1982-06-11 #52

Lov om et nytt bispedømme på Nord-Vestlandet

§ 1. Frå den tid Kongen fastset skal det opprettast eit nytt Møre bispedømme, med grenser som Møre og Romsdal fylke og med Molde by som bispesete. - Fylkesmannen i Møre og Romsdal trer inn som medlem av stiftsdireksjonen for bispedømmet.

§ 2. Kongen gjev nærare føresegner i samband med opprettinga av det nye bispedømmet.


Skannet inn og korrekturlest av jonny.birkelund@stv.uio.no. Konvertert til HTML av howcome. Denne lovteksten er gjort tilgjengelig på dugnadsbasis og vi tar intet ansvar for mulige feil. Dersom du trenger garantier om feilfrihet og oppdateringer kan Lovdata anbefales.