W3C

Bert Bos | Stramienen (Future CSS, Utrecht 2013)

Stramienen

(Grid templates)

Cascading Style Sheets

Grid Template Layout – demo

Uit de demo:

body {
 grid: "a a a a a" 13em
    "b c c c c" }

body::slot(a) {background: url(sea.jpg) 0 0 / 100% 100%}
body::slot(b) {background: black}

h2 {flow: a}
ul.menu {flow: b}
div.main {flow: c}
  

(Template Layout en Grid Layout moeten samen Grid Template Layout worden.)

Het is nog niet duidelijk wat in niveau 3 hoort en wat uitgesteld moet worden to niveau 4. Een deel komt waarschijnlijk ook in de Regions module. Die laatste gebruikt op het moment nog 'flow-into' i.p.v. 'flow.

Principes

Het raamwerk

Een groot informatiebord
   met tekst en foto's uit een museum. Het heeft duidelijk een aantal
   impliciete horizontale en verticale lijnen waarlangs de tekst en
   de foto's zijn uitgelijnd.

Foto van een informatiebord in een museum, en hetzelfde bord met het raamwerk expliciet gemaakt.

CSS-code

Hier is voor een modulair (regelmatig) raamwerk gekozen. Een raamwerk met verschillende afstanden tussen de lijnen is ook mogelijk.

body { grid:
 "a a b b b b c c c d d d d d e e e f f f"
 "a a b b b b g g g h h h h h e e e f f f"
 "a a i i i . g g g h h h h h e e e f f f"
 "j j j j j k k k k h h h h h l l l f f f"
 "j j j j j m m m m h h h h h l l l f f f"
 "j j j j j n n n n n n n n . o o o f f f"
 "p p p p p n n n n n n n n . o o o f f f" }

Sushi-demo

body { grid: "a a c d"
       "e e g g"
       "i j k l" }

#maki { flow: a }
#sashimi { flow: i }

De volgorde kan eenvoudig worden veranderd:

#maki { flow: i }
#sashimi { flow: a }

Status

Let op: ze implementeren allemaal een andere (klad)versie van de specificatie!

Einde

Terug naar agenda