Versió en MathML de la definició de lluminositat relativa

A continuació es presenta una versió en MathML de la definició de les WCAG 2.0 per lluminositat relativa. Vegeu Programari en MathML - Navegadors per obtenir informació sobre navegadors i connectors que suporten MathML els quals poden ser necessaris per veure correctament la informació d'aquesta pàgina.

lluminositat relativa

Brillantor relativa de qualsevol punt, en un espai de color, normalitzada en valors entre 0 per al negre més fosc i 1 per al blanc més clar.

Nota 1: Per a l'espai de color sRGB, la lluminositat relativa d'un color es defineix com a L=0.2126×R+0.7152×G+0.0722×B on R, G i B es defineixen de la manera següent:

  • Si R s R G B 0.03928 aleshores R = R s R G B 12.92 altrament R = ( R s R G B + 0.055 1.055 ) 2.4

  • Si G s R G B 0.03928 aleshores G = G s R G B 12.92 altrament G = ( G s R G B + 0.055 1.055 ) 2.4

  • Si B s R G B 0.03928 aleshores B = B s R G B 12.92 altrament B = ( B s R G B + 0.055 1.055 ) 2.4

i RsRGB,GsRGB,andBsRGB es defineixen:

  • RsRGB=R8bit255
  • GsRGB=G8bit255
  • BsRGB=B8bit255

(La fòrmula s'ha agafat de [sRGB] i [IEC-4WD]).

Nota 2: Gairebé tots els sistemes utilitzats avui en dia per visualitzar contingut web assumeixen que la codificació és sRGB. A menys que se sàpiga que s'utilitzarà un altre espai de color per processar i mostrar el contingut, els autors haurien d'avaluar utilitzant l'espai de color sRGB. Si s'utilitzen altres espais de color, vegeu Com s'interpreta el Criteri de conformitat 1.4.3.

Nota 3: Si el tramat es dóna després de la presentació, cal utilitzar el valor del color original. Per als colors tramats en l'origen, caldria usar els valors mitjans dels colors utilitzats (mitjana de R, mitjana de G i mitjana de B).

Nota 4: Hi ha diverses eines que fan aquests càlculs de manera automàtica quan avaluen el contrast i el parpelleig.