Använd accesskey 'n' för att hoppa till de interna navigationslänkarna i dokumentet. Hoppa till början av innehållet.

Detta dokument är en översättning av ett engelskt orginal. Om det finns tveksamheter eller fel i detta dokument, så är senaste version av det engelska orginalet den auktoritativa versionen. Copyright tillhör W3C, enligt nedan.

Översättare: Olle Olsson, W3C Sweden

s_gotoW3cHome Internationalization
 

Vem använder Unicode?

Avsedd läsarkrets: Kodare av XHTML/HTML (använder redigeringsverktyg eller skriver skripts), skriptutvecklare (PHP, JSP, etc.), webbprojektledare, och alla som undrar över om de skall använda Unicode.

Frågor

Använder webbplatser Unicode idag?

Bakgrundsinformation

I den här artikeln används termen Unicode som kortform av en Unicode-kodning.

Ofta antar man att kodning i Unicode är populär "bakom kulisserna" men sällan använd i sidor på större webbplatser.

Svar

Den första versionen av denna artikeld (2003) pekade ut hemsidor på följande webbplatser, vilka alla då använde Unicode, som bevis på att Unicod blev alltmer använt:

Ett blogginlägg av Google i januari 2010 indikerade att nästan 50% av webbsidorna i deras urval av flera miljarder sidor nu använde Unicode. Enligt Google hade siffran för sidor uttryckta i Unicode passerat 50%-nivån i augusti 2010. Om man till detta lägger siffran för webbsidor i ren ASCII (eftersom ASCII är en delmängd av UTF-8), då blir den sammanlagda siffran närmare 70%.

Den dominerande kodningen är UTF-8. Andelen sidor i UTF-16 är mindre än 0.01%.

Bland exemplen på användning 2010 finns de dominerande sociala webbplatserna, som Facebook, Flickr, Linked-In och Twitter.

För att se om en webbsida använder Unicode kan du använda funktionaliteten "Kodning" i din webbläsare (nedan visat för Internet Explorer):

En bild av rullgardinsmeny i Internet Explorer som visar hur man kan inspektera kodningen av visad sida..

Nyttig information

Många fler företag förlitar sig på Unicode "bakom kulisserna" - dvs inom sina innehållsdatabaser. Till exempel kan en innehållsdatabas lagra text i Unicode-format; när innehåll sänds till webbservern kan det översättas till annan kodning.

Du kan använda en logotyp (från Unicode-konsortiet) på din webbsida om den kan valideras som UTF-8 av W3C:s validerare.

Tala om för oss vad du tycker (på engelska).

Sänd oss en kommentar

Follow our news feed.

 ‎@webi18n

 Nyheter på hemsidan

Mer att läsa

Av: John Yunker, Byte Level Research. Ändrad av: Richard Ishida, W3C. Översättare: Olle Olsson, W3C Sweden.

Översatt från engelskt innehåll skapat/ändrat 2010-09-02. Översättningen senast ändrad 2010-09-04 5:51 GMT

Information om ändringar i orginaldokumentet kan fås genom att söka efter qa-who-uses-unicode i i18n-bloggen.