ראו Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) להקדמה וקישורים לחומר טכני ולחומרי הדרכה של WCAG.