Az n billentyű átugrik az oldal navigációhoz. Ugrás a szöveg elejére.

Ez a dokumentum egy fordítás. Bármilyen ellentmondás vagy hiba esetén a legfrissebb angol nyelvű eredeti változatot kell mérvadónak tekinteni. A szerzői jog a W3C tulajdonát képezi, amint az alább látható.

Fordító: Petra Csobanka, Webhat translations

s_gotoW3cHome Internacionalizációs Tevékenység
 

A <b> és <i> elemek használata

Célközönség: XHTML/HTML kódolóknak (szerkesztőket használóknak vagy szkriptelőknek), szkript fejlesztőknek (PHP, JSP, stb.) és mindazoknak, akik kezdők a nemzetközivé tételében, s akiknek útmutatásra van szükségük a <b> és <i> címkék HTML-ben való használatához.

Kérdés

Érdemes használni a <b> és <i> elemeket?

Háttér

A HTML5 specifikáció újraértelmezi a b és i elemeket, hogy azok szemantikai funcióval is bírjanak, így ne csak megjelenítési funkcióval rendelkezzenek. Mivel azonban az az egyszerű tény, hogy a 'b' félkövér, az 'i' dőlt stílust jelöl, azt is jelenti, hogy az emberek valószínűleg szeretnék ezeket továbbra is gyors és biztos jelölésként használni.

Ez a cikk megmagyarázza, hogy ez miért is lehet probléma a lokalizációnál (az oldalak egyetlen nyelvre való újraformázásánál), és megismétli a specifikációs kérdésekkel kapcsolatos tanácsokat, hogy hogyan kezeljük ezt a kérdést.

Válasz

Mindig szem előtt kell tartanunk, hogy egy b elem nem mindig jelenti a félkövéret, és hogy az i sem mindig egyenértékű a dőlttel. Az aktuális stílus a CSS stílusdefiníciójától függ. Azt is figyelembe kell vennünk, hogy a félkövér és dőlt nem biztos, hogy népszerű stílus bizonyos nyelvek esetében.

Ne alkalmazzuk a b és i jeleket, ha egy kifejezőbb és relevánsabb jelölés lehetséges. Ha mégis használjuk ezeket, akkor általában jobb osztály attribútumot adni hozzájuk, amik leírják a jelölés jövőbeli jelentését, így meg tudjuk különböztetni őket a többitől.

A cikk hátralevő része mindezt részletesebben magyarázza el.

Mire való

A HTML5 specifikáció a következők szerint definiálja újra ezen elemek jövőbeli használatát.

Az i elem jelöli a szövegrész egy másik nyelvezetbe vagy hangulatba való átváltását vagy az egyszerű hétköznapi szövegtől való megkülönböztetést, mint pl. egy taxonómiai megnevezést, egy technikai szakkifejezést, vagy egy kifejezést egy másik nyelvből, egy gondolatot, egy hajó nevét, vagy más olyan kifejezést, aminek tipográfiai jelőlése dőlt.

A b elem jelöli a szöveg stilisztikai átváltását, amivel mindenféle fontosabb megkülönböztetés nélkül különböztetjük meg az egyszerű kifejezéseket, úgy is mint a kulcsszavakat egy dokumentum összefoglalójában, termékek nevét egy folyóíratban vagy olyan szövegrészeket, melyek tipográfiai jelölése félkövér.

Milyen problémák fordulnak elő?

Szem előtt kell tartanunk azt is, hogy az ilyen címkék helytelen használata a tartalom lokalizációját nehezebbé teheti.

Egy általános probléma. A b és i jelölés használata problémás lehet, mert a stílusnak köszönhetően látszik a szerzők véleménye, és nem segíti őket a megfelelő szemantikus jelölés használatának elmozdulása felé; akár elűzheti a gondolatokat. Ha egy szerző siet, akkor nagy kísértést érez csak ezen stílusok valamelyikének használatára a megkülönböztetés céljából, ahelyett, hogy megállna, és elgondolkodna olyan dolgokon, mint például hordozhatóság és jövőbeliség.

Felmerülhet a nemzetközivé tétel problematikája, hiszen a külalak kulturákat is megkülönböztet egymástól, különös tekintettel olyan stílusokra, mint a félkövér és a dőlt.

Japán példa. Csak azért, mert egy angol dokumentum dőlt jelölést használ hangsúlyozásra, idegen nyelvű dokumentumok címére és kifejezésekre, még nem jelenti azt, hogy a dokumentum japán fordításában erre a három típusra ugyanazt a jelölést fogja használni. A japán szerzők lehet, hogy kerülni szeretnék a félkövér vagy dőlt stílust, hiszen karaktereik így is elég bonyolultak ahhoz, hogy kis méretben ezekkel formázzák a szöveget.

A japán oldal lokalizációjakor természetesen alkalmazhatnak más stílust a b és i elemekre vonatkozóan a CSS stíluslapok megváltoztatásával. Ugyanakkor, egy japán felhasználó lehet, hogy a tartalom kommuniákálásához jobbnak gondolja ha wakitent (boten jeleket) használ hangsúlyozásra, kúpos zárójeket a 『documentum nevekhez』, és dupla szögletes zárójeleket az 《idegen nyelvű kifejezésekhez》. Ezek egységes japán tipográfiai megállapodások (jelölések), amiket az angolban nem használunk.

Probléma akkor van, ha az angol szerző mindenhol i elemet használt (követve az angol prezentációs mintát), ám a japán felhasználó nem lesz képes egyszerűen alkalmazni a különböző stílusokat a különböző szövegtípusokra.

A probléma elkerülhető, ha szemantikai jelölést használunk. Ha az angol szerző <em>..</em>, <cite>...</cite> és <i class="foreignphrase">..</i> -t használna a három eset megkülönböztetésére, akkor a lokalizációt végző könnyen megváltoztathatná a CSS kódot, amivel azonnal, könnyen megváltoztathatná ezen elemek tulajdonságait.

Természetesen a szerző használhat span elemeket i és b helyett. A különbség az lenne, hogy a stílusszabályok között nem lenne dőlt vagy félkövér stílus.

Az egynyelvű szöveg. Természetesen ez ugyanúgy vonatkozik azokra az oldalakra is, amelyek egynyelvűek. Tegyük fel, hogy meg akarjuk változtatni az ön új vállalatának a már kiadott ismertetőjét, mert úgy érezzük, hogy a dokumentum neve jobban mutatna félkövér stílusban, mint dőltként. A szemantikailag jelölt HTML-ben egyszerűen meg tudjuk változtatni a dokumentum nevének stílusát - az egész oldal megváltoztatása nélkül – a CSS kód kis módosításával. Ha azonban az i-t a különböző szemantikai megjelölések nélkül már használtuk, akkor minden egyes oldalon külön meg kell keresnünk az i-t, és egyesével meg kell változtatnunk, azért, hogy a stílusváltozás ne vonatkozzon a hangsúlyokra és az idegen szavakra.

Nyelvi tulajdonságok használata. Ha elfogadjuk azt a megállapodást, hogy szövegünkben dőlt stílust használunk az idegen szavaknál vagy mondatoknál, akkor elegendő lehet a nyelvi tulajdonságokra támaszkodnunk, hogy megállíptsuk, milyen stílust kell használnunk. Például: <i lang="fr">..</i>.

Alaposan át kell gondolnunk azonban mielőtt ezt a megközelítést használjuk, mivel a nyelvi tulajdonságok csak a szöveg nyelvét adják meg, jelentését nem tükrözik. Az is elképzelhető, hogy egy szöveget különböző nyelveken, különbözőféleképpen akarunk formázni a szöveg kontextusától függően.

Általában biztonságosabb, ha olyan osztály attribútumokat használunk a szemantika leírásához, amik nem nyúlnak túl a nyelvi tulajdonságokon.

<p>Valami van <i class="foreignphrase" lang="fr">je ne sais quoi</i> a levegőben.</p>.

Javasolt használat

A HTML5 specifikáció a következő esetekben ajánlja az i elem használatát (kiemelve):

Arra ösztönzi a szerzőket, hogy osztály attribútumot használjanak az i elem használatához, azért, hogy kiderüljön, mire használják az elemet. Így ha a stílus különleges használatát (pl. kitérő alkalmazása egy szöveg menetében) később megváltoztatják, a szerzőnek nem kell az egész (vagy több kapcsolódó) dokumentumon végigmennie, hogy átformázza a stílust. Emellett a szerzőket arra ösztönzik, fontolják meg, hogy más elemek jobban alkalmazhatók-e az az i elem helyett, például az em elemet a hangsúly megjelölésére, vagy a dfn elemet egy kifejezés meghatározó példájának megjelölésére.

Hasonlóképpen fogalmazhatunk a b elem használatával kapcsolatban.

A HTML5 specifikáció 4.6 Szöveg szintű szemantika további olyan elemeket említ, amik a szöveget szemantikailag írják le. Ilyen például dfn, cite, var, samp, kbd, stb. http://dev.w3.org/html5/spec-author-view/text-level-semantics.html#text-level-semantics

Talán segít, ha a b vagy i elemekre alapvetően, mint automatikus stílussal rendelkező span elemekre gondolunk. Ahogy a többi span elem, ezek az elemek is felhasználhatják az osztály tulajdonságait.

Mondja el nekünk mit gondol! (Angol).

Feliratkozás RSS Feed-re.

Új források

Kezdőoldal hírek

Twitter (Kezdőoldal hírek)

‎@webi18n

További olvasnivaló

Szerző: Richard Ishida, W3C. Fordító: Petra Csobanka, Webhat translations.

Valid XHTML 1.0!
Valid CSS!
UTF-8-ben kódolva!

Angolról fordítva: 2011-07-03. A lefordított verzió utolsó módosítása: 2011-07-02 23:38 GMT

A dokumentum módosításainak a történetéhez keresse ezt az i18n blogban: qa-b-and-i-tags