Accesskey n ใช้เพื่อข้ามไปยัง หน้าในของ navigation. ข้ามไปยังส่วนเริ่มต้นของเนื้อหา

เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารฉบับแปลในกรณีที่มีข้อมูลไม่ตรงกันหรือมีข้อบกพร่อง เอกสารดั้งเดิมฉบับภาษาอังกฤษ จะถือว่าเป็นฉบับที่เป็นทางการ ลิขสิทธิ์ดั้งเดิม เป็นของ W3C, ดังที่แสดงไว้ข้างล่าง

ผู้แปล: ธิติ หวังอายัตวณิชย์ (Thiti Wang-Aryattawanich)

s_gotoW3cHome Internationalization
 

การตั้งค่าภาษาตั้งต้นในเบราว์เซอร์

กลุ่มเป้าหมาย:ผู้ที่ต้องการจะตั้งค่าภาษาตั้งต้นในเบราว์เซอร์เพื่อที่จะดาวน์โหลดเวบเพจในภาษาที่ต้องการโดยอัตโนมัติ (อนุมานว่าในเซิร์ฟเวอร์นั้นมีเนื้อหารองรับภาษานั้นอยู่เเละถูกติดตั้งให้รู้จักการเจรจาต่อรองข้อมูล)

Note: Changes have been made to the English original since this document was translated. See the change log.

คำถาม

หากจะตั้งค่าภาษาตั้งต้นในเบราว์เซอร์ ควรทำอย่างไรดี

พื้นหลัง

เวลาที่เบราว์เซอร์ไปร้องขอข้อมูลเอกสารบนเวปนั้น มันจะส่งหมายร้องขอไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่มีข้อมูลนั้นบรรจุอยู่ เราเรียกการกระทำอย่างนี้ว่าการร้องขอ HTTP (HTTP request) ในขณะที่เบราเซอร์ร้องขอข้อมูลนั้น เบราว์เซอร์ก็จะส่งข้อมูลภาษาตั้งต้นไปกับหมายร้องขอด้วย (ข้อมูลภาษานี้เป็นข้อมูลภาษาที่ท่านต้องการจะอ่านในเนื้อหาของเว็บเพจนั้น ไม่ใช้ภาษาของ user interface ของเบราว์เซอร์)

ข้อมูลส่วนนี้ในหมายร้องขอนั้นเราเรียกว่า ภาษาตั้งต้น หรือ Accept-Language request-header หากเซิร์ฟเวอร์มีข้อมูลหรือคำเเปลในภาษานั้นๆเก็บไว้ เซิร์ฟเวอร์ก็จะใช้ข้อมูลภาษาตั้งต้นที่ส่งมาไปค้นหานำเอาเพจในภาษานั้นส่งกลับมาให้ หากว่าในเซิร์ฟเวอร์มีข้อมูลอยู่ภาษาเดียว ข้อมูลในภาษานั้นก็จะถูกส่งกลับมาให้เเทน ตามกระบวนการที่เราเรียกว่า การเจรจาต่อรองข้อมูล HTTP

เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ในท้องตลาดมักจะยินยอมให้ท่านเปลี่ยนเเปลงค่าภาษาตั้งต้นได้ ค่าภาษานี้ควรที่จะเป็นค่ามาตราฐานตาม BCP 47 (เเท็กระบุค่าภาษา) ส่วนใหญ่ค่านี้จะระบุค่าภาษาเป็นตัวอักษรโรมัน 2-3 ตัว (เช่นใช้ fr สำหรับภาษาฝรั่งเศส) ตามด้วยค่ารองที่ไม่บังคับใช้เพื่อระบุค่าอื่นๆเช่น ค่ารองเพื่อบ่งว่าเป็นภาษาที่ใช้ในประเทศใด เช่น fr-CA เพื่อบ่งว่าเป็นภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในประเทศเเคนาดา

โดยทั่วๆไป ค่าตั้งต้นที่มากับเบราว์เซอร์ของท่าน มักจะเป็นค่าที่ถูกต้องอยู่เเล้ว เช่นหากท่านใช้เบราว์เซอร์เวอร์ชั่นภาษาไทย ค่าภาษาตั้งต้นก็มักจะเป็นภาษาไทยด้วย ทุกครั้งที่ท่านร้องขอข้อมูลบนเว็บ ค่าที่ว่านี้จะถูกส่งออกไปทุกครั้ง คำตอบของคำถามที่พบบ่อยนี้จะอธิบายว่าท่านจะเปลี่ยนค่าภาษาตั้งต้นนี้ในเบราเซอร์ของท่านได้อย่างไร

คำตอบ

ท่านสามารถตรวจสอบเเละเปลี่ยนเเปลงค่านี้ ในเมนูเเละตัวเลือกระบุไว้ข้างล่าง

หากท่านต้องการพิมพ์คำสั่งเปลี่ยนเเปลงค่านี้ในไฟร์ฟอกซ์ Firefox ให้พิมพ์about:config ในเเอดเดรสบาร์ เเละ เปลี่ยนข้อมูลของ intl.accept_languages setting (คลิกสองครั้งในส่วนที่ท่านต้องการเปลี่ยนเเปลงข้อมูล)

คำสั่งคอมมานด์ของเบราเซอร์อื่นๆท่านจะหาได้จากลิงค์นี้ http://www.debian.org/intro/cn#mozilla

การตั้งค่ารองของภาษาตั้งต้น

ท่านสามารถจะตั้งค่าภาษาตั้งต้นได้หลายภาษาตามลำดับความต้องการ ตัวอย่างข้างล่างเเสดงถึงวิธีการตั้งค่ารองของภาษาตั้งต้นใน Internet Explorer 6 หากท่านต้องการภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในสวิส หากภาษานั้นไม่รองรับในเบราเซอร์ให้ใช้ ฝรั่งเศส เยอรมัน เเละ ภาษาอังกฤษ ตามลำดับ

A screen-grab of the Internet Explorer dialog box for changing Language Preferences.

เบราเซอร์ส่วนใหญ่จะยอมให้ท่านเลือกภาษาจากลิสต์ตัวเลือกภาษาที่ระบุให้เท่านั้น บางครั้งเบราเซอร์บางตัวอาจจะยินยอมให้ท่านตั้งค่าภาษาตั้งต้นของท่านเองนอกเหนือจากนั้นได้ หากเเต่ว่าค่าภาษาตั้งต้นที่ท่านกำหนดเองนี้จะต้องรองรับโดยเซิร์ฟเวอร์ด้วย โปรดดูตัวอย่างข้างล่าง

ลำดับค่าภาษาตั้งต้นของท่านควรจะจัดลำดับจากบนลงล่างเเละจากกำหนดเจาะจงถึงไม่กำหนดเจาะจงภาษา โดยทั่วไปเราเเนะนำว่าท่านควรเจาะจงภาษาลงไปก่อนเเละเลือกภาษาเเม่ที่ไม่เจาะจงภูมิภาคในลำดับต่อไป

ข้อมูลสำคัญ กลไกการเลือกภาษาของเซิร์ฟเวอร์จะถือว่าแท็กภาษาท้องถิ่นใน Accept-Language header เป็นคนละภาษากับแท็กภาษาหลัก เช่น หากเอกสารในเซิร์ฟเวอร์ระบุแท็กเป็น fr(ฝรั่งเศษ) และมีคำร้องขอเอกสารมาเป็น fr-CH(ฝรั่งเศษที่ใช้ในสวิสเซอร์แลนด์) ทางเซิร์ฟเวอร์จะรายงานว่าไม่มีเอกสารในภาษาดังกล่าว

ในกรณีตัวอย่างข้างต้น เพื่อที่จะรับรองว่าท่านจะหาข้อมูลในภาษาไกล้เคียงกันเจอ ท่านควรจะตั้งค่าภาษาตั้งในเบราเซอร์ของท่านทั้งสองค่า fr-CH เเละ fr ตามลำดับ (โปรดสังเกตุจากรูปภาพข้างล่าง) วิธีนี้จะสั่งให้เซิร์ฟเวอร์ค้นหาข้อมูลในภาษาฝรั่งเศสสวิสก่อน หากหาไม่เจอ ให้หาภาษาฝรั่งเศสทั่วไปด้วย

การค้นหาเเละการใช้เเท็กที่กำหนดขึ้นเอง

โดยปกติเเล้ว ท่านมักจะเลือกใช้ได้เเต่เเท็กภาษาที่เบราเซอร์จัดไว้ให้ ย่อหน้านี้จะอธิบายเรื่องการกำหนดเเท็กภาษาของท่านเอง

ข้อมูลในย่อหน้านี้ควรจะตอบสนองความต้องการของท่านในการตั้งค่าเเท็กภาษาได้เป็นส่วนใหญ่ หากท่านต้องการค้นคว้าเรื่องซินเท็กซ์ของเเท็กภาษา กรุณาค้นคว้าเพิ่มเติมต่อได้ที่ เเท็กภาษาใน HTML เเละ XML

เเท็กภาษาที่ท่านกำหนดเองนั้นต้องเป็นตัวอักษรโรมัน 2-3 ตัวอักษร เราเรียกว่า ซับเเท็ก (subtag) ซึ่งท่านค้นหาได้จากรายชื่อภาษาที่กำหนดขึ้นโดย ระเบียนชื่อซับเเท็กภาษาของ IANA หากว่าท่านต้องการท่านยังสามารถเติมซับเเท็กที่สองต่อท้ายเพื่อที่จะเจาะจงว่าภาษานี้เป็นภาษาที่ใช้ในภูมิภาคหรือในประเทศใด ท่านสามารถสืบค้นซับเเท็กที่สองนี้ได้จากระเบียนเดียวกัน ท่านต้องเติมเครื่องหมายลบตรงกลางระหว่างซับเเท็กเเรกเเละซับเเท็กที่สอง

ภาษาระเบียนชื่อซับเเท็กภาษาของ IANA เป็นเท็กซ์ไฟล์ขนาดใหญ่ที่เรียงรายชื่อไว้เป็นจำนวนมาก หากท่านประสงค์จะหาชื่อภาษา ให้ค้นหาชื่อภาษานั้นๆในด้วยคำสะกดในภาษาอังกฤษ หากท่านค้นหาภาษาฝรั่งเศส 'French' ท่านจะพบข้อมูลดังที่เเสดงไว้ข้างล่าง:

Type: language
Subtag: fr
Description: French
Added: 2005-10-16
Suppress-Script: Latn

โปรดทราบว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่เป็นชื่อภาษา 'language'. ท่านต้องใช้ข้อมูลที่เป็นซับเเท็กของภาษานั้นๆ 'Subtag', เช่นในกรณีนี้ท่านต้องใช้ 'fr'.

เเท็กภูมิภาค หากท่านต้องการจะเพิ่มซับเเท็กที่เป็นข้อมูลของประเทศหรือภูมิภาค เช่นใช้ซับเเท็ก CA เพื่อเพิ่มเติมเข้าไปใน fr-CA (ภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในประเทศเเคนาดา)ให้ค้นหาข้อมูลนั้นด้วยชื่อสะกดในภาษาอังกฤษ หากท่านสืบค้น 'Canada' ท่านจะพบข้อมูลในระเบียนดังนี้:

Type: region
Subtag: CA
Description: Canada
Added: 2005-10-16

โปรดทราบว่านี่คือซับเเท็กของภูมิภาค 'region' ซึ่งเป็นข้อมูลที่ท่านต้องการ ดังนั้นกรุณาใช้ซับเเท็ก 'CA' มาเติม (เพื่อที่จะทำให้เเท็กภาษาสมบูรณ์เป็น fr-CA).

ซับเเท็กที่ควรหลีกเลี่ยง ท่านควรหลีกเลี่ยงการใช้ซับเเท็กที่ถูกระบุในระเบียนว่าเป็นเเท็กภาษาซ้ำซ้อนหรือเลิกใช้เเล้ว เเท้จริงเเล้วยังมีซับเเท็กที่ตั้งขึ้นมาใช้เเทนที่ข้อมูลเหล่านี้ในระเบียนดังกล่าว เเต่โดยทั่วไปเเล้วท่านคงไม่ได้มีโอกาสใช้เเท็กภาษาเหล่านี้มากนัก ทั้งนี้เป็นเพราะผู้คนส่วนใหญ่ก็ไม่นำเเท็กภาษาโบราณหรือซ้ำซ้อนเหล่านี้มาใช้กันเเล้ว

กรณีของภาษาจีน ระเบียนชื่อภาษาของ IANA นั้นยังอนุโลมให้ระบุชื่อเเท็กอักขระอักษร หรือ scripts ด้วย เเต่ข้อมูลนี้มักจะไม่ค่อยได้ใช้ ดังนั้นท่านควรจะหลีกเลี่ยงการใช้ นอกเสียจากในกรณีของอักขระอักษรจีน

ถึงเเม้ว่าชาวจีนจะพูดสำเนียงต่างๆกันในเเต่ละเขตเเละเเม้ชาวจีนกันเองอาจจะฟังสำเนียงต่างๆกันนั้นไม่ออก เเต่ทุกคนใช้อักขระอักษรเขียนเเบบเดียวกัน จะมีเเตกต่างกันบ้างก็เพียงการใช้อักษรเขียนเเบบดั้งเดิม หรืออักษรเขียนเเบบลดทอนจำนวนขีด หากท่านกำลังหาข้อมูลในภาษาจีน ท่านอาจจะระบุลงไปว่าท่านกำลังหาอักษรเขียนเเบบดั้งเดิมหรือเเบบลดทอนจำนวนขีด เเทนที่จะระบุว่ากำลังหาภาษาจีนในภูมิภาคไหน

เนื่องจากว่าในอดีตนั้นมาตรฐานการใช้ข้อมูลเเท็กอักขระอักษรจีนนั้นไม่ถูกกำหนดขึ้น เซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่มักจะอนุโลมใช้เเท็กภาษา zh-TW (ภาษาจีนที่ใช้ในเกาะไต้หวัน) เพื่อที่จะกำหนดว่าเป็นอักขระอักษรจีนดั้งเดิม เเละใช้ค่าเเท็กภาษา zh-CN (ภาษาจีนที่ใช้ในเเผ่นดินใหญ่) เพื่อที่จะส่งข้อมูลในอักขระอักษรจีนเเบบลดทอนจำนวนขีด เเต่ทว่าหากเบราว์เซอร์ของท่านถูกตั้งค่าเป็น zh-SG (ภาษาจีนที่ใช้ในสิงค์โปร์) หรือ zh-HK (ภาษาจีนที่ใช้ในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง) มันจะทำให้การสืบค้นภาษาเหล่านี้ยุ่งยากขึ้น (โดยปกติเเล้วสิงค์โปร์จะใช้ตัวอักษรเเบบลดทอน เเต่ฮ่องกงใช้ตัวอักษรดั้งเดิม)

ดังนั้นระเบียนภาษาของ IANA จึงอนุโลมให้ใช้เเท็กอักขระอักษรหรือ script เเทนได้ โดยให้ใช้เป็นเเท็กอักขระอักษร Hans เเละ Hant script ในระเบียนภาษาอนุโลมให้ท่านกำหนดค่าภาษาจีนในเเบบลดทอนว่า zh-Hans (ภาษาจีนฮั่นเเบบลดทอน) หรือ zh-Hant (ภาษาจีนฮั่นเเบบดั้งเดิม)

ในกรณีภาษาจีนนี้เราเเนะนำให้ท่านลองกำหนดค่าภาษาตั้งต้นในเบราเซอร์อย่างนี้ดู เนื่องว่าหลายเว็บไซท์เริ่มกำหนดค่าของภาษาจีนโดยวิธีนี้ในเซิร์ฟเวอร์มากขึ้นเรื่อยๆ หากเเต่ว่าท่านควรเพิ่มเติมเเท็กภาษาจีนเเบบเก่าไว้ด้วยเพื่อที่จะทำให้เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้วิธีกำหนดค่าภาษาเเบบเก่า ยกตัวอย่างเช่น หากท่านอาศัยอยู่บนเกาะไต้หวัน ท่านอาจจะกำหนดค่าภาษาตั้งต้นในเบราเซอร์ดังนี้:

zh-Hant
zh-TW
zh

โปรดทราบว่านอกเหนือจากกรณีภาษาจีนเเล้วท่านไม่ควรระบุเเท็กภาษาโดยการใช้ซับเเท็กอักขระอักษร หากท่านต้องการทำเช่นนั้นจริงๆ เราเเนะนำให้ท่านเพิ่มเเท็กภาษาอื่นๆเป็นทางเลือกให้เซิร์ฟเวอร์ด้วย อย่าใช้เเท็กภาษาที่มีซับเเท็กอักขระอย่างเดียว

ข้อมูลสำคัญของ IE 7

ในขณะที่ท่านติดตั้ง Internet Explorer 7 ค่าภาษาตั้งต้นของท่านจะถูกตั้งค่าตามค่าตัวเลือกของภูมิภาคใน Windows โดยอัตโนมัติ หากท่านไม่เลือกที่จะเปลี่ยนค่านั้นในขณะที่ติดตั้ง เเม้ว่าเบราวเซอร์จะเสนอถามท่าน

โปรดทราบว่า หากท่านไม่เปลี่ยนเเปลงตัวเลือกภาษาในเบราว์เซอร์ของท่านเมื่อติดตั้งเเละใช้ตัวเลือกภาษาที่ IE เลือกไว้ให้ เเต่เมื่อท่านเปลี่ยนเเปลงตัวเลือกภาษาเเละภูมิภาค (Locale) ใน Windows ตัวเลือกภาษาใน IE จะถูกเปลี่ยนเเปลงตามไปด้วยทุกครั้ง เเต่หากท่านเลือกที่จะเปลี่ยนเเปลงตัวเลือกภาษาใน IE ตัวเลือกภาษานั้นจะไม่เปลี่ยนเเปลงไปหากท่านไปเปลี่ยนตัวเลือกภาษาเเละภูมิภาคใน Windows ทีหลัง (ตัวเลือกภาษาเเละภูมิภาค - user locale settings -จะอำนวยให้ท่านเปลี่ยนรูปเเบบในภูมิภาคที่ท่านต้องการใช้ เช่นรูปเเบบการใช้ทศนิยม รูปเเบบของวันเดือนปี เมื่อท่านเปลี่ยนเเปลงตัวเลือกนี้)

ข้อมูลภาษาที่จะถูกส่งไปในหมายร้องขอ Accept-Language request-header จาก IE7 ส่วนใหญ่อยู่ในรูปเเบบเเท็ก ภาษา-ภูมิภาค เบราเซอร์นี้มักจะไม่ส่งค่าเเท็กภาษาโดยใช้ซับเเท็กภาษาอย่างเดียว ตัวอย่างเช่น หากท่านใช้ภาษาฝรั่งเศสใน Accept-Language header IE 7 จะส่งค่า fr-FR ไปยังเซิร์ฟเวอร์

เซิร์ฟเวอร์บางตัวไม่สามารถที่จะเทียบเเท็ก fr-FR กับเอกสารข้อมูลที่ระบุว่าเป็นภาษา fr โดยอัตโนมัติ เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงกรณีดังกล่าว เราเเนะนำให้ท่านเพิ่มเเท็ก fr ในค่าภาษาตั้งต้นด้วย (เพิ่มเป็นลำดับหลังจากfr-FR) ท่านสามารถเพิ่มเเท็กภาษานี้ได้โดยกดปุ่ม เพิ่มเติม หรือ 'Add' ใน หน้าต่างภาษาที่ท่านต้องการ หรือ language preferences dialog เเละพิมพ์ fr ในช่องกำหนดภาษาเอง หรือ 'Custom'

นอกจากนี้

ท่านอาจจะทดสอบดูได้ว่าเบราเซอร์เเละเซิร์ฟเวอร์เจรจาต่อรองเเละรับส่งข้อมูลภาษากันอย่างไรโดยกด ที่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ของ W3C Spanish Office’s Standards Tour ในปี พ.ศ. 2547 ซึ่งมีการเเปลเป็นภาษาสเปน บาสก์ คาตาลาน กาลิเชี่ยน รวมทั้งภาษาญี่ปุ่นเเละฝรั่งเศส ท่านลองทดสอบได้โดยเปลี่ยนค่าภาษาตั้งต้นในเบราว์เซอร์เเละกด ลิงค์นี้ทีละครั้งๆ หลังจากที่ท่านเปลี่ยนค่าภาษาตั้งต้นทุกครั้ง เเท็กภาษาที่ท่านต้องใช้สำหรับภาษาสเปนคือes (ภาษาสเปน) eu (ภาษาบาสก์) ca (ภาษาคาตาลาน) เเละ gl (ภาษากาลิเชี่ยน)

ท่านยังสามารถทดสอบว่าเบราเซอร์เเละเซิร์ฟเวอร์เจรจาต่อรองเเละรับส่งข้อมูลภาษากันอย่างไรอีกที่หนึ่งโดยกด: The CSS2 ข้อมูลประชาสัมพันธ์ (ซึ่งถูกเเปลเป็นภาษาดัทช์ ภาษาอังกฤษ, ภาษาเยอรมัน เเละ ภาษาญี่ปุ่น)

บอกเราด้วยว่าคุณคิดอย่างไร (ภาษาอังกฤษ)

ส่งข้อคิดเห็นถึงเรา

อ่านเพิ่มเติม

ผู้แต่ง: Martin Dürst & Richard Ishida, W3C ผู้แปล: ธิติ หวังอายัตวณิชย์ (Thiti Wang-Aryattawanich)

แปลมาจากบทความภาษาอังกฤษลงวันที่ 2006-09-27. เวอร์ชั่นแปลฉบับที่เปลี่ยนแปลงลครั้งล่าสุด 2011-04-21 20:11 GMT

สำหรับการเปลี่ยนแปลงเอกสารเก่า, ค้นหา qa-lang-priorities ในบล๊อก i18n