1993-03-26 #35

Midlertidig lov for inntektsåret 1992 om særregler for gevinstbeskatning av børsnoterte aksjer som eies av livsforsikringsselskaper

§ 1. Anvendelsesområde

§ 2. Beregning av gevinst eller tap

Denne lov trer i kraft straks og gjelder for inntektsåret 1992. Aksjenes utgangsverdi etter § 2 nr. 2 i denne lov anses som ny anskaffelsesverdi 1. januar 1993, jf. selskapsskatteloven § 5-3 nr. 2.


Skannet inn av jonny.birkelund@stv.uio.no, korrekturlest av Bjørn F Langøren (bfl@efi.sintef.no). Konvertert til HTML av howcome. Denne lovteksten er gjort tilgjengelig på dugnadsbasis og vi tar intet ansvar for mulige feil. Dersom du trenger garantier om feilfrihet og oppdateringer kan Lovdata anbefales.