<?php 
// translate the text between <<<eot and eot  or between quotes
// text following double slashes (such as this line) provides comments for the translator
// never add any text alongside the eot delimiters - not even spaces !
// words beginning with $ are variables - do not disturb these ! (though you can move them)
// where it would aid clarity, variables that occur in the text are described below


// DO NOT TRANSLATE
$currLang = array(
'ar'=>'Arab',
'bg'=>'Bolgár',
'de'=>'Német',
'el'=>'Görög',
'en'=>'Angol',
'es'=>'Spanyol',
'fr'=>'Francia',
'he'=>'Héber',
'hi'=>'Hindi',
'hu'=>'Magyar',
'it'=>'Olasz',
'ja'=>'Japán',
'ko'=>'Koreai',
'nl'=>'Holland',
'pl'=>'Lengyel',
'pt'=>'Portugál',
'pt-br'=>'Brazíliai Portugál',
'ro'=>'Román',
'ru'=>'Orosz',
'sv'=>'Svéd',
'th'=>'Thai',
'tr'=>'Török',
'uk'=>'Ukrán',
'vi'=>'Vietnámi',
'zh-hans'=>'Egyszerűsített kínai',
'zh-hant'=>'Hagyományos kínai'
);

$suppStylesheets = 
<<<eot
eot;

$rtlAttribute = "";
$ltrAttribute = "";
$rlm = "";

$datearray = explode(' ',$lastSubstUpdate);
$enVersion = $datearray[0];


// TRANSLATE THE FOLLOWING
$s_i18nActivityHome = "I18N Tevékenység Kezdőoldala";
$s_moreResourcesOfThisType = "Több ehhez hasonló forrás.";
$s_accessKeyN = 
<<<eot
Az n billentyű átugrik az <a href="#internal-links" accesskey="n">oldal navigációhoz</a>. <a href="#contentstart">Ugrás a szöveg elejére.</a>
eot;
$s_examplesInAnotherScript = "Ez a dokumentum más nyelvű példákat tartalmaz.";
$s_worldMap = "Világtérkép";
$s_searchI18nSite = "Keresés az I18n oldalán"; 
$s_translationDisclaimer = 
<<<eot
Ez a dokumentum egy fordítás. Bármilyen ellentmondás vagy hiba esetén a <a href="/International/$directory$filename.en">legfrissebb angol nyelvű eredeti változatot</a> kell mérvadónak tekinteni. 
<a href="#copyright">A szerzői jog</a> a W3C tulajdonát képezi, amint az alább látható.
eot;
$s_translator = "Fordító:";
$s_relatedLinks = "Kapcsolódó linkek";
$s_articles = "Articles";
$s_topicIndexText = "Témák";
$s_techIndexText = "Módszerek";
$s_gotoW3cHome = "Tovább a W3C Kezdőoldalára";
$s_gotoI18nHome = "Tovább az Internacionalizációs Tevékenység Kezdőoldalára";
$s_internationalizationTitle = "Internacionalizációs Tevékenység";
$s_i18nActivityHomePage = "Internacionalizációs Tevékenység Kezdőoldala.";
$s_home = "Kezdőoldal";
$s_aboutI18nActivity = "Az Internacionalizációs Tevékenységünkről.";
$s_about = "Magunkról";
$s_groupsThatMakeUp = "Csoportok akik az Internacionalizációs Tevékenységgel foglalkoznak.";
$s_groups = "Csoportok";
$s_topicIndexForInformation = "Témák névmutatója az oldalon található információkhoz.";
$s_topics = "Témák";
$s_taskBasedIndex = "Feladat alapú névmutató az i18n módszerekhez.";
$s_techniques = "Módszerek";
$s_informationResources = "Információs források az oldalon.";
$s_resources = "Források";
$s_newsFiltersAndFeeds = "Információk a hírszűrőkről és RSS feed-ekről";
$s_news = "Hírek";
$s_onThisPage = "ezen az oldalon";
$s_questionAlt = "Kérdés";
$s_questionLink = "Kérdés";
$s_question = "Kérdés";
$s_backgroundAlt = "Háttérinformáció";
$s_backgroundLink = "Háttér";
$s_background = "Háttér";
$s_answerAlt = "Válasz";
$s_answerLink = "Válasz";
$s_answer = "Válasz";
$s_byTheWayAlt = "Hasznos kiegészítő információ";
$s_byTheWayLink = "Mellesleg";
$s_byTheWay = "Mellesleg";
$s_furtherReadingAlt = "További olvasnivaló";
$s_furtherReadingLink = "További olvasnivaló";
$s_furtherReading = "További olvasnivaló";
$s_intendedAudience = "Célközönség:";
$s_skipToAnswer = "[Ugrás a válaszhoz]";
$s_tellUsWhatYouThink = "Mondja el nekünk mit gondol! (Angol).";
$s_sendAComment = "Küldjön kommentet";
$s_subscribeToRSS = "Feliratkozás RSS Feed-re.";
$s_newResourcesAlt = "Értesíti Önt amikor első alkalommal lett új forrás publikálva.";
$s_newResources = "Új források";
$s_homePageNewsAlt = "Minden hír a kezdőoldalon.";
$s_homePageNews = "Kezdőoldal hírek";
$s_sentenceDelimiter = ".";
$s_author = "Szerző:";
$s_modifiedBy = "Módosítás:";
$s_translatedBy = "Fordító:";
$s_validXHTML = "Valid XHTML 1.0!";
$s_validCSS = "Valid CSS!";
$s_codedInUtf8 = "UTF-8-ben kódolva!";
$s_translatedFromEnglishVer = "Angolról fordítva: $enVersion. A lefordított verzió utolsó módosítása: $thisVersion GMT";
$s_historyOfDocumentChanges =
<<<eot
A dokumentum módosításainak a történetéhez keresse ezt az i18n blogban: 
<span class="searchkey"><a href="http://www.w3.org/blog/International/tag/$searchString/">$searchString</a></span>
eot;
$s_untranslatedChanges = 
<<<eot
<strong>Megjegyzés:</strong> Változások történtek <a href="/International/$directory$filename.en.php">az eredeti angol változatban</a> amióta a dokumentum le lett fordítva. <span class="searchkey"><a href="http://www.w3.org/blog/International/tag/$searchString/">Változások megtekintése.</a></span>
eot;
$s_new="New";
$s_updated="Updated";
$s_translation_updated="Translation updated:";

?>