Italic or Slanted


UnicodeBMPGlyphUnicode NameEntity Names
U+1D434U+0041U1D434MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL A 
U+1D435U+0042U1D435MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL B 
U+1D436U+0043U1D436MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL C 
U+1D437U+0044U1D437MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL D 
U+1D438U+0045U1D438MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL E 
U+1D439U+0046U1D439MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL F 
U+1D43AU+0047U1D43AMATHEMATICAL ITALIC CAPITAL G 
U+1D43BU+0048U1D43BMATHEMATICAL ITALIC CAPITAL H 
U+1D43CU+0049U1D43CMATHEMATICAL ITALIC CAPITAL I 
U+1D43DU+004AU1D43DMATHEMATICAL ITALIC CAPITAL J 
U+1D43EU+004BU1D43EMATHEMATICAL ITALIC CAPITAL K 
U+1D43FU+004CU1D43FMATHEMATICAL ITALIC CAPITAL L 
U+1D440U+004DU1D440MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL M 
U+1D441U+004EU1D441MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL N 
U+1D442U+004FU1D442MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL O 
U+1D443U+0050U1D443MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL P 
U+1D444U+0051U1D444MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL Q 
U+1D445U+0052U1D445MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL R 
U+1D446U+0053U1D446MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL S 
U+1D447U+0054U1D447MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL T 
U+1D448U+0055U1D448MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL U 
U+1D449U+0056U1D449MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL V 
U+1D44AU+0057U1D44AMATHEMATICAL ITALIC CAPITAL W 
U+1D44BU+0058U1D44BMATHEMATICAL ITALIC CAPITAL X 
U+1D44CU+0059U1D44CMATHEMATICAL ITALIC CAPITAL Y 
U+1D44DU+005AU1D44DMATHEMATICAL ITALIC CAPITAL Z 
U+1D44EU+0061U1D44EMATHEMATICAL ITALIC SMALL A 
U+1D44FU+0062U1D44FMATHEMATICAL ITALIC SMALL B 
U+1D450U+0063U1D450MATHEMATICAL ITALIC SMALL C 
U+1D451U+0064U1D451MATHEMATICAL ITALIC SMALL D 
U+1D452U+0065U1D452MATHEMATICAL ITALIC SMALL E 
U+1D453U+0066U1D453MATHEMATICAL ITALIC SMALL F 
U+1D454U+0067U1D454MATHEMATICAL ITALIC SMALL G 
U+210EU+0068U0210EPLANCK CONSTANTplanckh
U+1D456U+0069U1D456MATHEMATICAL ITALIC SMALL I 
U+1D457U+006AU1D457MATHEMATICAL ITALIC SMALL J 
U+1D458U+006BU1D458MATHEMATICAL ITALIC SMALL K 
U+1D459U+006CU1D459MATHEMATICAL ITALIC SMALL L 
U+1D45AU+006DU1D45AMATHEMATICAL ITALIC SMALL M 
U+1D45BU+006EU1D45BMATHEMATICAL ITALIC SMALL N 
U+1D45CU+006FU1D45CMATHEMATICAL ITALIC SMALL O 
U+1D45DU+0070U1D45DMATHEMATICAL ITALIC SMALL P 
U+1D45EU+0071U1D45EMATHEMATICAL ITALIC SMALL Q 
U+1D45FU+0072U1D45FMATHEMATICAL ITALIC SMALL R 
U+1D460U+0073U1D460MATHEMATICAL ITALIC SMALL S 
U+1D461U+0074U1D461MATHEMATICAL ITALIC SMALL T 
U+1D462U+0075U1D462MATHEMATICAL ITALIC SMALL U 
U+1D463U+0076U1D463MATHEMATICAL ITALIC SMALL V 
U+1D464U+0077U1D464MATHEMATICAL ITALIC SMALL W 
U+1D465U+0078U1D465MATHEMATICAL ITALIC SMALL X 
U+1D466U+0079U1D466MATHEMATICAL ITALIC SMALL Y 
U+1D467U+007AU1D467MATHEMATICAL ITALIC SMALL Z 
U+1D6A4U+0131U1D6A4MATHEMATICAL ITALIC SMALL DOTLESS I 
U+1D6A5U+0237U1D6A5MATHEMATICAL ITALIC SMALL DOTLESS J 
U+1D6E2U+0391U1D6E2MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL ALPHA 
U+1D6E3U+0392U1D6E3MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL BETA 
U+1D6E4U+0393U1D6E4MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL GAMMA 
U+1D6E5U+0394U1D6E5MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL DELTA 
U+1D6E6U+0395U1D6E6MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL EPSILON 
U+1D6E7U+0396U1D6E7MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL ZETA 
U+1D6E8U+0397U1D6E8MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL ETA 
U+1D6E9U+0398U1D6E9MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL THETA 
U+1D6EAU+0399U1D6EAMATHEMATICAL ITALIC CAPITAL IOTA 
U+1D6EBU+039AU1D6EBMATHEMATICAL ITALIC CAPITAL KAPPA 
U+1D6ECU+039BU1D6ECMATHEMATICAL ITALIC CAPITAL LAMDA 
U+1D6EDU+039CU1D6EDMATHEMATICAL ITALIC CAPITAL MU 
U+1D6EEU+039DU1D6EEMATHEMATICAL ITALIC CAPITAL NU 
U+1D6EFU+039EU1D6EFMATHEMATICAL ITALIC CAPITAL XI 
U+1D6F0U+039FU1D6F0MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL OMICRON 
U+1D6F1U+03A0U1D6F1MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL PI 
U+1D6F2U+03A1U1D6F2MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL RHO 
U+1D6F3U+03F4U1D6F3MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL THETA SYMBOL 
U+1D6F4U+03A3U1D6F4MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL SIGMA 
U+1D6F5U+03A4U1D6F5MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL TAU 
U+1D6F6U+03A5U1D6F6MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL UPSILON 
U+1D6F7U+03A6U1D6F7MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL PHI 
U+1D6F8U+03A7U1D6F8MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL CHI 
U+1D6F9U+03A8U1D6F9MATHEMATICAL ITALIC CAPITAL PSI 
U+1D6FAU+03A9U1D6FAMATHEMATICAL ITALIC CAPITAL OMEGA 
U+1D6FBU+2207U1D6FBMATHEMATICAL ITALIC NABLA 
U+1D6FCU+03B1U1D6FCMATHEMATICAL ITALIC SMALL ALPHA 
U+1D6FDU+03B2U1D6FDMATHEMATICAL ITALIC SMALL BETA 
U+1D6FEU+03B3U1D6FEMATHEMATICAL ITALIC SMALL GAMMA 
U+1D6FFU+03B4U1D6FFMATHEMATICAL ITALIC SMALL DELTA 
U+1D700U+03B5U1D700MATHEMATICAL ITALIC SMALL EPSILON 
U+1D701U+03B6U1D701MATHEMATICAL ITALIC SMALL ZETA 
U+1D702U+03B7U1D702MATHEMATICAL ITALIC SMALL ETA 
U+1D703U+03B8U1D703MATHEMATICAL ITALIC SMALL THETA 
U+1D704U+03B9U1D704MATHEMATICAL ITALIC SMALL IOTA 
U+1D705U+03BAU1D705MATHEMATICAL ITALIC SMALL KAPPA 
U+1D706U+03BBU1D706MATHEMATICAL ITALIC SMALL LAMDA 
U+1D707U+03BCU1D707MATHEMATICAL ITALIC SMALL MU 
U+1D708U+03BDU1D708MATHEMATICAL ITALIC SMALL NU 
U+1D709U+03BEU1D709MATHEMATICAL ITALIC SMALL XI 
U+1D70AU+03BFU1D70AMATHEMATICAL ITALIC SMALL OMICRON 
U+1D70BU+03C0U1D70BMATHEMATICAL ITALIC SMALL PI 
U+1D70CU+03C1U1D70CMATHEMATICAL ITALIC SMALL RHO 
U+1D70DU+03C2U1D70DMATHEMATICAL ITALIC SMALL FINAL SIGMA 
U+1D70EU+03C3U1D70EMATHEMATICAL ITALIC SMALL SIGMA 
U+1D70FU+03C4U1D70FMATHEMATICAL ITALIC SMALL TAU 
U+1D710U+03C5U1D710MATHEMATICAL ITALIC SMALL UPSILON 
U+1D711U+03C6U1D711MATHEMATICAL ITALIC SMALL PHI 
U+1D712U+03C7U1D712MATHEMATICAL ITALIC SMALL CHI 
U+1D713U+03C8U1D713MATHEMATICAL ITALIC SMALL PSI 
U+1D714U+03C9U1D714MATHEMATICAL ITALIC SMALL OMEGA 
U+1D715U+2202U1D715MATHEMATICAL ITALIC PARTIAL DIFFERENTIAL 
U+1D716U+03F5U1D716MATHEMATICAL ITALIC EPSILON SYMBOL 
U+1D717U+03D1U1D717MATHEMATICAL ITALIC THETA SYMBOL 
U+1D718U+03F0U1D718MATHEMATICAL ITALIC KAPPA SYMBOL 
U+1D719U+03D5U1D719MATHEMATICAL ITALIC PHI SYMBOL 
U+1D71AU+03F1U1D71AMATHEMATICAL ITALIC RHO SYMBOL 
U+1D71BU+03D6U1D71BMATHEMATICAL ITALIC PI SYMBOL 

Note: Characters highlighted are in the Plane 0, not in the Mathematical Alphanumeric Symbols block in Plane 1.