Använd accesskey 'n' för att hoppa till de interna navigationslänkarna i dokumentet. Hoppa till början av innehållet.

Detta dokument är en översättning av ett engelskt orginal. Om det finns tveksamheter eller fel i detta dokument, så är senaste version av det engelska orginalet den auktoritativa versionen. Copyright tillhör W3C, enligt nedan.

Översättare: Olle Olsson, SICS

s_gotoW3cHome Internationalization
 

Datum och tid

Avsedd läsarkrets: användare, XHTML/HTML-kodare (som använder editorer eller skripts), skriptutvecklare (PHP, JSP, etc.), schemautvecklare (DTD:er, XML Schema, RelaxNG, etc.), XSLT-utvecklare, projektledare för webbprojekt.

Världsomspännande interaktioner i real tid (eller nästan real tid) förutsätter entydig representation av tid och datum. Här är några resurser:

Datum och tider i webbsidor:

Och några praktiska små verktyg:

Tala om för oss vad du tycker (på engelska).

Sänd oss en kommentar

Follow our news feed.

 ‎@webi18n

 Nyheter på hemsidan

Mer att läsa

Av: Martin J. Dürst, W3C. Översättare: Olle Olsson, SICS.

Översatt från engelskt innehåll skapat/ändrat 2004-04-20. Översättningen senast ändrad 2011-06-22 18:32 GMT

Information om ändringar i orginaldokumentet kan fås genom att söka efter article-o-time i i18n-bloggen.