Witryny jednojęzyczne a wielojęzyczne

International & multilingual web sites

Pytania

Jakie są różnice pomiędzy jednojęzycznymi a wielojęzycznymi witrynami międzynarodowymi.

Odpowiedź

Witryna międzynarodowa to taka, która dostarcza informacji użytkownikom z całego świata. Poza wyborem miedzy podejściem jednojęzycznym a wielojęzycznym, należy również zastanowić się nad zmianą zawartości strony z uwzględnieniem potrzeb międzynarodowych czytelników.

Przyjęte podejście zależeć powinno od:

Należy również wziąć pod uwagę:

Oceny właściwego podejścia w danej sytuacji należy dokonać samodzielnie. Przed dokonaniem wyboru warto jednak zapoznać się z poniższymi pomysłami.

Zawartość stała i jednojęzyczna

Witryny prezentujące międzynarodowemu odbiorcy stałą i jednojęzyczną zawartość są dopuszczalne w obrębie zajmujących sie technologią społeczności, które mają ustalony standardowy język komunikacji. Niemniej wciąż warto zastanowić się nad przetłumaczenie niektórych typów informacji, takich jak przewodniki i wstępy.

Z drugiej strony stała i jednojęzyczna zawartość witryny ukierunkowanej na klienta lub ogólnego odbiorcę wystawia się na ryzyko izolacji takich osób, ponieważ nie będą one w stanie zrozumieć prezentowanych informacji, nie będą czuć się pewnie przy takim podejściu kulturowym, lub też nie znajdą oni uzasadnienia dla takiego właśnie podejścia.

Witryny jednojęzyczne mogą być rozwijane w oparciu o prostą odmianę angielskiego (lub innego języka podstawowego), a następnie kontrolowane w poszukiwaniu potencjalnie problematycznych odniesień kulturowych. Z jednej strony zabieg taki pozwala uniknąć części ryzyka izolacji odbiorcy i stanowi niewymagające dużych nakładów finansowych podejście do internacjonalizacji, jednak może też prowadzić kulturowej bezbarwności przekazywanej informacji, co zmniejszy jej atrakcyjność i wpływ na odbiorcę. Podejście to będzie problematyczne zwłaszcza podczas prób przekonywania, zabawiania lub sprzedaży czegoś odbiorcy, a nawet w przypadkach gdy celem jest edukacja przedstawiona w zajmujący sposób.

Zawartość zmienna i jednojęzyczna

Niektóre witryny o charakterze informacyjnym mogą pozostawać jednojęzyczne, podejmując jednocześnie próbę zróżnicowania zawartości dla odbiorców lokalnych, w celu zwiększenia wpływu i użyteczności prezentowanych informacji. Przykładowo, warto jest opracować informacje tak, aby odpowiadały różnym nawykom kupujących, cenom, wymogom prawnym i innym zróżnicowanym warunkom społecznym charakterystycznym dla międzynarodowych odbiorców.

Takie podejście jest do pewnego stopnia bardziej kosztowne i złożone, może jednak przynieść efekty w postaci zwiększonej współpracy ze strony użytkowników. Jednak z punktu widzenia ogólnej dostępności wciąż jest to podejście mało efektywne.

Zawartość stała i wielojęzyczna

Stworzenie witryny prezentującej zawartość wielojęzyczną rozwiązuje problem zrozumienia informacji, ale problemy z różnicami kulturowymi i użytecznością informacji najczęściej pozostają.

Niektóre witryny wielojęzyczne są po prostu zwykłymi tłumaczeniami oryginalnych stron. Pomaga to użytkownikowi lepiej zrozumieć prezentowany materiał, ale takiemu rozwiązaniu wciąż brak wystarczających użyteczności i wypływu na lokalnego odbiorcę.

Zawartość zmienna i wielojęzyczna

Samo tłumaczenie może być rozwiązaniem odpowiednim dla witryn o charakterze technicznym, takich jak witryna W3C, jednak w przypadku witryn mających za zadanie użytkownika do zakupu lub zrobienia czegoś optymalnym rozwiązaniem są witryny wielojęzyczne będące jednocześnie przystosowane do kultury i zainteresowań lokalnego odbiorcy. Dopasowanie zawartości pozwala też zwiększyć użyteczność prezentowanych informacji.

Podejście to podkreśla jednak wyraźnie konieczność zachowania równowagi pomiędzy oczekiwanym wpływem na odbiorcę a kosztami i złożonością implementacji danego rozwiązania.

Dodatkowe informacje

Organizacja W3C przyjmuje tłumaczenia swoich specyfikacji i stron internetowych od chętnych do współpracy użytkowników. Obecnie informacje na naszych stronach dostępne są w 34 językach i 10 alfabetach. Dane generowane za pomocą dokumentów i specyfikacji RDF pogrupowane są zarówno według języka jak i rodzaju dokumentu. Więcej informacji można znaleźć na stronie Tłumaczenia W3C.