<?php 
// translate the text between <<<eot and eot  or between quotes
// text following double slashes (such as this line) provides comments for the translator
// never add any text alongside the eot delimiters - not even spaces !
// words beginning with $ are variables - do not disturb these ! (though you can move them)
// where it would aid clarity, variables that occur in the text are described below


// DO NOT TRANSLATE
$currLang = array(
'ar'=>'Arabiska',
'bg'=>'Bulgariska',
'de'=>'Tyska',
'el'=>'Grekiska',
'en'=>'Engelska',
'es'=>'Spanska',
'fr'=>'Franska',
'he'=>'Hebreiska',
'hi'=>'Hindi',
'hu'=>'Ungerska',
'it'=>'Italienska',
'ja'=>'Japanska',
'ko'=>'Koreanska',
'nl'=>'Nederländska',
'pl'=>'Polska',
'pt'=>'Portugisiska',
'pt-br'=>'Portugisiska',
'ro'=>'Rumänska',
'ru'=>'Ryska',
'sv'=>'Svenska',
'th'=>'Thailändska',
'tr'=>'Turkiska',
'uk'=>'Ukrainska',
'vi'=>'Vietnamesiska',
'zh-hans'=>'Förenklad kinesiska',
'zh-hant'=>'Traditionell kinesiska'
);

$suppStylesheets = 
<<<eot
eot;

$rtlAttribute = "";
$ltrAttribute = "";
$rlm = "";

$datearray = explode(' ',$lastSubstUpdate);
$enVersion = $datearray[0];


// TRANSLATE THE FOLLOWING
$s_i18nActivityHome = "I18N-aktivitetens hemsida";
$s_moreResourcesOfThisType = "Fler resurser av denna typ.";
$s_accessKeyN = 
<<<eot
Använd accesskey 'n' för att hoppa till de interna navigationslänkarna i dokumentet. <a href="#contentstart">Hoppa till början av innehållet.</a>
eot;
$s_examplesInAnotherScript = "Detta dokument innehåller exempel uttryckta i andra språk/skript.";
$s_worldMap = "Världskarta";
$s_searchI18nSite = "Sök på I18n:s webbplats"; 
$s_translationDisclaimer = 
<<<eot
Detta dokument är en översättning av ett engelskt orginal. Om det finns tveksamheter eller fel i detta dokument, så är 
<a href="/International/$directory$filename.en">senaste version av det engelska orginalet</a> den auktoritativa versionen.
<a href="#copyright">Copyright</a> tillhör W3C, enligt nedan.
eot;
$s_translator = "Översättare:";
$s_relatedLinks = "Näraliggande länkar";
$s_articles = "Artiklar";
$s_topicIndexText = "Index över ämnen";
$s_techIndexText = "Index över tekniker";
$s_gotoW3cHome = "Gå till W3C:s hemsida";
$s_gotoI18nHome = "Gå till W3C:s hemsida om internationalisering";
$s_internationalizationTitle = "Internationalization";
$s_i18nActivityHomePage = "Internationaliseringsaktivitetens hemsida.";
$s_home = "Hemsidan";
$s_aboutI18nActivity = "Om internationaliseringsaktiviteten.";
$s_about = "Om";
$s_groupsThatMakeUp = "Arbetsgrupper inom internationaliseringsaktiviteten.";
$s_groups = "Grupper";
$s_topicIndexForInformation = "Ämnesorienterat index över information på denna webbplats.";
$s_topics = "Ämnen";
$s_taskBasedIndex = "Uppgiftsorienterat index över i18n-tekniker.";
$s_techniques = "Tekniker";
$s_informationResources = "Informationsresurser på internationaliseringens webbplats.";
$s_resources = "Resurser";
$s_newsFiltersAndFeeds = "Information om nyhetsfilter och RSS-kanaler för W3C:s internationaliseringsarbete.";
$s_news = "Nyheter";
$s_onThisPage = "På denna sida";
$s_questionAlt = "Frågor";
$s_questionLink = "Frågor";
$s_question = "Frågor";
$s_backgroundAlt = "Bakgrundsinformation";
$s_backgroundLink = "Bakgrundsinformation";
$s_background = "Bakgrundsinformation";
$s_answerAlt = "Svar";
$s_answerLink = "Svar";
$s_answer = "Svar";
$s_byTheWayAlt = "Mer nyttig information";
$s_byTheWayLink = "Nyttig information";
$s_byTheWay = "Nyttig information";
$s_furtherReadingAlt = "Mer att läsa";
$s_furtherReadingLink = "Mer att läsa";
$s_furtherReading = "Mer att läsa";
$s_intendedAudience = "Avsedd läsarkrets:";
$s_skipToAnswer = "[Hoppa till svaret]";
$s_tellUsWhatYouThink = "Tala om för oss vad du tycker (på engelska).";
$s_sendAComment = "Sänd oss en kommentar";
$s_subscribeToRSS = "Prenumerera på en RSS-kanal.";
$s_newResourcesAlt = "Informerar dig när en ny resurs publiceras för första gången.";
$s_newResources = "Nya resurser";
$s_homePageNewsAlt = "Alla nyhetsnotiser som visas på hemsidan.";
$s_homePageNews = "Nyheter på hemsidan";
$s_sentenceDelimiter = ".";
$s_author = "Författare:";
$s_modifiedBy = "Ändrad av:";
$s_translatedBy = "Översättare:";
$s_validXHTML = "Valid XHTML 1.0!";
$s_validCSS = "Valid CSS!";
$s_codedInUtf8 = "Kodad i UTF-8!";
$s_translatedFromEnglishVer = "Översatt från engelskt orginal publicerat $enVersion. Översatt version senast modifierad $thisVersion GMT";
$s_historyOfDocumentChanges =
<<<eot
Information om ändringar i orginaldokumentet kan fås genom att söka efter
<span class="searchkey"><a href="http://www.w3.org/blog/International/tag/$searchString/">$searchString</a></span>
i i18n-bloggen.
eot;
$s_untranslatedChanges = 
<<<eot
<strong>Obs:</strong> Det  <a href="/International/$directory$filename.en.php">engelska originaldokumentet</a> har ändrats sedan det översattes. <span class="searchkey"><a href="http://www.w3.org/blog/International/tag/$searchString/">Se ändringsloggen.</a></span>
eot;
$s_new="Ny";
$s_updated="Uppdaterad";
$s_translation_updated="Translation updated:";

?>