Internationella & flerspråkiga webbplatser

Enspråkiga resp. flerspråkiga webbplatser

Fråga

Vad är en "internationell" eller "flerspråkig" webbplats?

"Internationell" och "flerspråkig" är två ord som ibland används på samma sätt, men de kan ha mycket speciella betydelser när det handlar om webbplatser. Det är viktigt att göra en tydlig skillnad mellan dessa två begrepp. Om du förstår skillnaden mellan dem, så kan du på ett tydligare sätt planera och definiera krav på en webbplats. De kan medföra mycket speciella krav m.a.p. design, utveckling och driftssättning, och kraven kan behöva hanteras med olika tekniska ansatser.

Svar

Man kan säga att en "internationell" webbplats är riktad till en internationell publik, medan en "flerspråkig" webbplats använder fler än ett språk. En internationell webbplats kan vara flerspråkig eller ej, och på motsvarande sätt kan en flerspråkig webbplats vara internationell eller ej. Ett exempel på en internationell webbplats är W3C:s webbplats, eftersom den riktar sig till en internationell publik. Även om denna webbplats huvudsakligen är skriven på engelska, så finns det sidor som innehåller andra språk, och därmed är webbplatsen även flerspråkig.

Många större företag har en central hemsida av internationell karaktär. Eftersom en sådan sida riktar sig mot en internationell publik, ber den ofta användare att välja en av ett antal regionala webbplatser. Sådana regionala webbplatser är oftast uttryckta i ett enda språk (vanligtvis det språk som majoriteten av förväntade besökare har). Då en regional webbplats väljs så kan användaren styras till en annan del av samma webbdomän, eller till en webbplats i ett annat land. Oavsett vilken metod som används, så bör en god design skapa en känsla hos användaren att han fortfarande är kvar på samma webbplats, och ge ett intryck av att det är en internationell webbplats.

Det finns flera olika typer av flerspråkiga webbplatser. En webbplats kan ge möjlighet att välja språk, och sedan presentera allt innehåll i ett enda språk i taget. En flerspråkig webbplats kan även visa innehåll i olika språk i samma sida, antingen för att användare förväntas vara flerspråkiga, eller för att det finns ett logiskt behov av att bädda in text i främmande språk i sidan. En online-ordbok är ett vanlig exempel på den senare typen.

Om man klart förstår kraven, angående internationella och flerspråkiga aspekter, på en webbplats, så har man god hjälp då man skall bestämma och specificera en webbplats filstruktur, krav på hård- och mjukvara, struktur och uppmärkning av innehåll, och ge en god grund för designers då de behöver identifiera olika presentationsscenarier. Webbplatsens navigationsstruktur påverkas även av dessa krav. Internationella webbplatser leder typiskt användare genom en sekvens av val av land/region och språk, medan en flerspråkig webbplats kanske bara innebär val av språk. Om kraven vid någon senare tidpunkt ändras är det fördelaktigt att ha tagit hänsyn till internationella och flerspråkiga aspekter redan från början.

Nyttig information

Att en webbplast är flerspråkig handlar om mer är bara språket. Det finns många regionala och kulturella skillnader i hur information presenteras. Några kulturer använder kommatecken som separator i tal större än 1000 och punkt för att avskilja decimalerna, medan andra språk har precis motsatt princip. Så kan t.ex. uttrycket 1.547 i ett land och uttrycket 1,547 i ett annat stå för exakt samma tal. Trots att det bara är ett enda tecken som skiljer dssa uttryck åt, så är skillnaden i betydelse avsevärd.

Representation av datum och tid är klassiska exempel på hur en användare kan förbryllas. Om man använder två siffror för att representera år, månad och dag, så kan det vara svårt att förstå vilket datum som åsyftas. Några exempel på hur det kan skrivas i olika kulturer är: dag/månad/år, månad/dag/år och år/månad/dag. En datumangivelse som "01/02/03" kan stå för tre helt olika datum.

Det finns ett otal andra potentiella problem som också bör beaktas när man skapar en flerspråkig webbplats, såsom interpunktion, text som läses från höger till vänster, hur priser anges i olika valutor. Detta är bara några exempel på problem man ställs inför.