Lov om endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd (pensjon til personer med utenlandsopphold i yrkesaktiv alder og utbetaling av pensjoner i utlandet) 1989-06-16 #84

Lov om endringer i lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd (pensjon til personer med utenlandsopphold i yrkesaktiv alder og utbetaling av pensjoner i utlandet)

I.

I lov av 17. juni 1966 nr. 12 om folketrygd gjøres følgende endringer: --- --- ---

II.


Denne lovteksten har blitt skannet inn av jonny.birkelund@stv.uio.no og korrekturlest og HTML-formattert av en anonym bidragsyter.

Denne lovteksten er gjort tilgjengelig på dugnadsbasis og vi tar intet ansvar for mulige feil. Dersom du trenger garantier om feilfrihet og oppdateringer kan Lovdata anbefales.