik pieśnią tylko się łudzi,
Złudzenie serca – szczęściem dla ludzi
Tak jak tysiące fałszów na świecie.

Języki

O tłumaczeniach