Använd accesskey 'n' för att hoppa till de interna navigationslänkarna i dokumentet. Hoppa till början av innehållet.

Detta dokument är en översättning av ett engelskt orginal. Om det finns tveksamheter eller fel i detta dokument, så är senaste version av det engelska orginalet den auktoritativa versionen. Copyright tillhör W3C, enligt nedan.

Översättare: Olle Olsson, SICS

s_gotoW3cHome Internationalization
 

Skärmegenskaper

Avsedd läsarkrets: XHTML/HTML-kodare (med editorer eller skripts), skriptutvecklare (PHP, JSP, etc.), CSS-kodare.

Frågor

Behöver jag bry mig om att datorers skärmegenskaper (skärmstorlek, antal färger, etc.) kan vara annorlunda i andra länder?

Bakgrundsinformation

Tidigare (in på 1990-talet) hade användare från länder utanför USA och Europa ofta mer begränsade datorer än de som användes i USA. I sådana länder var det vanligt att de persondatorer man använde var modellmässigt ett par tre år äldre. Denna skillnad har miskat signifikant under senare år.

Likaledes var det i äldre text-orienterade operativsystem vanligt att antalet textrader på skärmen varierade. Till exempel, då de flesta amerikanska och europeiska system stödde 25 rader text på skärmen, så hade japanska system färre antal rader, eftersom japanska tecken kräver mer utrymme vertikalt (för att tydligare särskilja tecken, då dessa är komplexa) och några system reserverade en eller två rader för användning som inmatningsbuffer (motsvarigheten till vad vi kallar inmatningsredigerare). Det fanns också skillnader som berodde på olika japanska leverantörers hårdvara, fram till dess att ett standardiserat system växte fram.

Tala om för oss vad du tycker (på engelska).

Prenumerera på en RSS-kanal.

Nya resurser

Nyheter på hemsidan

Twitter (Nyheter på hemsidan)

‎@webi18n

Svar

Idag finns det få anledningar att ta speciell hänsyn till skärmegenskaper som beror på hårdvarubegränsningar i andra länder - MEN det finns många likartade aspekter man BÖR tänka på, av följande skäl:

  1. Tillgänglighet. Ett exempel är att fastän praktiskt taget alla skärmar som säljs idag kan stödja miljoner färger, så kan färgblinda användare inte uppfatta skillnader mellan alla färger. Mer råd och tips om detta finns på W3C:s tillgänglighetsarbete (W3C Web Accessibility Initiative).
  2. Fastän skärmupplösning 1024 x 768 dominerar i USA, Europa och Japan, så kan det i vissa områden (exempelvis Sydostasien) fortfarande vara vanligt med skärmstorlek 800 x 600. Flexibla konstruktionsansatser ger oss nu kraftfullt stöd i att hantera sådana skillnader. Å andra sidan finns det en hel del apparater (PDA:er, mobiltelefoner, ...) med ännu mer begränsade skärmar. Fastän inte alla webbsidor behöver fungera på mobiltelefoner, så bör man försöka konstruera webbsidor utgående från så få begränsningar som möjligt.
  3. Tecken i andra teckenuppsättningar kan fortfarande kräva mer utrymme vertikalt och horisontellt. Fastän fysisk skärmyta typiskt kan användas på ett mer flexibelt sätt idag, så bör man ändå försöka ge stöd för större fontstorlek, mer komplexa tecken och större radavstånd.

Alltså, även om skillnaderna i hårdvara mellan olika delar av världen inte längre är så viktigt, så bör man ändå beakta likartade aspekter, men av andra skäl.

Av: Lloyd Honomichl, Lionbridge. Översättare: Olle Olsson, SICS.

Valid XHTML 1.0!
Valid CSS!
Kodad i UTF-8!

Översatt från engelskt innehåll skapat/ändrat 2004-02-06. Översättningen senast ändrad 2011-06-26 19:32 GMT

Information om ändringar i orginaldokumentet kan fås genom att söka efter qa-display-capabilities i i18n-bloggen.