ראו Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)‎ להקדמה וקישורים לחומר טכני ולחומרי הדרכה של WCAG.