Klucz dostępu n przeskakuje w nawigacji strony. Przejdź do początku.

Ten dokument jest tłumaczeniem. W przypadku rozbieżności i błędów aktualna wersja angielska powinna być uznana za autorytatywną. Pierwotne prawa autorskie należą do W3C jak wykazano poniżej.

Tłumacz: Biuro tłumaczeń Gdańsk

s_gotoW3cHome Internacjonalizacja
 

Ustawianie kodu w narzędziach do tworzenia treści stron

Potencjalni odbiorcy: użytkownicy, programiści kodujący w XHTML/HTML (używający edytorów i skryptów), deweloperzy skryptów oraz każdy, kto potrzebuje wskazówek, jak zapisywać dokumenty edytora w danym kodzie

Pytania

Jak można ustawić kod znaku w aplikacji do tworzenia stron?

Tło informacyjne

Treść stron internetowych można tworzyć za pomocą różnorodnych programów. Treść choćby pojedynczej strony może być stworzona za pomocą wielu narzędzi. Dla przykładu, treść strony internetowej utworzona w programie Macromedia Dreamweaver może zawierać również podstronę stworzoną w Microsoft Access z użyciem funkcji strony dostępu do bazy, jak również dynamiczną animację w programie Flash, który pozwala na wybór języka. Należy odpowiednio zakodować wszystkie wspomniane pliki, aby tworzyły poprawną treść.

Celem tego artykułu jest wypunktowanie kluczowych funkcji kodowania w niektórych popularnych aplikacjach do tworzenia treści.

Odpowiedź

Dokładne opcje ustawień kodowania znaków często różnią się w zależności od wersji programu, w związku z czym nie będą szczegółowo omawiane przy każdej aplikacji. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, należy sięgnąć do haseł pomocy lub instrukcji danego programu. Najczęstsze słowa kluczowe w indeksie i wyszukiwaniu to kodowanie znaków, internacjonalizacja, wielojęzyczność, Unicode oraz UTF.

Należy pamiętać o dwóch kluczowych sprawach przy tworzeniu poprawnie zakodowanych plików:

  1. Znaczniki w dokumentach muszą poprawnie identyfikować kod (np. charset=iso-8859-1 w meta tagu XHTML/HTML lub encoding="UTF-8" w instrukcji XML).
  2. Sam plik trzeba zapisać we właściwym formacie kodu (np. UTF-8).

Przy korzystaniu z aplikacji, warto pamiętać o kilku kwestiach:

Zalecamy stosowanie standardu Unicode, gdyż użycie go ułatwia w znacznym stopniu tworzenie wielojęzycznych stron internetowych.

Adobe FrameMaker 7.0

Opcje kodowania znajdują się w Tabeli Opcje HTML.

Adobe GOlive 6 and CS (Dla Mac i & Windows)

Aby wybrać kod znaków dla nowych stron przejdź do: Edycja > Preferencje > Kategorie kodu. W GoLive CS (Mac), Menu preferencji znajduje się w głównym menu Aplikacji (wg. specyfikacji Apple).

Żeby zmienić kodowanie strony przejdź do: Plik > Kodowanie dokumentu. W GoLive CS możesz też użyć: Edycja > Treść dokumentu > Zmień kod..., too.

Apple TextEdit (Mac OS X 10.2)

Należy wprowadzić poprawne znaczniki do pliku w XHTML/HTML. Pliki są zapisywane w UTF-8.

Helios TextPad (Windows)

Trzeba wprowadzić poprawny znacznik do pliku. Przy zapisywaniu dokumentu, prawidłowy format pliku można wybrać w następujący sposób: Plik > Zapisz jako > Menu rozwijane kodu.

Macromedia ColdFusion (Windows)

Aby poprawnie skonfigurować narzędzie ColdFusion, trzeba zapoznać się z różnymi instrukcjami i funkcjami kodowania ( w tym setEncoding, cfcontent, i atrybut enctype).

Macromedia Dreamweaver MX (Mac & Windows)

Aby określić kod znaku dla tworzonej strony, przejdź do: Modyfikuj > Właściwości strony. Ustaw poprawny kod w Menu rozwijanym kodu.

Może być również konieczne ustawienie kodu dla podglądu stron w trakcie edytowania treści. Przejdź do: Edycja > Preferencje > Kategoria czcionki (Dreamweaver > Preferencje > Kategorie czcionki na Maku).

Macromedia Flash MX (Mac & Windows)

Sprawnie opracowane, wielojęzyczne filmy Flash często przechowują tekst w każdym języku w odrębnych plikach typu include (#include), redukując czas pobrania filmu dzięki przesyłaniu danych w wybranym języku. Tekst UTF-8 można zachować w pliku include, który powinien zaczynać się od //!-- UTF8 i zostać zapisany w formacie UTF-8.

Zapis znaku w UTF-8 można również wyszczególnić dla środowiska ActionScript w programie Flash. U+0065 można napisać z użyciem sekwencji kontrolnej \u0065 w kodzie ActionScript.

Innym wartym uwagi ustawieniem jest kod dla użytkownika końcowego programu Flash Player, skonfigurowany domyślnie do false (system.useCodepage = false;), który używa UTF-8. Można okazjonalnie zmienić go z innych powodów, ale przed wyświetleniem tekstu w UTF-8, trzeba przywrócić wartość „false” przez wprowadzenie prawidłowego zapisu w ActionScript w odpowiednim punkcie na osi czasu, zanim zainicjuje się nowy tekst.

Macromedia HomeSite+

Należy wprowadzić znacznik kodu do pliku. Przy zapisywaniu kodu, wybierz: Plik > Zapisz jako wybierz odpowiedni kod z Menu rozwijanego kodów..

Istnieje również funkcja HTML Tidy, która zatwierdza wybrany kod w trakcie pisania. By z niej skorzystać, należy ją ustawić w identycznym kodzie. Przejdź do: Opcje > Ustawienia > Kategoria CodeSweeper > Podkategoria HTML Tidy CodeSweeper > Podkategoria Macromedia HTML > Menu rozwijane kodu.

Microsoft Frontpage 2000-2003 (Windows)

Opcje kodów znajdują się pod hasłem Język (zestaw znaków). Przejdź do: Narzędzia > Opcje strony > Czcionka domyślna (lub zakładka Unicode (UTF-8)). Widnieje tam opcja „Wielojęzyczny (UTF-8)”.

Microsoft Notepad 2000/XP (Windows)

Program Notatnik dla Windows 2000/XP daje cztery możliwości wyboru: „ANSI” (strona kodowania odpowiadająca domyślnej powłoce systemowej), „Unicode” (czyli UTF-16LE dla ix86), „Unicode Duży pierwszy” oraz UTF-8.

Należy określić kod znaków i język podczas tworzenia kodu znaczników. Kiedy zapisujemy dokument, wybierz Plik > Zapisz jako i wybierz właściwy kod z menu rozwijanego Kodowanie.

Nie zapominajmy, że Notatnik dodaje podpis (znacznik kolejności bajtów) na początku pliku zanim zapisze go w kodzie UTF-8. Może to prowadzić do problemów z wyświetlaniem strony w starszych przeglądarkach.

Microsoft WordPad 2000/XP (Windows)

Należy określić kod znaków i język podczas tworzenia kodu znaczników. Podczas zapisywania dokumentu, wybierz Plik > Zapisz jako i wybierz prawidłowy kod z menu rozwijanego Zapisz jako typ.

Pamiętać trzeba, że WordPad nie zezwala na zapis w UTF-8, a jedynie w UTF-16 LE.

Mozilla/Netscape Composer (Windows, Mac OS, Unix/Linux, OS/2, VMS, BeOS)

Kodowanie znaków dla dokumentu można ustawić w następujący sposób: Widok > Menu kodowania znaków. Plik można zapisać używając innego kodowania znaków: Plik > Zapisz w kodzie.

Vim (Windows, Mac OS, Unix/Linux, Amiga, MS-DOS, OS/2 itd.)

Kodowanie ustawiamy na instrukcję rozkazu poleceniem :set encoding=utf-8. “utf-8” można zastąpić dowolnym kodem znaków obsługiwanym przez program.

W3C Amaya (Mac, Unix, Windows)

Przy zapisywaniu pliku, idź do Plik > Zapisz jako. Amaya sprawdzi czy kod zgadza się z deklaracją XML (dla XHTML) i meta. Amaya korzysta także z odpowiedniego kodu (charset) w nagłówkach HTTP, kiedy zapisuje dokument na odległość z użyciem polecenia PUT. Amaya odczyta też kilka innych kodów podczas ładowania dokumentu, ale nie może w nich zapisywać plików.

XyEnterprise XML Professional Publisher (XPP)

XPP może otwierać pliki Unicode. Opcje kodowania znajdują się w kontrolkach przetwarzania wstępnego i końcowego. Konkretny kod znaków dla treści w XHTML/HTML wytwarzany jest przez XYChange lub HTML Toolkit.

Dodadkowe informacje

Innym kluczowym elementem znacznika jest wskaźnik języka. Wiele z aplikacji tutaj wymienionych łączy w sobie kodowanie i język w opcjach dostępnych użytkownikowi. Jeżeli język nie jest wymieniony w aplikacji, przykładem dobrej praktyki jest ręczne umieszczenie go w znaczniku. Poza tym, niektóre aplikacje mogą wymagać lokalnego ustawienia systemu operacyjnego, aby stworzyć tag locale.

Użytkownik może wybrać kod oraz czcionkę do każdego kodu. Inna opcja wyboru przez użytkownika to „Zawsze wysyłaj URL jako UTF-8.” W Microsoft Internet Explorerze opcja znajduje się w tym miejscu Narzędzia > Opcje Internetu > Zaawansowane > Kategorie przeglądania. Jeżeli strona wymaga niestandardowych opcji przeglądania, należy umieścić na niej informacje o wymaganiach do przeglądania strony, które wskażą użytkownikowi ustawienia kodu i czcionki, niezbędne do prawidłowego wyświetlenia strony w zamierzony przez autora sposób.

Kiedy treść jest gotowa do opublikowania, warto ją zweryfikować za pomocą narzędzia Walidacji W3.

Powiedz nam co myślisz (po angielsku).

Wyślij komentarz

Warto przeczytać

Autor: Phil Arko, Siemens. Zmodyfikowano przez: Richard Ishida, W3C. Tłumacz: Biuro tłumaczeń Gdańsk.

Angielska wersja dokumentu z dnia 2005-10-12. Tłumaczenie wykonano dnia 2012-09-02 18:20 GMT

Historia zmian dokumentu qa-setting-encoding-in-applications w blogu i18n.