Το Accesskey n μεταβαίνει στην πλοήγηση εντός σελίδας. Μετάβαση στην έναρξη περιεχομένου

Το παρόν έγγραφο είναι μετάφραση. Σε περίπτωση τυχόν ασυμφωνιών ή σφαλμάτων, επίσημο θα πρέπει να θεωρηθεί το πιο πρόσφατο αγγλικό πρωτότυπο. Τα πρωτότυπα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην W3C, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Μεταφραστής: Greek translation team, WTB Language Group

s_gotoW3cHome Internationalization
 

Δηλώσεις για την κωδικοποίηση χαρακτήρων κατά CSS

Προοριζόμενο κοινό: Προγραμματιστές κώδικα CSS, διαχειριστές έργου Web και οποιοσδήποτε που θέλει να μάθει πώς να δηλώνει την κωδικοποίηση χαρακτήρων ενός αρχείου CSS.

Σημείωση: Έχουν γίνει αλλαγές στο αγγλικό πρωτότυπο από τη μετάφραση αυτού του εγγράφου. Βλ.το αρχείο καταγραφής αλλαγών.

Ερώτηση

Πώς δηλώνω την κωδικοποίηση χαρακτήρων ενός φύλλου στυλ CSS;

Υπόβαθρο

Συνιστάται να δηλώνετε πάντα την κωδικοποίηση των εξωτερικών φύλων στυλ CSS, εάν έχετε οποιοδήποτε κείμενο σε μη ASCII μορφή στο αρχείο σας CSS. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε μη ASCII χαρακτήρες στα ονόματα γραμματοσειρών, στις τιμές της ιδιότητας περιεχομένου, στις τιμές επιλογέων, κ.λπ.

Απάντηση

Για δηλώσεις στυλ, οι οποίες είναι ενσωματωμένες σε έγγραφο, δεν απαιτούνται οι κανόνες @charset και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. Οι κανόνες αυτοί προορίζονται μόνο για χρήση σε συνδεδεμένα φύλλα στυλ.

Χρήση του @charset

Για να ορίσετε την κωδικοποίηση χαρακτήρων εντός ενός φύλλου στυλ, χρησιμοποιήστε τον κανόνα @charset. Ακολουθεί την εξής σύνταξη:

@charset "<IANA-defined-charset-name>";

Μόνο ένας κανόνας @charset μπορεί να εμφανίζεται σε ένα εξωτερικό φύλλο στυλ και πρέπει να εμφανίζεται στην αρχή του εγγράφου. Δεν πρέπει να προηγείται του κανόνα κανένας χαρακτήρας, ούτε και σχόλια. (Ωστόσο, η ένδειξη σειράς byte (byte-order mark) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα έγγραφο σε μία από τις κωδικοποιήσεις Unicode.)

Το όνομα πρέπει να είναι όνομα συνόλου χαρακτήρων, όπως περιγράφεται στο μητρώο IANA. Το μητρώο IANA συνήθως περιλαμβάνει πολλαπλά ονόματα για την ίδια κωδικοποίηση. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το όνομα που έχει χαρακτηριστεί ως προτιμώμενο. Για παράδειγμα, για να επισημάνετε το αρχείο σας CSS ως κωδικοποιημένο UTF-8, θα γράψετε:

@charset "UTF-8";

Χρήση του ΗΤΤΡ

Μπορείτε, επίσης, να δηλώσετε την κωδικοποίηση του αρχείου στην κεφαλίδα τύπου περιεχομένου HTTP, εάν έχετε το μέσο για να το κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον ορισμό της κωδικοποίησης σε HTTP, βλ. Ορισμός της παραμέτρου του συνόλου χαρακτήρων HTTP. Για παράδειγμα, αυτή η γραμμή στην απόκριση HTTP θα υποδήλωνε ότι το αρχείο είναι κωδικοποιημένο σε UTF-8.

Content-Type: text/css; charset=UTF-8

Συνιστούμε ότι εάν χρησιμοποιήσετε μια δήλωση HTTP, πρέπει να συμπεριλάβετε, επίσης, μια δήλωση εντός του φύλλου στυλ. Έτσι θα διασφαλιστεί ότι η κωδικοποίηση εξακολουθεί να είναι γνωστή, εάν το φύλλο στυλ χρησιμοποιηθεί τοπικά ή μετακινηθεί, π.χ. για δοκιμή ή επεξεργασία.

Η δήλωση στην κεφαλίδα HTTP θα προέχει πάντα της δήλωσης εντός του εγγράφου, σε περίπτωση διένεξης.

Παρεμπιπτόντως

Η προδιαγραφή HTML 4.01 περιγράφει ένα χαρακτηριστικό συνόλου χαρακτήρων, το οποίο μπορεί να προστεθεί στο στοιχείο συνδέσμου και θεωρείται ότι υποδεικνύει την κωδικοποίηση του εγγράφου στο οποίο συνδέεστε. Ωστόσο, η χρήση αυτού του χαρακτηριστικού σε ένα στοιχείο συνδέσμου έχει, επί του παρόντος, καταργηθεί από την προδιαγραφή HTML5 και γι αυτό δεν πρέπει να το χρησιμοποιείτε. Στην πραγματικότητα, η δήλωση του χαρακτηριστικού συνόλου χαρακτήρων δεν υποστηρίζεται από όλα τα προγράμματα περιήγησης ούτως ή άλλως, και αυτός είναι ένας ακόμα λόγος για να την αποφεύγετε.

Πείτε μας τη γνώμη σας (στα Αγγλικά).

Στείλτε μας το σχόλιό σας

Περαιτέρω μελέτη

Συγγραφέας: Russ Rolfe, Microsoft Corporation. Τροποποιήθηκε από: Richard Ishida, W3C. Μεταφραστής: Greek translation team, WTB Language Group.

Μεταφράστηκε από το αγγλικό περιεχόμενο την ημερομηνία 2010-08-07. Τελευταία αλλαγή της μεταφρασμένης έκδοσης 2010-09-09 12:33 GMT

Τελευταία αλλαγή της μεταφρασμένης έκδοσης qa-css-charset στο i18n blog.