<?php 
// translate the text between <<<eot and eot  or between quotes
// text following double slashes (such as this line) provides comments for the translator
// never add any text alongside the eot delimiters - not even spaces !
// words beginning with $ are variables - do not disturb these ! (though you can move them)
// where it would aid clarity, variables that occur in the text are described below


// DO NOT TRANSLATE
$currLang = array(
'ar'=>'Арабски',
'bg'=>'Български',
'de'=>'Немски',
'el'=>'Гръцки',
'en'=>'Английски',
'es'=>'Испански',
'fr'=>'Френски',
'he'=>'Иврит',
'hi'=>'Хинди',
'hu'=>'Унгарски',
'it'=>'Италиански',
'ja'=>'Японски',
'ko'=>'Корейски',
'nl'=>'Холандски',
'pl'=>'Полски',
'pt'=>'Португалски',
'pt-br'=>'Португалски (BR)',
'ro'=>'Румънски',
'ru'=>'Руски',
'sv'=>'Шведски',
'th'=>'Таи',
'tr'=>'Турски',
'uk'=>'Украински',
'vi'=>'Виетнамски',
'zh-hans'=>'Китайски (опростен)',
'zh-hant'=>'Китайски (традиционен)'
);

$suppStylesheets = 
<<<eot
eot;

$rtlAttribute = "";
$ltrAttribute = "";
$rlm = "";

$datearray = explode(' ',$lastSubstUpdate);
$enVersion = $datearray[0];


// TRANSLATE THE FOLLOWING
$s_i18nActivityHome = "I18N Начална страница";
$s_moreResourcesOfThisType = "Още ресурси от този тип.";
$s_accessKeyN = 
<<<eot
Код за достъп n прескача към<a href="#internal-links" accesskey="n">навигацията във страницата</a>. <a href="#contentstart">Отиди в началото на съдържанието.</a>
eot;
$s_examplesInAnotherScript = "Този документ съдържа и примери написани на дург език/скрипт.";
$s_worldMap = "Карта на света";
$s_searchI18nSite = "Търсене в сайта I18n"; 
$s_translationDisclaimer = 
<<<eot
Този документ е преведен. В случй на несъответствие или грешки,
<a href="/International/$directory$filename.en">най-новият Английси оригинал</a> трябва да се счита за официален.
<a href="#copyright">Оригиналното авторско право</a> принадлежи на W3C, както е указано долу.
eot;
$s_translator = "Преводач:";
$s_relatedLinks = "Линкове по темата";
$s_articles = "Статии";
$s_topicIndexText = "Topic index";
$s_techIndexText = "Techniques index";
$s_gotoW3cHome = "Начлана страница на W3C";
$s_gotoI18nHome = "Нчална страница на операциите по интернационализация";
$s_internationalizationTitle = "Интернационализация";
$s_i18nActivityHomePage = "Нчална страница на операциите по интернационализация.";
$s_home = "Начало";
$s_aboutI18nActivity = "Относно операциите по интернационализация.";
$s_about = "Информция";
$s_groupsThatMakeUp = "Групи ангажирани с операциите по интернационализация.";
$s_groups = "Групи";
$s_topicIndexForInformation = "Съдържание на информацията на тоизи сайт.";
$s_topics = "Съдържание";
$s_taskBasedIndex = "Аьбучен указател на i18n технологиите.";
$s_techniques = "Технологии";
$s_informationResources = "Информация за Интернационализационният сайт.";
$s_resources = "Ресурси";
$s_newsFiltersAndFeeds = "Информация за филтрите за новини, RSS фийдове за W3C Интернационализация.";
$s_news = "Новини";
$s_onThisPage = "на тази страница";
$s_questionAlt = "Въпроси";
$s_questionLink = "Въпрос";
$s_question = "Въпрос";
$s_backgroundAlt = "Основна информация";
$s_backgroundLink = "Основа";
$s_background = "Основа";
$s_answerAlt = "Отговор";
$s_answerLink = "Отговор";
$s_answer = "Отговор";
$s_byTheWayAlt = "Допълнителна полезна информация";
$s_byTheWayLink = "Междо другото";
$s_byTheWay = "Междо другото";
$s_furtherReadingAlt = "Странична информация";
$s_furtherReadingLink = "Странична информация";
$s_furtherReading = "Странична информация";
$s_intendedAudience = "Аудитория:";
$s_skipToAnswer = "[Отиди на отговора]";
$s_tellUsWhatYouThink = "Изкажете своето мнение (на Английски).";
$s_sendAComment = "Изпрати коментар";
$s_subscribeToRSS = "Абонирай се за RSS фиид.";
$s_newResourcesAlt = "Нотифицира ви всеки път когато има нов публикация.";
$s_newResources = "Нови ресурси";
$s_homePageNewsAlt = "Всички новини от началната страница.";
$s_homePageNews = "Новините от началната страница";
$s_sentenceDelimiter = ".";
$s_author = "Автор:";
$s_modifiedBy = "Редактирано от:";
$s_translatedBy = "Преводач:";
$s_validXHTML = "Валиден XHTML 1.0!";
$s_validCSS = "Валиден CSS!";
$s_codedInUtf8 = "Енкодинк UTF-8!";
$s_translatedFromEnglishVer = "Превод от Английско съдържание от дата $enVersion. Последна ревизия на преведената версия: $thisVersion GMT";
$s_historyOfDocumentChanges =
<<<eot
За да видите направените прмени поръсете за
<span class="searchkey"><a href="http://www.w3.org/blog/International/tag/$searchString/">$searchString</a></span>
във блога i18n.
eot;
$s_untranslatedChanges = 
<<<eot
<strong>Note:</strong> Напрвени са промени в <a href="/International/$directory$filename.en.php">Английският оригинал</a> след последният превод на документа. <span class="searchkey"><a href="http://www.w3.org/blog/International/tag/$searchString/">Виж промените.</a></span>
eot;
$s_new="Ново";
$s_updated="Актуализирано";
$s_translation_updated="Преводът е актуализиран на:";

?>