Lov om endringer i lov 15 desember 1967 nr. 9 om patenter og lov 26 juni 1953 nr. 8 om oppfinnelser av betydning for rikets forsvar 1985-05-24 #30

Lov om endringer i lov 15 desember 1967 nr. 9 om patenter og lov 26 juni 1953 nr. 8 om oppfinnelser av betydning for rikets forsvar

III. Ikrafttredelses- og overgangsbestemmelser

Delvis satt i kraft 1 juli 1985 ved res. 7 juni 1985 nr. 1014, 1 jan 1986 ved res. 18 okt 1985 nr. 1814, og resten 1 jan 1989 ved res. 9 sep 1988 nr. 925.


Denne lovteksten har blitt skannet inn av Jonny Birkelund (jonny.birkelund@stv.uio.no) og korrekturlest av en anonym bidragsyter.

Denne lovteksten er gjort tilgjengelig på dugnadsbasis og vi tar intet ansvar for mulige feil. Dersom du trenger garantier om feilfrihet og oppdateringer kan Lovdata anbefales.