Zbiór znaków dokumentu

Intended audience: XHTML/HTML coders (using editors or scripting), script developers (PHP, JSP, etc.), CSS coders, XSLT developers, Web project managers, and anyone who wants to understand what the Document Character Set is, and how that relates to encodings used in a document or page.

Question

Po co jest 'Zbiór znaków dokumentu' XML i HTML i jak się ma do kodowania, które zastosowano w dokumencie?

Answer

Dla uproszczenia i w zgodzie z powszechnie stosowaną praktyką, kiedy mówimy o Unicode w rozdziale "FAQ" to mamy na myśli zbiór znaków zdefiniowanych przez Unicode i ISO/IEC 10646.

Zbiór znaków dokumentu lub zbiór znaków podstawowych XML i HTML (z wersji 4.0) jest Zbiorem Znaków Uniwersalnych (UCS) zdefiniowanych przez standardy ISO/IEC 10646 i Unicode, które są identyczne.

Oznacza to, że model logiczny opisujący jak XML i HTML są przetwarzane jest opisany pod względem zbioru znaków Unicode.

Nie oznacza to, że wszystkie dokumenty HTML i XML muszą być kodowane w Unicode, ale oznacza to, że dokumenty te mogą zawierać jedynie znaki zdefiniowane przez Unicode. Zauważ, że zbiór znaków i kodowanie są dwoma różymi rzeczami - na przykład, cały zestaw Unicode może być kodowany na więcej sposobów, np: UTF-8, UTF-16 i UTF-32. Każde kodowanie można wykorzystać w dokumencie tak długo jak jest ono właściwie zadeklarowane i jest ono podzbiorem Unicode. (Byłoby niezmiernie trudno znaleźć kodowanie, który nie jest podzbiorem.)

Z drugiej strony, używanie kodowania Unicode gdzie tylko jest to możliwe jest dobrym pomysłem, ponieważ upraszcza to wiele aspektów internacjonalizacji sieci i jest powszechnie wspierane przez oprogramowanie HTML i wszystkie procesory XML.

Istotnym rezultatem zbioru znaków dokumentu jest to, że wartości numerycznych referencji znaków (jak ǵ i ǵ DLA ŁACIŃSKIEJ MAŁEJ LITERY G Z KRESKĄ) są interpretowane jako znaki Unicode - bez względu na rodzaj kodowania zastosowanego w dokumencie. Jest to powszechną przyczyną wielu błędów pośród tych, którzy nie rozumieją różnicy pomiędzy kodowaniem i zbiorem znaków.

By the way

W praktyce wszystkie znaki Unicode mogą być zastosowane wszędzie w XML i HTML. Na przykład, niektóre znaki są wyłączone z użycia jako nazwy znaczników elemetów a niekóre znaki kontrolne nie mogą być stosowane w treści. Zauważ, że XML 1.1 pozwala na używanie o wiele większej liczby znaków stosowanych do nazw znaczników elementów niż XML 1.0.

Informacja dotycząca historii

HTML 2.0 zdefiniował, że wszystkie znaki w dokumencie HTML mają być interpretowane w odniesieniu do ISO 8859-1 (także zwanyms ISO Latin 1), ale również ogłosił, że wszystkie przyszłe wersje HTML będą stosować viz. Unicode (lub ISO 10646), co oznacza, że dostępna będzie większa część znaków z całego świata.

Dyskusje na temat właściwego używania Unicode na Internecie ( RFC 2130, kwiecień 1997 i RFC 2070, styczeń 1997) nie zostały zakończone, kiedy wyszedł HTML 3.2 (styczeń 1997), dlatego wprowadzanie Unicode do HTML musi poczekać na HTML 4.0 (grudzień 1997).