W3C

 

На тази страница

Статии, полезни практики, ръководства

Можете да открите ресуси също използвайки Индеск на технологиите и Индекс на темите, които осигуряват по-лесен достъп до информацията.

Първи стъпки

Символи

Език

Маркиране и текс

Посока на текста

Стилове и разположение

Форми

Навигация

Уеб адреси

Проблеми свързани с културите

Други


Copyright © 2013 W3C ® (MIT, ERCIM, Keio, Beihang) Usage policies apply.

Превод от Английско съдържание от дата 2009-05-22 18:43. Последна ревизия на преведената версия: 2009-05-27 9:47 GMT

.