W3C logo Web Accessibility Initiative logo skip external nav WAI-ressursar
WAI-nettstadkart
Om WAI
W3C-omsetjingar

Kom i gang: Korleis gjera ein nettstad tilgjengeleg

Ein presentasjon av ymse ressursar for utviklarar som ikkje kjenner til tilgjengelegheitsprinsippa for nettstadar (sjå omsetjingar av denne sida)

Korfor tilgjengelege nettstader er viktig

Kva gjer ein nettstad tilgjengeleg

Sjekking av nettstader

Ressursar for utvikling av tilgjengelege nettstader

Andre ressursar


Denne sida oppfyller krava i W3Cs Web Content Accessibility Guidelines 1.0, tilgjengeleg frå http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/, nivå «Dobbel-A». Sist oppdatert 2002-02-06 av Judy Brewer