"Skrilting" i Nydalen

15/9/97:Denne lille historien finner sted i Nydalen ved Oslo. Her har Nydalen Compagnie bygd opp en næringspark som har tiltrukket seg en rekke spennede selskaper. Riktig fint har det blitt,

Undertegnede pleier vanligvis å ta toget til Nydalen, men 9. september 1997 var bil framkomstmiddelet. Min døgnrytme tilsier at jeg ikke står først i køen om parkeringsplasser om morgenen, men jeg fant likevel en fin plass som ikke var i strid med Vegtrafikkloven.

Stor var derfor overraskelsen da jeg kom tilbake og fant en bot fra Autopark Kontroll DA på Stovner. Boten ble grunngitt med at bilen sto "parkert utenfor anvist plass". Det viser seg -- etter grundig forskning i lokalområdet -- at Nydalen er privat område der parkering kun skjer på oppmerkede plasser. En kan stille spørsmål om en hel bydel skal kunne privatiseres på den måten, men det akter jeg ikke å gjøre her. Jeg ønsker derimot å vise at Nydalen Compagnie ikke velger å informere publikum om at egne parkeringregler gjelder. Dette vises best med et bilde:

bilde av inngangsportan til Nydalen uten
synlige skilt

Bildet viser inngangsportalen til Nydalen som markerer start på det private området. Som du ser finnes ingen skilt om dette på høyre side av vegen (der man vil forvente å finne slike). Dersom du kikker godt på venstre side vil du se -- under grenen -- et sort skilt. I ettertid har jeg her lest at Nydalen er et privat område og at parkering skal foregå på anviste plasser.

I boten jeg fikk er det trykt med liten skrift: "Deres parkering er i strid med gjeldende bestemmelser for parkering, jfr. skrilting og/eller oppslag på automat" (min uthevelse). Jeg må innrømme at jeg ikke kjenner reglene for skrilting så godt -- kanskje skriltbestemmelsene sier at alle skrilt må stå på feil side av vegen og være lite synlige?

Man leser videre: "Mener de kontrollavgiften er ilagt på feilaktig grunnlag kan de reklamere skriftlig innen 10 dager fra ilagt dato." Dette velger jeg herved å gjøre -- utskrift av denne siden er avsendt AutoPark med kopi til Nydalen Compagnie.

Dersom du leser dette på papir (f.eks. dersom du er saksbehandler i AutoPark) kan du også finne siden på webben fra:

   http://www.w3.org/people/howcome/d/9709-nydalen

Denne siden er lesbar for alle på internett. Den vil kunne fjernes mot et kontrollgebyr på kr 600,-. Eventuell klage på dette kontrollgebyr må sendes elektronisk til Håkon Wium Lie.

1/10/97: Jeg er blitt opplyst (i elektronisk form!) at "Nydalen" (jeg tror anførselstegnene (som vedkommende opplyser brukte konsekvent) refererer til det faktum at det kommersielle navnet er "Nydalen Park") ikke lenger eies av Nydalen Compagnie, men av Avantor. Dette er litt forvirrende siden AutoPark (ja, de er på nettet!) hevder å ha Nydalen Compagnie som kunde, men ikke Avantor.

4/10/97: Ennå ingen reaksjon fra AutoPark. Siden bilen jeg brukte ikke tilhørte meg betalte jeg prompte boten og sendte skriftlig klage. AutoPark har derimot ikke betalt kontrollgebyret jeg ila dem. Men jeg er tålmodig.

9/10/97: Det er en glede å registrere at InfoSeek og venner har snust opp denne siden og leter den fram dersom du søker etter "AutoPark", "Nydalen" e.l.

14/10/97: Endelig! Brev fra AutoPark! Spenningen er stor når papirbrevet åpnes. "Vi viser til kopi av Deres internettside av 17 september 1997." Ikke en dårlig start. Brevet viser seg å inneholde to store overraskelser:

  1. Som vedlegg finner jeg en utskrift av denne siden med alle skrivefeil markert! Min skamløse ironisering over skrivekunnskapene hos AutoPark blir effektivt slått tilbake når min egen tekst inneholder et dusin feil. Herved rettet.
  2. AutoPark har ikke ilagt meg kontrollgebyr for å rette mine skrivefeil!

I tillegg forteller brevet meg at jeg glemte å oppgi referansenummer og registreringsnummer på bilen. Disse er henholdsvis 0025478 og DH56547. Brev er avsendt.

27/11/97: Skriltet er flyttet! Skriltet på venstre hånd er fjernet og et nytt skrilt har kommet opp på høyre side av vegen. Jeg tar dette som en liten seier og venter spent på takkebrev og tilbakebetaling av boten som jeg pliktskyldig betalte innen 10 dager. Det virker ikke som om 10-dagersregelen som AutoPark beskriver i sine bøter gjelder for AutoPark selv og jeg har ikke fått noe svar på mitt siste brev. Jeg finner meg derfor nødt til å forhøye kontrollavgiften for å fjerne denne siden til kr 1200,-.

12/1/97: Hverken AutoPark eller Avantor har svart på mine skriftlige henvendelser. Jeg har derimot fått flere henvendelser fra folk som finner det interessant å bruke webben som gapestokk/klagemur på denne måten. En person reagerte på et mulig profittbegjær fra min side og jeg tilføyer derfor raskt at alle innbetalinger fra AutoPark til meg vil sendes uavkortet videre til Landsforeningen for Trafikkskadde.


howcome