Sprawdzanie nagłówków HTTP

i18n Checker

Mozilla Web-sniffer

Delorie HTTP Header Viewer

Rex Swain's HTTP Viewer

W3C Markup Validator [extended interface]

Intended audience: users, XHTML/HTML coders (using editors or scripting), script developers (PHP, JSP, etc.), Web project managers, and anyone who needs to know how to check the character encoding used by the HTTP header.

Question

Jak można sprawdzić informacje kodowania znaków wysłaną w nagłówku HTTP dokumentu?

Ważnym jest aby wyraźnie określić kodowanie znaków (charset) dokumentu udostępnionego w sieci. W przeciwnym razie odbiorca może niewłaściwie zinterpretować dokument. Przeglądarka na przykład może wyświetlić znaki na chybił trafił zamiast przedstawić je w formie czytelnej. Jednym sposobem określenia kodowania znaków dokumentu jest umieszczenie tej informacji w parametrze charset nagłówka Content-Type.

In particular, it is important to note that the encoding declared in the HTTP header overrides all in-document encoding declarations in HTML and CSS files.

Answer

Istnieje wiele sposobów sprawdzania dokumentu, w tym sprawdzania nagłówków:

The i18n Checker

The Internationalization Checker tool, developed by the W3C, checks web pages for various internationalisation issues. It also has an information section that summarises key internationalization-related information about a page, such as character encoding and language declarations, etc. That section tells you whether an encoding declaration is used in the HTTP header, and if so, what is the encoding.

The i18n checker tool is particularly useful, since it also shows you other encoding declarations used in the document, and raises a flag if there are differences.

Użyj usług internetowych

Istnieje wiele usług internetowych, które wyświetlają wszystkie nagłówki HTTP i źródło (HTML/XHTML) dokumentu po powrocie z serwera po tym jak wprowadzi się adres dokumentu, którym jesteś zainteresowany:

Uwaga: W3C nie ma powiązań z takimi usługami.

W nagłówkach HTTP szukaj nagłówka Content-Type a w szczególności parametru charset. Np:.

Content-Type: text/html; charset=utf-8

Uwaga: Parametr charset nie musi być obecny. Jest to na tyle właściwe jak długo dokument sam określa swoje własne kodowanie.

Użyj usług walidacyjnych W3C

Aby sprawdzić język znaczników Markup Validation Service musi upewnić się, że poprawnie odkodowuje dokument, który sprawdza. Pokaże błąd jeśli nie znajdzie informacji dotyczącej kodowania lub jeśli znajdzie sprzeczne informacje oraz nie może odkodować dokumentu według informacji, które w nim znalazł.

Aby wiedzieć, jakie kodowanie zostało znalezione przez walidatora można użyć rozszerzonego interfejsu. Można w nim także wybrać opcję źródła i sprawdzić wizualnie czy źródło jest interpretowane w sposób właściwy. Sprawdzenie czy używa się właściwego kodowania może okazać się bardzo pomocnym. Czasami nie można sprawdzić w sposób mechaniczny czy dokument podający informację, że jest zakodowany w iso-8859-1 nie jest właściwie zakodowany w iso-8859-2 lub innym.

Użyj telnet lub innego narzędzia komend

Wymaga to trochę ekspertyzy, ale jest łatwiejsze do zautomatyzowania. Inną komendą jest wget (z opcją -S lub-s).

By the way

Niektóre serwery kodują dokumenty w różnych kodach znaków dla różnych klientów. Dzieje się tak np. w Rosji. Wymaga to specjalnej uwagi, ponieważ przeglądarka w systemie Windows czy Mac może wskazywać użycie kodów innych niż te określone przez usługi sieciowe albo W3C Markup Validation Service (które w większości przypadków oparte są na systemach UNIX).