Share-PSI 2.0 logo

Experți în date guvernamentale din întreaga Europă se întâlnesc la Timișoara

English


6 martie 2015 — Reprezentanți guvernamentali din România, Cehia, Polonia și Serbia se vor număra printre participanții care vor discuta despre Open Data Priorities and Engagement (Prioritizarea și angajamentul datelor deschise) la Universitatea de Vest din Timișoara în perioada 16-17 martie 2015. Evenimentul este cel de-al treilea workshop, dintr-o serie de cinci, organizat în cadrul proiectului Share-PSI Network, proiect finanțat de către Comisia Europeană și care își propune să aducă împreună guvernele, lumea academică, societatea civilă, companiile comerciale și organizațiile de standardizare din întreaga Europă pentru a dezvolta împreună ghiduri de bune practici pentru partajarea informațiilor publice și publicarea datelor deschise.

După cum se arată în mai multe rapoarte recente, cum ar fi Global Open Data Index publicat de către Open Knowledge, Open Data Barometer al Web Foundation sau ePSI Platform Scoreboard, multe state europene se numără printre pionierii tendinței globale de a face informațiile deținute de către admistrația central sau locală disponibile publicului larg. Aceasta impulsionează eficiența în sectorul public, sporește transparența și impulsionează inovația la nivelul societății. Climatul economic actual obligă guvernele să asigure că banul public este cheltuit cât se poate de eficient. Workshopul timișorean va culege experiențele în prioritizarea deschiderii seturilor de date de către cei care le dețin, precum și cele legate de comunicarea cu utilizatorii acestora, indiferent dacă vorbim despre utilizatori privați, comerciali sau alte organizații publice.

Cordonatorul echipei Departamentului de Informatica - de la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității de Vest din Timișoara - in cadrul proiectului SHARE - PSI si chair local al evenimentului, Prof. dr. Dana Petcu, subliniază faptul că “Timișoara este un centru al excelenței academice si al mediului de afaceri și acest eveniment va demonstra cum această experiză poate, și trebuie, să contribuie la dezvoltarea acestei piețe atrăgătoare și într-o susținută expansiune la nivel european.

La fel ca și în celelalte workshop-uri organizate în cadrul proiectului Share-PSI, scopul celui de la Timișora este de a identifica bune practici în acest domeniu, cu precădere legate de informațiile publice, dar acoperind și patrimonial cultural și datele științifice și comerciale. Aceste bune practici vor fi definite atât în cadrul proiectului, dar și de către organizații de standardizare precum World Wide Web Consortium (W3C), Open Geospatial Consortium (OGC) și Open Group.

Informații suplimentare despre workshop pot fi obținute la adresa http://www.w3.org/2013/share-psi/workshop/Timisoara/.

End Press Release

PDF

Despre Share-PSI

Share-PSI 2.0 este rețeaua europeană pentru schimbul de experiență și idei legate de implementarea politicilor în domeniul datelor deschise în sectorul public. Această rețea reunește departamente guvernamentale, organizații de standardizare, instituții academice, organizații comerciale, asociații profesionale și grupuri de interes pentru a identifica ce funcționează și ce nu funcționează, ce este realist și ce nu, precum și responsabilitățile diverselor părți interesate.

Share-PSI 2.0 este co-finanțat de către Comisia Europeană prin programul ICT Policy Support Programme (ICT PSP) ca parte a Programului Cadru Competitivitate și Inovare, sub contract nr. 621012.

Despre Universitatea de Vest din Timișoara

Fondată în 1944, Universitatea de Vest din Timișoara este cea mai mare universitate de stat din vestul tării. În ultimii 12 ani, Universitatea a răspuns schimbărilor care au apărut în politica naţional-educaţională, schimbărilor demografice, cerinţelor economiei de piaţă, nevoilor locale şi regionale şi noilor tehnologii. Aceasta transformare se desfăşoara în 11 facultăţi, care oferă o gamă variată de programe de formare iniţială, masterat, doctorat şi cursuri postuniversitare. Departamentul de Informatică al Facultății de Matematică și Informatică are în componență un centru de cercetare cu direcții principale de cercetare în calcul paralel și distribuit, inteligență artificială și matematică computațională și, desemenea, operează cel mai puternic centru de supercalcul din România.

Contacte

Universitatea de Vest din Timișoara: Daniel Pop danielpop@info.uvt.ro
Proiectul Share-PSI: Phil Archer phila@w3.org