<?php 
// translate the text between <<<eot and eot  or between quotes
// text following double slashes (such as this line) provides comments for the translator
// never add any text alongside the eot delimiters - not even spaces !
// words beginning with $ are variables - do not disturb these ! (though you can move them)
// where it would aid clarity, variables that occur in the text are described below


// DO NOT TRANSLATE
$currLang = array(
'ar'=>'Arabski',
'bg'=>'Bułgarski',
'de'=>'Niemiecki',
'el'=>'Grecki',
'en'=>'Angielski',
'es'=>'Hiszpański',
'fr'=>'Francuski',
'he'=>'Hebrajski',
'hi'=>'Hindi',
'hu'=>'Węgierski',
'it'=>'Włoski',
'ja'=>'Japoński',
'ko'=>'Koreański',
'nl'=>'Niderlandzki',
'pl'=>'Polski',
'pt'=>'Portugalski',
'pt-br'=>'Portugalski',
'ro'=>'Rumuński',
'ru'=>'Rosyjski',
'sv'=>'Szwedzki',
'th'=>'Tajski',
'tr'=>'Turecki',
'uk'=>'Ukraiński',
'vi'=>'Wietnamski',
'zh-hans'=>'Chiński (uproszczony)',
'zh-hant'=>'Chiński (tradycyjny)'
);

$suppStylesheets = 
<<<eot
eot;

$rtlAttribute = "";
$ltrAttribute = "";
$rlm = "";

$datearray = explode(' ',$lastSubstUpdate);
$enVersion = $datearray[0];


// TRANSLATE THE FOLLOWING
$s_i18nActivityHome = "Strona Główna Działalności I18N";
$s_moreResourcesOfThisType = "Więcej źródeł tego typu.";
$s_accessKeyN = 
<<<eot
Klucz dostępu n przeskakuje w nawigacji strony. <a href="#contentstart">Przejdź do początku.</a>
eot;
$s_examplesInAnotherScript = "Dokument ten zawiera przykłady w innym języku/skrypcie.";
$s_worldMap = "Mapa świata";
$s_searchI18nSite = "Wyszukiwanie na stronie I18n"; 
$s_translationDisclaimer = 
<<<eot
Ten dokument jest tłumaczeniem. W przypadku rozbieżności i błędów 
<a href="/International/$directory$filename.en">aktualna wersja angielska</a> powinna być uznana za autorytatywną.
<a href="#copyright">Pierwotne prawa autorskie</a> należą do W3C jak wykazano poniżej.
eot;
$s_translator = "Tłumacz:";
$s_relatedLinks = "Linki Pokrewne";
$s_articles = "Artykuły";
$s_topicIndexText = "Spis tematów";
$s_techIndexText = "Spis technik";
$s_gotoW3cHome = "Przejdź do Strony Głównej W3C";
$s_gotoI18nHome = "Przejdź do Strony Głównej Działalności Internacjonalizacji";
$s_internationalizationTitle = "Internacjonalizacja";
$s_i18nActivityHomePage = "Strona Główna Działalności Internacjonalizacji.";
$s_home = "Strona Główna";
$s_aboutI18nActivity = "O Działalności Internacjonalizacji.";
$s_about = "O nas";
$s_groupsThatMakeUp = "Grupy, które tworzą Działalność Internacjonalizacji.";
$s_groups = "Grupy";
$s_topicIndexForInformation = "Spis tematów na temat informacji na tej witrynie.";
$s_topics = "Tematy";
$s_taskBasedIndex = "Spis technik i18n.";
$s_techniques = "Techniki";
$s_informationResources = "Źródła informacyjne na stronach Internacjonalizacji.";
$s_resources = "Źródła";
$s_newsFiltersAndFeeds = "Informacje na temat filtrów wiadomości i przesyłek RSS do Internacjonalizacji.";
$s_news = "Wiadomości";
$s_onThisPage = "Na tej stronie";
$s_questionAlt = "Pytania";
$s_questionLink = "Pytania";
$s_question = "Pytania";
$s_backgroundAlt = "Informacje wyjaśniające";
$s_backgroundLink = "Tło informacyjne";
$s_background = "Tło informacyjne";
$s_answerAlt = "Odpowiedź";
$s_answerLink = "Odpowiedź";
$s_answer = "Odpowiedź";
$s_byTheWayAlt = "Dodadkowe informacje";
$s_byTheWayLink = "Dodadkowe informacje";
$s_byTheWay = "Dodadkowe informacje";
$s_furtherReadingAlt = "Warto przeczytać";
$s_furtherReadingLink = "Warto przeczytać";
$s_furtherReading = "Warto przeczytać";
$s_intendedAudience = "Potencjalni odbiorcy:";
$s_skipToAnswer = "[Przejdź do odpowiedzi]";
$s_tellUsWhatYouThink = "Powiedz nam co myślisz (po angielsku).";
$s_sendAComment = "Wyślij komentarz";
$s_subscribeToRSS = "Prenumeruj kanał RSS.";
$s_newResourcesAlt = "Poinformuje Państwa za każdym razem kiedy nowe źródło jest dostępne.";
$s_newResources = "Nowe źródła";
$s_homePageNewsAlt = "Wszystkie wiadomości ze strony głównej.";
$s_homePageNews = "Wiadomość ze strony głównej";
$s_sentenceDelimiter = ".";
$s_author = "Autor:";
$s_modifiedBy = "Zmodyfikowano przez:";
$s_translatedBy = "Tłumacz:";
$s_validXHTML = "Ważny XHTML 1.0!";
$s_validCSS = "Ważne CSS!";
$s_codedInUtf8 = "Zakodowano w UTF-8!";
$s_translatedFromEnglishVer = "Angielska wersja dokumentu z dnia $enVersion. Tłumaczenie wykonano dnia $thisVersion GMT";
$s_historyOfDocumentChanges =
<<<eot
Historia zmian dokumentu
<span class="searchkey"><a href="http://www.w3.org/blog/International/tag/$searchString/">$searchString</a></span>
w blogu i18n.
eot;
$s_untranslatedChanges = 
<<<eot
<strong>Uwaga:</strong> Wprowadzono zmiany do <a href="/International/$directory$filename.en.php">oryginalnej wersji angielskiej</a> od czasu wykonania tłumaczenia. <span class="searchkey"><a href="http://www.w3.org/blog/International/tag/$searchString/">Dostępna lista zmian.</a></span>
eot;
$s_new="Nowość";
$s_updated="Nowa wersja";
$s_translation_updated="Translation updated:";

?>