Klucz dostępu n przeskakuje w nawigacji strony. Przejdź do początku.

Ten dokument jest tłumaczeniem. W przypadku rozbieżności i błędów aktualna wersja angielska powinna być uznana za autorytatywną. Pierwotne prawa autorskie należą do W3C jak wykazano poniżej.

Tłumacz: Tłumaczenia Team.

s_gotoW3cHome Internacjonalizacja
 

Znaczniki w językach innych niż angielski

Potencjalni odbiorcy: Osoby kodujące XHTML/HTML (używające edytorów bądź skryptów), autorzy zawartości XML i deweloperzy schematów (DTD, XML Schema, RelaxNG, etc.) oraz każdy, kto chce się dowiedzieć, czy dopuszczalne jest używanie nazw znaczników w językach innych niz angielski.

Pytania

Czy mogę użyć elementu języka HTML oraz XML i przypisać znacznikom nazwy w językach i skryptach innych niż angielski?

Odpowiedź

Wszystkie znaczniki HTML lub XHTML zostały wcześniej zdefiniowane w języku angielskim i muszą pozostać w tym języku jeśli mają być poprawnie rozpoznawane przez program użytkownika (np. przeglądarki).

W XML możliwe jest zdefiniowanie własnych nazw znaczników. Można to zrobić w każdym języku lub skrypcie obsługiwanym przez Unicode. (Ujmując rzecz dokładniej, XML 1.0 obsługuje wybrane znaki ze standardu Unicode w wersji 2.0 zaś XML 1.1 obsługuje niemal wszystkie znaki zdefiniowane w standardzie Unicode w wersji 3.0 i wyższych.)

Chociaż wszystkie procesory XML muszą obsługiwać Unicode, rozsądnie jest jednak postępować w tym przypadku z pewną dozą ostrożności. Jeżeli ktoś będzie musiał pracować ze znacznikami w języku, dajmy na to, chińskim, arabskim czy hindi, może okazać się to bardzo trudne jeśli nie zna ona tego języka lub nie posiada właściwych czcionek i oprogramowania do ich wyświetlania. Zaletą angielskich nazw znaczników są również DTD, które stosowane są przez grupy wielojęzyczne z tej prostej przyczyny, że przeglądanie i zrozumienie znaczenia użytych przez ciebie znaczników będzie łatwiejsze dla ludzi z bardzo wielu krajów.

Z drugiej strony znaczniki w językach innych niż angielski mogą być przydatne w tworzeniu materiałów edukacyjnych. Jest to na przykład częsty przypadek w japońskich podręcznikach o XML dla początkujących.

Dodadkowe informacje

Pamiętaj również, że NCR nie są dozwolone w nazwach znaczników, zatem użycie nazwy znacznika w kodowaniu innym niż ASCII wymaga zastosowania kodowania znaków, które obsługuje potrzebne nam znaki. Stosowanie kodowania Unicode, takiego jak UTF-8, jest zazwyczaj najlepszym podejściem.

Jeżeli używasz XML 1.1 dozwolone jest użycie prawie każdego znaku, jednak użycie niektórych z nich nie jest rozsądne. Pełny wykaz rekomendacji dotyczących stosowania właściwych znaków można znaleźć w Aneksie B specyfikacji XML 1.1

Dokładne informacje o tym, które znaki dozwolone są w znacznikach XML znleźć można w materiałach wymienionych poniżej.

Powiedz nam co myślisz (po angielsku).

Prenumeruj kanał RSS.

Nowe źródła

Wiadomość ze strony głównej

Twitter (Wiadomość ze strony głównej)

‎@webi18n

Warto przeczytać

Autor: Richard Ishida, W3C. Tłumacz: Tłumaczenia Team..

Ważny XHTML 1.0!
Ważne CSS!
Zakodowano w UTF-8!

Angielska wersja dokumentu z dnia 2004-06-28. Tłumaczenie wykonano dnia 2011-05-04 7:20 GMT

Historia zmian dokumentu qa-non-eng-tags w blogu i18n.