Enspråkiga resp flerspråkiga webbplatser

Internationella & flerspråkiga webbplatser

Fråga

Vilka fördelar och nackdelar finns mellan enspråkiga respektive flerspråkiga internationella webbplatser?

Svar

En internationell webbplats presenterar information för en internationell publik. Förutom att besluta om du ska ha en enspråkig eller en flerspråkig webbplats, så måste du också besluta om du ska presentera annat innehåll för dina internationella användare.

Vilken ansats du väljer beror på:

Du bör även tänka på:

Det är bara du som kan besluta vilken ansats som är den rätta, givet de förutsättningar som föreligger. När du fallar beslut, tag då hänsyn till de tankar som beskrivs nedan.

Enspråkig, samma innehåll

Det kan vara acceptabelt att en webbplats presenterar innehåll uttryckt i ett enda språk, om den avsedda internationella publiken är en tekniskt orienterad grupp som använder ett överenskommet standardiserat språk. Det kan dock vara av värde att översätta viss typ av information, såsom material av en introducerande eller undervisande karaktär.

Å andra sidan kan en webbplats, riktad mot kunder eller en allmän publik, som tillhandahåller ett och samma innehåll uttryckt i ett enda språk riskera att stöta bort dessa användare, för att de inte förstår informationen, inte känner sig hemma med den kulturella stilen i presentationen, eller inte upplever att informationen är relevant.

Enspråkiga webbplatser kan utvecklas i en förenklad form av engelska (eller vad det må vara för språk som tas som grund), och det kan granskas m.a.p. eventuella kulturella egenheter i dess användning. Å ena sidan minskar detta risken för att ge ett främmande intryck, och är en relativt billig ansats att uppnå internationalisering, men å andra sidan kan det ge ett så ointressant intryck att användaren inte upplever det som attraktivt. Denna ansats kan vara mindre lämplig om du försöker sälja, övertyga eller roa användaren, eller på andra sätt engagera användaren.

Enspråkig, olika innehåll

Vissa internationella webbplatser försöker såväl vara enspråkiga som anpassa innehållet för den lokala användaren, för att öka meningsfullheten och få ett större genomslag. Det kan t.ex. vara viktigt att anpassa information så att det matchar olika köpbeteenden, priser, juridiska krav eller andra sociala och kulturella faktorer som har en internationell aspekt.

Detta är en något mer kostsam ansats, och mer komplex att genomföra, men det kan ge en bättre användarupplevelse. Den är dock inte så bra i termer av hur tillgängligt innehållet är.

Flerspråkig, samma innehåll

Webbplatser som tillhandahåller flerspråkigt innehåll fokuserar sig på förståelighetsaspekten, men inte nödvändigtvis på kulturella skillnader eller relevans.

Vissa flerspråkiga webbplatser är helt enkelt översättningar av en viss given webbplats. Detta gör det lättare för en användare att förstå informationen, men kanske ändå misslyckas med att skapa genomslag och upplevas som relevant av en lokal användare.

Flerspråkig, olika innehåll

För tekniskt orienterade webbplatser, såsom W3C:s webbplats, kan det räcka med att tillhandahålla rena översättningar av innehåll. Men om din webbplats, eller en del av den, försöker övertyga användaren om att göra något eller köpa något, så är det bättre att tillhandahålla flerspråkigt innehåll som också anpassats till användarens lokala kultur och intressen. Anpassning av innehåll kan även öka upplevd relevans.

Den sist nämnda ansatsen lyfter dock fram behovet att hitta balansen mellan å ena sidan önskad effekt på användaren och å andra sidan kostnad och komplexitet i att konstruera en sådan webbplats.

Nyttig information

W3C uppskattar att dess specifikationer och webbsidor översätts, genom frivillga insatser. Information finns f.n. tillgängligt i 34 olika språk och i 10 olika typer av skriftsystem. Det finns förteckningar, genererade från RDF, över dokument, grupperade enligt språk och enligt dokument. Vill du veta mer om detta, så titta på W3C:s sida om översättningar.