Το Accesskey n μεταβαίνει στην πλοήγηση εντός σελίδας. Μετάβαση στην έναρξη περιεχομένου

Το παρόν έγγραφο είναι μετάφραση. Σε περίπτωση τυχόν ασυμφωνιών ή σφαλμάτων, επίσημο θα πρέπει να θεωρηθεί το πιο πρόσφατο αγγλικό πρωτότυπο. Τα πρωτότυπα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην W3C, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Μεταφραστής: microo.net editor team, Γιώργος Τσιλεδάκης

s_gotoW3cHome Internationalization
 

Ημερομηνίες και Χρόνος

Προοριζόμενο κοινό: users, XHTML/HTML coders (using editors or scripting), script developers (PHP, JSP, etc.), schema developers (DTDs, XML Schema, RelaxNG, etc.), XSLT developers, Web project managers.

Οι παγκόσμιες αλληλεπιδράσεις σε πραγματικό χρόνο (ή σχεδόν πραγματικό χρόνο) απαιτούν σαφείς αναπαραστάσεις των χρόνων και ημερομηνιών. Εδώ θα βρείτε κάποιο υλικό πληροφόρησης:

Ημερομηνίες και χρόνος σε ιστοσελίδες:

Και κάποια εύχρηστα μικρά εργαλέια:

Πείτε μας τη γνώμη σας (στα Αγγλικά).

Εγγραφή σε Τροφοδότη Ειδήσεων RSS.

Νέο υλικό πληροφόρησης

Κεντρική σελίδα Νέων

Twitter (Κεντρική σελίδα Νέων)

‎@webi18n

Περαιτέρω μελέτη

Συγγραφέας: Martin J. Dürst, W3C. Μεταφραστής: microo.net editor team, Γιώργος Τσιλεδάκης.

Έγκυρο XHTML 1.0!
Valid CSS!
Κωδικοποιημένο σε UTF-8!

Μεταφράστηκε από το αγγλικό περιεχόμενο την ημερομηνία 2004-04-20. Τελευταία αλλαγή της μεταφρασμένης έκδοσης 2010-08-19 18:53 GMT

Τελευταία αλλαγή της μεταφρασμένης έκδοσης article-o-time στο i18n blog.