Międzynarodowe & wielojęzyczne witryny

Jednojęzyczne i wielojęzyczne witryny

Intended audience: anyone who is wondering about the difference between international and multilingual websites.

Question

Co to jest witryna międzynarodowa lub wielojęzyczna?

“Międzynarodowy” i “wielojęzyczny” są słowami, których czasami używa się zamiennie, ale mogą mieć one specyficzne znaczenie kiedy dotyczą witryn internetowych. Istotnym jest rozgraniczenie tych dwóch koncepcji. Zrozumienie różnicy może pomóc przy dokładniejszym planowaniu i określaniu wymogów projektowanej witryny. Wymogi takie dotyczyć mogą projektu, rozwoju i rozmieszczenia oraz mogą potrzebować różnorakich rozwiązań technicznych.

Answer

Najprościej mówiąc, witryna "międzynarodowa" jest przeznaczona dla międzynarodowych odbiorców, natomiast witryny "wielojęzyczne" używają więcej niż jeden język. Witryny międzynarodowe mogą, ale nie muszą być wielojęzyczne. Na przykład, W3C jest witryną międzynarodową, ponieważ jest ona przeznaczona dla międzynarodowych odbiorców. Podczas gdy jest ona napisana głównie w języku angielskim, istnieją na niej strony napisane w innych językach, co czyni ją także wielojęzyczną

Globalne strony domowe wielu firm są z natury międzynarodowe. Będąc przeznaczonymi dla międzynarodowych odbiorców, bardzo często oferują one użytkownikom wybór witryny regionalnej. Tego typu witryny są zazwyczaj w jednym języku (zazwyczaj w języku wspólnym dla danych odbiorców). Wybór witryny regionalnej może przekierunkować użytkownika do podstrony w tej samej domenie lub do witryny w innym kraju. Bez względu na metodę, dobry projekt sprawi, że użytkownik będzie czuł, że strony regionalne są dalej częścią tej samej witryny i umocni go to w przekonaniu, że witryna ma charakter międzynarodowy.

Witryny wielojęzyczne mogą przyjmować rozmaite formy. Witryna może oferować wybór języka i zaprezentować swoją zawartość w języku określonym przez użytkownika. Witryny wielojęzyczne mogą również mieszać języki na pojedynczych stronach, ponieważ odbiorcy mogą być wielojęzyczni lub istniej potrzeba wprowadzenia obcojęzycznego tekstu. Słownik języków obcych może być tutaj dobrym przykładem.

Zrozumienie wymogów witryn międzynarodowych i wielojęzycznych pomoże określić i zdefiniować strukturę plików, wymogi sprzętowe i programowe, strukturę i znaczniki treści oraz może dostarczyć cennej informacji projektantom na temat możliwych scenariuszy prezentacji. Nawigacja witryny jest również uzależniona od takich wymogów. Strony międzynarodowe zazwyczaj nawigują użytkowników poprzez wybór regionu/kraju oraz język. Strony wielojęzyczne mogą jedynie ograniczać się do selekcji języka. Poźniejsze dostosowanie stron może stanowić większe wyzwanie dla projektantów niż planowanie międzynarodowych i wielojęzycznych stron od samego początku.

By the way

Wielojęzyczne witryny wiążą się z czymś więcej niż tylko język. Może istnieć wiele różnic kulturowych w jaki informacje są przekazywane. Niektóre kultury używają przecinka do odzielenia tysięcy a kropki po dziesiętnych, podczas gdy inne mogą to robić na odwrót. Na przykład, 1.547 w jednym kraju i 1,547 w innym może być tą sama liczbą. Jedyną różnicą w tym przykładzie jest jeden znak ale różnica w znaczeniu może byc ogromna.

Przedstawianie daty i czasu jest typowym przykładem, który może wprowadzić użytkownika w zakłopotanie. Kiedy stosuje się dwóch cyfr do wyrażenia roku, miesiąca i dnia, właściwa data wcale nie musi być zrozumiała. Kilka przykładów z odmiennych kultur to DD/MM/RR, MM/DD/RR, and RR/MM/DD. Data wyrażona w formacie “01/02/03” może być interpretowana na trzy różne sposoby.

Isnieje wiele innych rzeczy, które należy rozważyć przy projektowaniu witryn wielojęzycznych (interpunkcja, czytanie od prawej strony do lewej, wyświetlanie cen w różnych walutach). To jedynie mała próbka niektóych z nich.