Figure 6

 <TITLE>ÅPEN LINJE nr 14TITLE>
 <IMG SRC="fapen5.gif">
 <H1>Teleslekt på isH1>
 TNM-prosjektet Teleslekt i Oslo er foreløpig lagt på is og de ansatte jobber nå for Divisjon 
 Nettleveranser. Flere TNM-prosjekter må nå utsettes fordi hovedvirksomheten trenger folk.
 <A HREF="slekt.html">(Les mer ...)A>
 <H1>Frisk på jobbenH1>
 Å ha det godt på jobben - både psykisk og fysisk - er en forutsetning for å gjøre en god 
 jobb. Nå er et såkalt friskvernopplegg på trappene - med Region Øst som mulig prøveklut. 
 <A HREF="frisk.html">(Les mer ...)A>
 <P>
 <IMG SRC="line.xbm">
 <UL>
 <LI> <B><A HREF="leder.html">LederA>B>
 <LI> <B><A HREF="overskrifter.html">OverskrifterA>B>
 <LI> <B><A HREF="notiser.html">NotiserA>B>
 <LI> <B><A HREF="stilling.html">Ledige stillingerA>B>
 <LI> <B><A HREF="innlegg.html">Fra organisasjoneneA>B>
 <LI> <B><A HREF="tormod.html">DebattA>B>
 </UL>

The figure shows the presentation of the HTML source above. The client used in this sample is "Xmosaic" an X11 client from National Super-Computing Center(NCSA). The red coloured text in the presentation is the mark of the hyperlink in the document. Examining the source we see that from within this sample information, there are references - or hyperlinks - to other documents in the Internet world.