1990-06-15 #18

Lov om opphevelse av foreldede lover

III

Følgende lover oppheves etter nærmere bestemmelse av Kongen:

IV

Denne lov trer i kraft straks.


Denne lovteksten har blitt skannet inn av jonny.birkelund@stv.uio.no og korrekturlest og HTML-formattert av en anonym bidragsyter.

Denne lovteksten er gjort tilgjengelig på dugnadsbasis og vi tar intet ansvar for mulige feil. Dersom du trenger garantier om feilfrihet og oppdateringer kan Lovdata anbefales.