Henrik Frystyk, July 1994

WWW Icon Synopsis


Emnet for denne rapport er at beskrive World-Wide Web som en generel model for hvorledes information kan udveksles via Internetet. Modellen anvender et sæt af Presentation Layer protokoller hvoraf Hypertext Transfer Protocol er den vigtigste. Beskrivelsen er relateret til de nederste lag af TCP/IP protokol stakken, som anvendes på Internettet.

Endvidere er software implementationen af World-Wide web modellen, som er udviklet og vedligeholdt af World-Wide Web teamCERN beskrevet. Særlig vægt er lagt på beskrivelsen af World-Wide Web Library of Common Code og et nyrevideret kontrol flowdiagram af den anvendte arkitektur i biblioteket.

Rapporten beskriver designet og implementeringen af en multi-threaded Hypertext Transfer Protocol klient med interruptbar I/O. Designed er udformet som en state machine baseret på en hændelsesdrevet løkke. Endelig beskrives designet og implementeringen af et interface mellem en World-Wide Web klient og Library of Common Code for når en klient vil sende data over til en fjern server (post).

Den udviklede software kode er i øjeblikket tilgængeligt i en alfa version (august 1994), men en officiel version vil blive frigivet senere denne sommer.


Henrik Frystyk, frystyk@info.cern.ch, July 1994