Lov om endringer i 1) lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. og 11) lov av 14. desember 1956 nr. 4 om avgift på offentlig framføring av utøvende kunstneres prestasjoner m.v. 1989-06-09 #31

Lov om endringer i 1) lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. og 11) lov av 14. desember 1956 nr. 4 om avgift på offentlig framføring av utøvende kunstneres prestasjoner m.v.

IV

Det gjøres forbehold etter Romakonvensjonens artikkel 16, paragraf 1, bokstav a(ii) om at Norge ikke vil anvende reglene i artikkel 12 i samme konvensjon for andre utnyttingsformer enn sekundærframføring i kringkastingssending. Någjeldende forbehold til artikkel 16, paragraf 1, bokstav a(ii) oppheves.


Denne lovteksten har blitt skannet inn av jonny.birkelund@stv.uio.no og korrekturlest og HTML-formattert av en anonym bidragsyter.

Denne lovteksten er gjort tilgjengelig på dugnadsbasis og vi tar intet ansvar for mulige feil. Dersom du trenger garantier om feilfrihet og oppdateringer kan Lovdata anbefales.