Att granska HTTP-headers

i18n Checker

Mozilla Web-sniffer

Delorie HTTP Header Viewer

Rex Swains HTTP Viewer

W3C Markup Validator [utvidgat användargränssnitt]

Intended audience: användare, HTML-kodare (som använder editorer eller skripts), skriptutvecklare (PHP, JSP, etc.), projektledare för webbprojekt, och alla som behöver veta hur man kan inspektera den teckenkodning som beskrivs i HTTP-headers.

Question

Hur kan jag granska den information om teckenkodning som sänds i form av HTTP-header för ett webbdokument?

Det är viktigt att tydligt ange teckenkodningen (charset) för ett webbdokument som levereras över webben. Annars kanske en mottagare inte kan tolka dokumentet på ett korrekt sätt. T.ex. kan en webbläsare visa slumpartade tecken istället för läsbar text. Ett sätt att ange teckenkodningen för ett webbdokument är att uttrycka denna information som charset-parameter i Content-Type-headern.

Det är dessutom viktigt att veta att om kodning deklareras i en HTTP-header så är det den som gäller, avsett vad som eventuellt sägs om kodningen i HTML- och CSS-filer.

Answer

Det finns ett flertal olika sätt att granska dokument som levereras över webben, inklusive granskning av HTTP-headers:

i18n-granskaren

Internationalization Checker tool, utvecklad av W3C, granskar webbsidor med avseende på olika aspekter på internationalisering. Den ger även en sammanfattning av viktig internationaliseringsrelaterad information om sidan, såsom teckenkodning och språkdeklarationer, etc. Här får du information om en deklaration av teckenkodning har angetts i en HTTP-header, och i så fall, vilken kodning som den anger.

i18n-granskaren är mycket användbar, eftersom den även informerar om andra kodningsdeklarationer i dokumentet, och ger en varning om olika kodningar har angetts.

Använd en webb-baserad tjänst

Det finns ett flertal tjänster som kan visa dig alla HTTP-headers, och (HTML-/XHTML-)källkoden, för dokument som levereras av en webbserver, efter att du matat in dokumentets adress i någon av:

Anm: det finns ingen relation mellan W3C och dessa tjänster.

Du kan, i dessa HTTP-headers, leta efter Content-Type-headern, och i den efter charset-parametern. Ett exempel är:

Content-Type: text/html; charset=utf-8

Anm: charset-parametern kanske inte är angiven där. I så fall skall ditt dokument själv ange teckenkodningen.

Använd W3C:s validerare (Markup Validation Service)

För att granska uppmärkning av ett dokument, måste valideraren vara säker på att den kan korrekt avkoda det dokument som skall granskas. Valideraren kommer att ge felmeddelande om den inte kan hitta information om kodningen, eller om den hittar olika motstridiga kodangivelser, eller om den inte kan avkoda dokumentet enligt den kodningsinformation den hittat.

För att få se vilken kodningsinformation valideraren hittat, så kan du använda det utvidgade användargränssnittet. I detta gränssnitt kan du även sätta en flagga för att visa källkod, och sedan visuellt kontrollera att källkoden har förståtts på avsett sätt. Det är ett praktiskt sätt att kontrollera att du använt rätt kodning. Det är inte alltid möjligt att mekaniskt kontrollera huruvida t.ex. ett dokument som säger sig vara kodat i iso-8859-1 i själva verket är kodat i iso-8859-2 eller någon annan kodning.

Använd telnet eller annat kommandoradsverktyg

Detta kräver lite mer kunnande, men kan vara lättare att automatisera. Ett annat verktyg som kan utnyttjas är wget (med flagga -S eller -s angiven).

By the way

Vissa servrar omkodar de webbdokument de levererar till olika teckenkodningar för olika klienter. Så sker t.ex. med några servrar i Ryssland. Detta kräver speciella åtgärder, eftersom din webbläsare, som kanske kör på en Mac eller på en Windows-dator, kan visa en teckenkodning som skiljer sig från den kodning du får av en webb-baserad tjänst eller av W3C:s validerare (som till största delen körs på Unix-system).