Att granska HTTP-headers

i18n Checker

Rex Swain's HTTP Viewer

HTTP Header Checker by KeyCDN

Fråga: Hur kan jag granska den information om teckenkodning som sänds i form av HTTP-header för ett webbdokument?

Det är viktigt att tydligt ange teckenkodningen (charset) för ett webbdokument som levereras över webben. Annars kanske en mottagare inte kan tolka dokumentet på ett korrekt sätt. T.ex. kan en webbläsare visa slumpartade tecken istället för läsbar text. Ett sätt att ange teckenkodningen för ett webbdokument är att uttrycka denna information som charset-parameter i Content-Type-headern.

Det är dessutom viktigt att veta att om kodning deklareras i en HTTP-header så är det den som gäller, avsett vad som eventuellt sägs om kodningen i HTML- och CSS-filer.

i18n-granskaren

Internationalization Checker tool, utvecklad av W3C, granskar webbsidor med avseende på olika aspekter på internationalisering. Den ger även en sammanfattning av viktig internationaliseringsrelaterad information om sidan, såsom teckenkodning och språkdeklarationer, etc. Här får du information om en deklaration av teckenkodning har angetts i en HTTP-header, och i så fall, vilken kodning som den anger.

i18n-granskaren är mycket användbar, eftersom den även informerar om andra kodningsdeklarationer i dokumentet, och ger en varning om olika kodningar har angetts.

Använd en webb-baserad tjänst

Det finns ett flertal tjänster som kan visa dig alla HTTP-headers, och (HTML-/XHTML-)källkoden, för dokument som levereras av en webbserver, efter att du matat in dokumentets adress i någon av:

Anm: det finns ingen relation mellan W3C och dessa tjänster.

Du kan, i dessa HTTP-headers, leta efter Content-Type-headern, och i den efter charset-parametern. Ett exempel är:

Content-Type: text/html; charset=utf-8

Anm: charset-parametern kanske inte är angiven där. I så fall skall ditt dokument själv ange teckenkodningen.

Use the developer tools in a browser

Modern desktop browsers usually contain a set of web developer tools, and they can be used to view HTTP headers of a web document and its related resources. Here's how to do it in major browsers.

Chrome, Edge, Firefox, and Opera

 1. Open DevTools by pressing Control+Shift+I or Command+Option+I (Mac).
 2. Click the Network tab. Right now the Network panel is empty.
 3. Reload the page to log some network activity. Each row represents a resource. The top resource is usually the main HTML document.
 4. Click a resource and open the Headers tab to view the HTTP headers.
 5. In the HTTP headers, look for the Content-Type header, and in particular for the charset parameter.

Safari

 1. First ensure that the Develop menu is enabled: choose Safari > Settings, click Advanced, then select “Show Develop menu in menu bar”.
 2. Show page resoueces by clicking Develop > Show Page Resources.
 3. Press Command+Option+0 to show the details sidebar.
 4. Reload the page to log some network activity.
 5. Click a resource from the left sidebar and the HTTP headers will appear in the right sidebar.
 6. In the HTTP headers, look for the Content-Type header, and in particular for the charset parameter.

Använd telnet eller annat kommandoradsverktyg

Detta kräver lite mer kunnande, men kan vara lättare att automatisera. Ett annat verktyg som kan utnyttjas är wget (med flagga -S eller -s angiven).

Nyttig information

Vissa servrar omkodar de webbdokument de levererar till olika teckenkodningar för olika klienter. Så sker t.ex. med några servrar i Ryssland. Detta kräver speciella åtgärder, eftersom din webbläsare, som kanske kör på en Mac eller på en Windows-dator, kan visa en teckenkodning som skiljer sig från den kodning du får av en webb-baserad tjänst eller av W3C:s validerare (som till största delen körs på Unix-system).