1993-12-17 #130

Lov om endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd og i visse andre lover

XIII. Ikrafttredelse og overgangsregler


Skannet inn av jonny.birkelund@stv.uio.no, korrekturlest Ingrid.Melve@uninett.no. Konvertert til HTML av howcome. Denne lovteksten er gjort tilgjengelig på dugnadsbasis og vi tar intet ansvar for mulige feil. Dersom du trenger garantier om feilfrihet og oppdateringer kan Lovdata anbefales.